Frokostseminar Business intelligence

Tradisjonelle BI-løsninger har levert det samme i mange år: Statiske overvåkingsrapporter som kun har tatt for seg visse forhåndsbestemte saker. Men plutselig står vi overfor store endringer, og kreftene som driver dem har forbauset mange. De kompetente forbrukerne krever den samme funksjonaliteten på jobb som de får gje ... (Les mer)