Regnskap & Rådgivning

SYSCO Finans gjør hverdagen enklere med smart økonomistyring. Vi tilbyr bedrifter tjenester innenfor økonomi og administrasjon.

Vi realiserer synergier mellom IT og økonomistyring. 

Med dagens of fremtidens digitale muligheter er det ikke bare en fordel, men en nødvendighet å beherske begge områder like godt. Vi tilbyr derfor komplette tjenester og produkter med nødvendig fleksiblitet for å dekke alle eksisterende og nye kunder sine behov. Vi er markedsledende i Norge med vår egenutviklede bransjeløsning for e-everk og planlegger flere slike spennende løsninger i tiden fremover. En bransjeløsning knytter de ulike prosessene tettere sammen slik at kunden får bedre oversikt, samt en mer effektiv daglig drift.

Hovedfokuset vårt er å gjøre hverdagen enklere med smart økonomistyring.

Våre hovedtjenester

 • Regnskap & rådgivning
 • Skatt og avgift
 • ERP systemer, kundetilpasset
 • System for lønnsomhetsanalyse
 • Bransjeløsninger
 • Rapportering

Bransjeløsning økonomi for e-verk

Den mest komplette bransjeløsningen for effektiv økonomistyring for e-verk.

Bransjeløsningen automatiserer manuelle rutiner, sikrer dataflyt mellom ulike systemer og forenkler arbeidsprosesser og gjør norske e-verk i stand til å drive mer effektivt. Bransjeløsningen er utviklet av SYSCO, SKL, Amesto Solutions og Cascade AS og løsningen er godkjent av Visma.

Bransjeløsningen er bygget på markedsledende standard programvare og egenutviklet moduler. Alle modulene er spesialtilpasset e-verk og inneholder blant annet:

 • Ansatt portal med oversikt over saldoer på tidsbank og feriebank, registrering av timer, postliste mm.
 • Lønn
 • Støtte for efaktura i ulike format, inngående og utgående (e2b, ehf).
 • Automatisering av økonomisk rapportering til
 • NVE (eRapp).
 • Integrert rapportering.
 • Standardisert og systematisk grunnoppsett.
 • Automatisk daglig bokføring.
 • Tett integrert mot bransjens mest komplette NIS system, Cascade OpenNIS.

Unikt timesystem tilpasset bransjen sine krav

Vår løsning for timehåndtering er tilpasset bransjen på alle områder. Vi kan spesielt nevne håndtering av vakter, avspassering og godtgjørelser med full automatikk fra registrering til utlønning og bokføring. Løsningen er tilpasset Energiavtalen med mulighet for å legge inn lokale tilpasninger. Lønnsavdelingen “helautomatiseres”.

Utviklet av: SYSCO, SKL, Amesto Solutions og Cascade. Visma Godkjent bransjeløsning. 

 

Bransjeløysinga har bidratt til ein meir effektiv kvardag"Geir Atle Vangsnes, E-verksjef, Fjelberg Kraftlag SA