Vår hjertesak er Bærekraft

SYSCO ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov.

For oss er bærekraft helt essensielt i vår visjon om å bli et sagnomsust selskap som de ansatte digger å jobbe for og som kundene ønsker å jobbe med.

“Bærekraft er vår hjertesak og en helt sentral brikke i vårt arbeid for å bygge et sagnomsust selskap med meningsfylt arbeid.» Dagfinn Ringås, CEO i SYSCO

Det er 3 grunnpilarer i SYSCOs bidrag til FNs bærekraftsmål:
1. Vi bidrar til et bedre miljø
2. Vi tar sosialt ansvar
3. Vi er en ansvarlig aktør

Vårt mål i SYSCO er å bygge et sagnomsust selskap som våre ansatte digger å jobbe for, og som kundene våre elsker å jobbe med. Derfor fokuserer vi sterkt…

Les mer

Det å være en ansvarlig aktør handler også om ansvarlighet utover oss selv. Vi må ta ansvar utover oss selv for å bidra til den globale bærekraftsagendaen.…

Les mer