Hopp til innholdet

Kragerø Energi sparer tid og penger med SYSCOs IT-løsninger

Kragerø Energi sparer tid og penger med SYSCOs IT-løsninger

Da Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi Holding, startet arbeidet med å effektivisere interne prosesser og kutte IT-kostnader, hadde han ikke hørt om SYSCO i det hele tatt. Etter en grundig evaluering av aktuelle IT-leverandører, var det imidlertid SYSCO som kom ut som det beste selskapet. -SYSCOs kompetanse er i en egen klasse, de leverer ledende IT-tjenester for kraftbransjen – og i tillegg sparer vi penger, forteller den fornøyde konsernsjefen.

Både IT-løsninger og IT-drift er store kostnadsposter for Kragerø Energi, og Geir Elsebutangen tok derfor en aktiv rolle i gjennomgangen av de ulike tjenestene selskapet trengte og hvilke IT-leverandører som var aktuelle. Selskapet brukte mye tid på å se på hvilke løsninger som ble brukt innenfor kraftbransjen, samtidig som de satte seg grundig inn i hvilke ulike aktører som leverte IT-tjenester til kraftbransjen.

Det var viktig for oss å få inn en leverandør som kunne bransjen og som hadde kompetanse innenfor de feltene vi jobber med, forklarer Elsebutangen.

I likhet med andre kraftselskaper, benytter Kragerø Energi seg av mange IT-systemer. De er avhengige av at alle disse systemene fungerer sammen, og de var derfor også opptatt av å finne en kompetent partner som kunne jobbe sammen med dem i denne prosessen.

Geir Elsebutangen

Det manglet ikke på interesserte og kvalifiserte IT-selskaper som ville samarbeide med Kragerø Energi, og dette medførte derfor en møysommelig utvelgelsesprosess med høye krav til nøyaktighet. Elsebutangen forteller at de hadde satt seg fire kriterier for utvelgelsen: Pris, kompetanse, soliditet og erfaring fra næringen. Målsettingen var dels å øke oppetiden og stabiliteten på de ulike systemene og dels å redusere kostnadene. Selv om konsernsjefen innrømmer at han på forhånd ikke hadde hørt om SYSCO, ble det likevel raskt klart at det var denne aktøren som hadde de nødvendige kvalifikasjoner for å møte Kragerøs behov. SYSCO innfridde på alle målekriterier, og viste også at de kunne levere andre viktige tjenester, forklarer Elsebutangen. – Det fine med SYSCO sin løsning, er jo også at programmene henger sømløst sammen, og at de leveres i en oversiktlig portal, forteller han.

En faktor som også skilte SYSCO ut fra andre IT-leverandører, var fleksibiliteten i forhold til tilknyttede systemer. Dersom man må binde seg mot et system som låser selskapet i forhold til fremtidige IT-valg, mener Elsebutangen dette gir en fremtidig kostnadsrisiko. SYSCOs løsninger har imidlertid en fleksibilitet og dynamikk, som gir Kragerø den nødvendige trygghet for at de raskt og enkelt kan tilpasse løsningene dersom behovet skulle endre seg. – Dette gjør at vi kan fortsette å velge de IT-løsninger som til en hver tid vurderes som de beste alternativer for selskapets virksomhet, mener Elsebutangen.

Eksempelvis har Kragerø nylig også bestilt SYSCOs ERP-løsning ePortal. Dette systemet integrerer de ulike fagsystemene på en måte som sikrer at alle data bare registres en gang, samtidig som de kan brukes gjennom alle prosesser. Dette gir utslag på både produktivitet og effektivitet.

– Utover de konkrete besparelser vi har oppnådd så langt, ser vi jo også at den personen som tidligere jobbet halvannet årsverk med vårt IT-behov, har fått frigjort sin tid til å gjøre de oppgavene han egentlig skal gjøre. At kostnadene i tillegg har blitt redusert, beviser at vårt valg har vært en viktig og riktig investering, konstaterer Geir Elsebutangen, administrerende direktør i Kragerø Energi Holding.

Tilbake til toppen