Hopp til innholdet

“Mr. Multicloud” i SYSCO – Cato Aune er spesialist på å skreddersy gode skyløsninger til kundene

Cato Aune på Oslo-kontoret til SYSCO er spesialist på å skreddersy gode skyløsninger til kundene. Med helt ferske sertifiseringer på ikke mindre enn fire ulike skyer, kvalifiserer han til tittelen Mr. Multicloud. 

Konsulenten i avdelingen mellomvare og integrasjon, begynte å jobbe i SYSCO i 2013 og har siden da jobbet mye med å lage gode skyløsninger for kundene. Det siste året har han tatt fire sertifiseringer på Google Cloud Platform (GCP), en på Amazon Web Services (AWS) og en på Microsoft Azure. I tillegg er han sertifisert på Oracle sine cloudløsninger.

– Alle skyløsningene likner på hverandre, men er samtidig litt ulike. Hva som er best, vil ofte avhenge av de oppgavene man trenger å få utført. Men for generelle oppgaver som for eksempel å lage virtuelle servere, så opplever jeg at det er noen skyløsninger som er enklere og raskere enn andre, sier Cato.

Målet til SYSCO er å tilby de skyløsningene som er best egnet for kundene i dag, og også hjelpe dem med å knytte løsninger fra de ulike skyleverandørene sammen på en best mulig måte.

– Rett skyløsning betyr forenkling av oppgaver, høy tilgjengelighet for de løsningene man kjører i skyen, til en fornuftig pris. Men det som er rett for en kunde er ikke nødvendigvis det som er rett for en annen. For noen holder det med 99% tilgjengelighet, så lenge det ikke koster for mye. For andre er 99,999% tilgjengelighet det viktigste, og hvor dyrt det blir er mindre viktig, sier Aune som ikke minst er opptatt av at de ulike skyløsningene bør fungere best mulig sammen.

– Kundene har ofte ting kjørende i flere skyløsninger. Noen ganger har det bare blitt sånn, andre ganger har de en klar strategi på multicloud for å bruke det beste i hver skyløsning og sikre høy tilgjengelighet for de løsningene de kjører i skyen. Når løsninger plassert hos de ulike skyleverandørene trenger å snakke sammen, er det viktig at dette kan gjøres på den raskeste, sikreste og billigste måten for kunden. Vi er for eksempel ikke bare opptatt av hvor skyleverandørenes datasentre befinner seg fysisk, men også hvordan de er koblet sammen nettverksmessig. Det er sjelden en fiberkabel går korteste vei mellom to steder. Selv om det på kartet kan se ut som to datasentre er “like i nærheten”, så kan den logiske veien datatrafikken tar være lang. Et eksempel fra en del år tilbake var da jeg satte opp en webserver hos en lokal internettleverandør i Trondheim. Avstanden mellom kontoret jeg satt på og lokalene til internettleverandøren var ca. 500 meter, men datatrafikken tok en tur via Stockholm. Dette skyldtes at internettleverandøren vi hadde på kontoret og den lokale internettleverandøren ikke hadde en avtale om samtrafikk lokalt. Vi ønsker at våre kunder skal slippe tilsvarende omveier, og jobber med å holde oss oppdatert på det som for mange oppleves som kjedelige detaljer som nettverksruting, forteller Cato.

Også på nivåene over infrastrukturen kan det være utfordringer. Når kundene velger ferdige løsninger i skyen, enten det er for e-post, regnskap, kundeoppfølging eller andre sentrale ting, så vil essensielle data for bedriften være spredt rundt hos ulike leverandører. Ofte vil det da være behov for noen som vet hvordan de ulike applikasjonene kan integreres med hverandre, slik at ordre fra en webshop hos en leverandør kan bli til fakturaer i regnskapssystemet, som er hos en annen leverandør.

Hva skjer så om skyløsningene fungerer dårlig sammen?

– Det første problemet man merker er at ting tar tid. For eksempel vil det å få et svar på en webside oppleves som plagsomt tregt hvis noen av dataene er lagret nettverksmessig langt unna. Og med tregt så snakker vi ikke minutter, men for mange kan 10 – 15 sekunder være lenge. I tillegg til irriterte interne eller eksterne brukere, så kan kostnadene fra skyleverandørene bli høye hvis mye data flyttes fram og tilbake mellom de ulike skyene, opplyser Cato som har forståelse for at enkelte kunder fremdeles er skeptiske til å legge dataen sin til noen ute i skyen.

–  Samtidig er det viktig å huske at skyleverandørene etterhvert har bygd opp en betydelig erfaring på storskala drift og sikring av løsningene, på et helt annet nivå enn de fleste norske bedrifter har tid eller råd til. Flere av skyleverandørene startet opp med erfaring fra drift av egne store løsninger, som søketjenester eller netthandel. Men det å flytte ting ut i skyen, betyr ikke at alle utfordringer rundt drift og skalering forsvinner. Kunden må fortsatt selv eller via partnere inneha kompetanse på nettverk, oppdatering av servere, brannmurer, deploy av applikasjoner og så videre, avhengig av hva slags skytjenester de benytter. Derfor er det godt det finnes slike som oss i SYSCO som kan ta oss av alt dette, smiler han.

Tilbake til toppen