Energi

SYSCO har en klar forretningsidé. Vi skal være et kompetansehus innen energi og database og et fyrtårn i Norge innen utvalgte tjenester og spesialiserte løsninger for energibransjen. Med vår erfaring og kompetanse er SYSCO den komplette partner for energiselskaper i inn- og utland. Vi leverer maskinvare og programvare, drift og forvaltningstjenester, bransjeløsninger, programvareutvikling, samt både teknisk og strategisk rådgivning. SYSCO har alltid hatt mange av de norske energiselskapene som kunder. Bransjen står foran store endringer som følge av blant annet innføring av AMS (Avanserte måle- og styringssystemer) og felles datahub. Endrede forretningsprosesser krever nye IT-systemer og stiller nye krav til kompetanse hos de ansatte. Mye høyere krav til oppetid, redundans og skalerbarhet vil kreve både nytt utstyr og spisskompetanse.   SYSCO har produkter og tjenester som kan hjelpe deg innenfor mange av disse områdene. Vårt tjenestespekter spenner over hele verdikjeden og inneholder forretningstjenester, administrative tjenester og tekniske tjenester. I SYSCO jobber vi tett sammen mellom disse områdene, noe som gir synergi og muligheter til å yte sammensatte tjenester på en effektiv, smidig og kvalitetssikker måte. Som rådgiver for Statnett har vi også vært involvert i å utarbeide rapporten om Effektivt sluttbrukermarked for kraft. Dette gir oss en dyp og helhetlig forståelse av mulighetene og utfordringene som en felles datahub vil kunne medføre. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i dag.

Tekniske tjenester

Forretningstjenester

Administrative tjenester

“AMS er betegnelsen på et nytt system som gradvis innføres i norske husholdninger fram mot 2019. Ordningen innebærer at det monteres strømmålere koblet til internett som automatisk sender forbruks- og driftsdata fra sluttbruker av strøm tilbake til produsentene. Dette innebærer at strømkundene slipper å lese av strømmen selv, samtidig som strømprodusentene får mer presise forbruksdata som kan brukes til å styre strømnettet- og produksjonen mer effektivt. Kilde: Wikipedia