Hopp til innholdet

Opplever sterk vekst i Sverige og Danmark

Opplever sterk vekst i Sverige og Danmark

Etter at SYSCO lanserte sin nordiske satsing i fjor sommer, og etablerte avdelinger i Sverige og Danmark, har man både sett en sterk vekst i antall kunder og en voksende interesse for selskapets tjenester.

Country Manager SYSCO Sverige, Jörgen Bjurling

SYSCOs Country Manager for Sverige Jörgen Bjurling, kom til SYSCO i april i år, og er nå en av 3 ansatte ved Stockholm-kontoret. Bjurling har tidligere arbeidet med et bredt spekter av IT-løsninger,og er ikke i tvil hvorfor SYSCO får god mottagelse i sine naboland.

-Ser man på det svenske IT-markedet, er det preget av svært spesialiserte aktører. Det betyr at man ofte må velge flere leverandører for å kunne møte bedriftens behov, og det er ingen naturlig overlapping mellom den kompetanse man trenger for store prosjekter, forklarer Bjurling. Her mener han at SYSCO har et veldig stort konkurransefortrinn.

SYSCO har blitt en stor aktør innenfor IT-løsninger til den norske kraftbransjen, noe Bjurling ser som et spennende utgangspunkt også for det svenske markedet. Samtidig ser han også muligheten til å overføre kompetansen til andre bransjer.

SYSCO har bygget opp en sterk kompetanse rundt mellomvare og integrasjon, applikasjoner, konsulent-tjenester og datasikkerhet i sine leveranser til kraftindustrien. Dette er produkter og tjenester som også er spesielt viktige for finansbransjen, forteller Bjurling.

Dette samsvarer også godt med responsen fra Danmark, hvor man blant annet leverer konsulent-tjenester til Nordea.

I tiden fremover ser Bjurling et stort potensiale for bistand med effektivisering av  arbeidsprosesser for den svenske kraftbransjen. Sverige har mange flere aktører innenfor kraftbransjen enn Norge, og ofte må disse selskapene tilby et vidt spekter av tjenester fra bredbånd til avfallshåndtering som de skal levere til sine innbyggere. SYSCOs løsninger gjør at alle IT-systemer kan settes opp til å kommunisere med hverandre, slik at man unngår unødig ressursbruk. Bjurling forteller at SYSCO tilbyr ulike workshops hvor man gjennomgår selskapenes virksomhet, for å analysere både svakheter og forbedringsmuligheter.

Den 17. og 18. oktober inviterer SYSCO den svenske energibransjen til en egen “energy road trip” i Årebro og Ljungby. Her vil man bl.a. få en presentasjon av SYSCOs erfaringer fra arbeidet med Elhub og automatiske målere i Norge, til andre nyheter som er relevante for kraftbransjen.

Dersom du ønsker mer informasjon om disse arrangementene, kan du klikke her.

Tilbake til toppen