Vår hjertesak er Bærekraft

SYSCO ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov.

For oss er bærekraft helt essensielt i vår visjon om å bli et sagnomsust selskap som de ansatte digger å jobbe for og som kundene ønsker å jobbe med.

Det er 3 grunnpilarer i SYSCOs bidrag til FNs bærekraftsmål:

1. Vi bidrar til et bedre miljø
2. Vi tar sosialt ansvar
3. Vi er en ansvarlig aktør.

“Bærekraft er vår hjertesak og en helt sentral brikke i vårt arbeid for å bygge et sagnomsust selskap med meningsfylt arbeid”
Dagfinn Ringås, CEO i SYSCO

Fokusområder for våre tre pilarer:

Miljø er en av våre hjertesaker. Vi ønsker å bruke digitalisering til å skape mer miljøvennlige løsninger både hos oss selv og hos kundene våre.

Les mer

Vi har som mål i SYSCO å bygge et sagnomsust selskap som våre ansatte digger å jobbe for, og som kundene våre elsker å jobbe med.

Les mer

Vårt største og viktigste initiativ er et samarbeid vi har startet med Kripos for å forebygge overgrep mot barn og unge på nett.

Les mer