Stolt sponsor av

SYSCO er en aktiv sponsor av  lokale initiativ og aktiviteter, idrettsklubber og kulturelle arrangementer i regionen. Vi har vært en stolt sponsor av fotballklubben FKH siden 2008, og i 2011 fikk vi status som partner. Til FKH har vi bl.a. levert  Eventmodulen som de anvender ved alle sine arrangementer.

Vi har hatt et tett og godt samarbeid med Haugesundregionens Næringsforening over flere år og har bl.a. levert deres nye nettside HN. Vi er også aktive som gjesteforelesere ved deres  seminarer og arrangementer for næringslivet.

Gjennom de siste årene har SYSCO vært sponsor på Oracle User Group Norway som har sine årlige vårseminar på fergen mellom Oslo-Kiel. Her samles mer enn 400 kunder, leverandører og utstillere årlig for å få et innblikk i fremtidsbildet til bl.a. Oracle. OUGN bruker både nettside, Eventmodulen og nyhetsbrev fra SYSCO.

Haugesundregionens Næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner.
Logo_Nye_Bolger