Hopp til innholdet

Vil skape innovasjon i energibransjen

Vil skape innovasjon i energibransjen

Energibransjen opplever massive forandringer, og som bransjens leverandør av IT-løsninger ser SYSCO store muligheter for innovasjon og effektivisering. Dette er bakgrunnen for at selskapet nå etablert sitt eget innovasjonsfond. Målet er at det skal bli enklere for både for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere å realisere gode ideer og innovative løsninger.

Hung Huynh er prosjektleder ved SYSCOs Oslo-kontor og jobber daglig med integrasjonsprosjekter for mellomvare-avdelingen. Som del av dette arbeidet ser han regelmessig eksempler på at det kreves både nytenking og innovasjon for å løse kundenes oppdrag på en god nok måte.

Noen ganger, er oppdragene rettet mot konkrete problemstillinger hos kunden, mens andre ganger kreves løsninger som vil passe for hele bransjen. Her jobber SYSCO med ulike tilnærminger til både planlegging og finansiering, slik at man oppnår mest mulig utvikling for minst mulig kostnad.

-Vi ser jo stadig oftere at det dukker opp prosjekter, som vil medføre effektiviseringsgevinster både for den enkelte kunde, og for den bransjen de er en del av, forklarer Huynh. Han mener det derfor er en stor fordel at SYSCO både er i stand til å tilby direkte løsninger til kunden og generelle løsninger for bransjen. I de tilfeller hvor utviklingskostnaden er lav, og gevinstmuligheten høy, vil kunden vanligvis velge å bære kostnaden for utviklingen selv. Problemet oppstår imidlertid når man ser behov for en forbedring, men ikke finner nok grunnlag for inntjening eller effektivisering til å forsvare hele investeringen. Da kan det være aktuelt å finne en løsning som passer for flere aktører, inkludert konkurrenter, og fordele kostnaden mellom de som vil ha utbytte av løsningen.

-Vi kjenner jo hva som rører seg i bransjen og kan raskt finne ut om flere selskaper har sammenfallende interesser for utviklingsprosjekter, forklarer Huynh. På denne måten kan SYSCO bistå med utviklingsressurser til prosjekter som kunden ønsker å holde for seg selv, eller foreslå alternative finansieringsmuligheter hvis kunden ikke  ser muligheten for å bære hele prosjektkostnaden på egen hånd-Vi kjenner jo hva som rører seg i bransjen og kan raskt finne ut om flere selskaper har sammenfallende interesser for utviklingsprosjekter, forklarer Huynh. På denne måten kan SYSCO bistå med utviklingsressurser til prosjekter som kunden ønsker å holde for seg selv, eller foreslå alternative finansieringsmuligheter hvis kunden ikke  ser muligheten for å bære hele prosjektkostnaden på egen hånd.

Komponentregisteret InfoKomp, er et eksempel på hvordan en enkelt aktør kan sette i gang et prosjekt som kommer flere aktører til gode. Sogn og Fjordane Energi (SFE), hadde et ønske om å bygge opp et systematisert komponentregister, hvor de fikk bedre oversikt over de ulike komponentene de hadde i nettet sitt.

Dette viste seg å være et ganske omfattende prosjekt,  men samtidig også noe som ville være aktuelt for flere aktører i energibransjen. SFE og SYSCO ble derfor enige om en modell hvor kraftselskapet fikk være med på å utvikle løsningen, og tok noe av utviklingskostnadene. Samtidig tok SYSCO ansvar for ferdigstilling og videreutvikling av applikasjonen, slik at man også kunne levere denne til andre kunder. Resultatet ble dermed at SFE fikk den løsningen de ønsket, til en redusert pris i forhold til om de skulle utviklet alt på egenhånd. Samtidig ble det endelige produktet tilgjengelig for alle Validér-kunder, som en såkalt “out-of-the-box” løsning.

Huynh forteller at det hele tiden dukker opp nye forslag og forbedringsmuligheter, og at SYSCO derfor har opprettet en intern rapporteringsmulighet, hvor alle ansatte kan foreslå ulike produkter som kan legges inn i Innovation Lab.

Ting skjer raskt i IT-bransjen,og teknologien utvikler seg kontinuerlig. Målet med Innovation Lab, er derfor at ting skal avklares raskt, og at man også sørger for å sette inn nødvendige ressurser på et prosjekt så tidlig som mulig.

-Vi skal bistå kundene våre til å henge med i utviklingen, men også åpne opp for mer innovasjon enn det vi klarer å å skape på egen hånd. Det er egentlig en vinn-vinn situasjon, mener SYSCOs Hung Huynh.

Tilbake til toppen