Hopp til innholdet

Midt-Telemark Energi valgte SYSCO ePortal

Midt-Telemark Energi valgte SYSCO ePortal

Endringer i beregninger av nettselskapenes inntektsramme vil kreve økt effektivitet. MTE (Midt-Telemark Energi) startet derfor en prosess for å modernisere og effektivisere sine arbeidsprosesser. Ett av virkemidlene var å se på dagens IT-løsninger og vurdere om de tilfredsstiller dagens behov.

Problemstilling:

Skjerpede krav til effektiv drift gjorde at MTE undersøkte hvordan moderne IT-løsninger kan bidra til mer effektive arbeidsprosesser, spesielt for nettselskapet.

Selskapet hadde utfordringer med prosjektoppfølging på grunn av mangelfull rapportering i forhold til plan, kalkyler og etterkontroll.
MTE har inngått et samarbeid med Skagerak Energi om felles driftssentral. Det var derfor viktig for MTE at den nye ERP-løsningen integreres mot et felles arbeidsordresystem levert av Trimble.
MTE har begrenset kapasitet i økonomifunksjonen og er derfor sårbare om ulykken skulle være et faktum.

Løsning:

SYSCO ePortal er en bransjetilpasset ERP løsning utviklet av og for energibransjen. I denne løsningen er det lagt stor vekt på sømløs integrasjon med ulike fagsystemer, støtte for bransjens forretningsprosesser og ikke minst at data kun trenger å bli registrert en gang.

  • ePortal støtter konsernorganisering ved innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille.
  • ePortal innholder bransjetilpassede moduler for timeregistrering og økonomisk anleggsregister som er tett integrert med økonomisystemet.
  • Rapporteringsmodulen i SYSCO ePortal gir til enhver tid oppdaterte rapporter bl.a. for prosjektoppfølging, styrerapportering og ikke minst grunnlag for eRapp II.

Gjennom effektive integrasjoner lar ePortal fagsystemene være master for sine data, og vi unngår spesialtilpasninger.

Kunden slipper å tenke på drift og forvaltning da hele løsningen leveres fra vår driftsplattform, SYSCO Energy Cloud. ePortal leveres som Software as a Service (Saas).

Verdier:

  • Støtter selskapets forretningsprosesser på en kostnadseffektiv måte
  • SYSCO`s konsulenter har unik bransjekunnskap
  • Fjerner dobbeltarbeid
  • Gode arbeidsprosesser – god styring og oppfølging av prosjektkostnader
  • Integrasjon mellom eksisterende og nye systemer
  • Optimalisert utveksling av data mellom avdelingene

Les mer

SYSCO ePortal er et sett verktøy som sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-systemetet.

Les mer
Tilbake til toppen