Bransjeløsning Økonomi for E-verk – 2014

Bransjeløsningen for energi ble i 2013 videreutviklet med en lang rekke forbedringer. På SYSCOs bransjeforum på Solstrand i oktober ble dette gjennomgått for mange av bransjeløsningens kunder. (Les mer)Ny kontrakt med Compello AS

SYSCO styrker posisjonen som leverandør til kraftbransjen i Norge. SYSCO har etablert seg som den største uavhengige leverandøren av IKT-driftstjenester til kraftbransjen i Norge og styrker nå posisjonen med en ny kontrakt med Compello AS. SYSCO får ansvar for drift og vedlikehold av Compello sine løsninger for utveksling ... (Les mer)SYSCO leverer ToolPusher

SYSCO har på vegne av Toolpusher AS med gründer Trond Flæte i spissen, utviklet en annonsetjeneste for utstyr til oljeindustrien. «Toolpusher – Subsea market place for the oil industry» Trond Flæte uttaler at samarbeidet med SYSCO har fungert utmerket. Løsningen har vært i henhold til plan og til under estimert kostna ... (Les mer)Energimøte Oslo 12. mars

Det er en glede å invitere deg til en faglig og sosial sammenkomst hos SYSCO på Lysaker onsdag 12. mars.  SYSCO er i dag leverandør til mer enn 50 energiselskaper i Norge. Dette gjør oss til Norges største uavhengige IT-leverandør til bransjen. Kom og hør hvordan våre tjenester kan bidra til å redusere kostnader og ... (Les mer)Statnett leier inn konsulenter fra SYSCO

Elhub er etablert for å støtte fremtidens krav til måling og distribusjon av måleverdier i det norske kraftmarkedet. Elhub skal settes i drift i 2016 og vil da inneholde måleverdier for alle målepunkter i Norge; i alt ca. 2,8 millioner. Se (Les mer)