Eneas setter ut forretningsdrift

SYSCO er et kompetansehus innen Energi og har et spesielt fokus på energiselskapers utvikling og behov.  Vi har utviklet en tjeneste hvor vi kan overta hele eller deler av selskapets forretningsprosesser over kortere eller lengre tid. 

Eneas er en av våre kunder som har valgt oss som leverandør og samarbeidspartner for en rekke forretningskritiske prosesser. Dette har de gjort for å kunne nå sine målsettinger og for å holde fokus på kjernevirksomheten sin.

Samordning av forretningstjenester, administrative – og  tekniske tjenester gir synergi. Jeg mener derfor det er hensiktsmessig for oss å ha en kompetent partner som bistår målrettet og effektivt på disse områdene og som forstår sammenhengen mellom dem og derigjennom skaper merverdi.» sier Kai Andersen i Eneas AS.

Eneas har ca. 350 ansatte og opererer i flere land. Selskapet  ble grunnlagt i 1995 og har hurtig vokst til å bli en av Skandinavias ledende aktører innen energieffektivisering og andre energirelaterte tjenester.  Enes tilbyr sine tjenester til kunder innenfor segmentene industri, offentlig virksomhet og næringseiendom. Eneas optimaliserer energikostnadene gjennom spisskompetanse og gode konsepter – med målbare resultater.

http://eneas.no