Hopp til innholdet

SKL velger SYSCO som partner i innovasjons- og digitaliseringsprogram

SKL velger SYSCO som partner i innovasjons- og digitaliseringsprogram

Sunnhordland Kraftlag (SKL) har som visjon å være et kraftsenter for framtidsrettet energiproduksjon, og ønsker ikke sitte stille og vente på hva framtiden bringer, men vil heller utforme den selv.

SKL og SYSCO skal sammen etablere et digitaliseringsprogram som i første omgang varer ut 2020. Gjennom programmet skal det gjennomføres flere forbedrings- og effektiviseringsprosjekt for å sikre at SKL er å regne med som et ledende energiproduksjonsselskap i Norge også i fremtiden. Programmet er en utvidelse av det samarbeidet SKL og SYSCO har hatt siste fem år da SYSCO overtok SKL sin IT-operasjon.

SKLs nye IT-strategi løfter frem digitalisering av kjerneprosesser som et svært sentralt tema. Programmets to første innovasjonsprosjekter kommer direkte ut av den nye IT-strategien:

  1. Sentral innsamling, behandling og analyse av data fra ulike kilder som kontrollsystemer, værsystemer, vannstand og sensorer i anlegg for økt innsikt og effektiv beslutningsstøtte
  2. Kobling av data mellom systemer for forvaltning og drift av tekniske anlegg og systemer for styring og administrasjon for bedre kvalitet på data og mer nøyaktig rapportering

SYSCO er med sin rolle som spesialisert systemintegrator innenfor energibransjen en naturlig kompetansepartner for SKL når det gjelder digital innovasjon. SYSCO har gjennom «SYSCO Innovation Lab» etablert et smidig rammeverk som på en effektiv måte organiserer innovasjonsarbeidet.

Administrerende direktør i SKL John Martin Mjånes vektlegger viktigheten av å ha fremtidsrettet og brukervennlig system støtte som adresserer kostnadsdrivere eller produktutviklingsdrivere og aller helst begge to samtidig. Da får en økt kvalitet til lavere kostnad. Det er nettopp dette potensialet SKL ønsker å hente ut gjennom sin digitale innovasjonssatsing fremover.

Administrerende direktør Frank Vikingstad er svært glad for den utvidede tillitten SYSCO blir vist av SKL. Vikingstad er glad for at SKL ser betydningen av å øke satsingen på digital innovasjon. Dette er et arbeid hele energibransjen ser behovet for, og hvor SYSCO er særdeles godt posisjonert til å kunne bistå med sin unike kobling av teknologi og energikompetanse opparbeidet gjennom mange år som IT-partner for bransjen.

Om SKL

Kjernevirksomheten til SKL er produksjon og engrosomsetning av elektrisk kraft fra fornybar vannkraft. Kraftproduksjonen i 2017 var 2.570 GWh i egne anlegg. Totalproduksjon i egne og deleide anlegg er i størrelsesorden 2.600 GWh i et normalår, dette tilsvarer omtrent 2% av samlet vannkraftproduksjon i Norge.

For mer informasjon om SKL og innovasjonssatsingen ta kontakt med administrerende direktør John Martin Mjånes (epost john.martin.mjaanes@skl.as, tlf 975 56 009).

Om SYSCO

SYSCO sin visjon er: Gode digitale historier – Skapt gjennom erfaring og energi!

SYSCO er en pådriver for målrettet digitalisering av energibransjen. SYSCO skaper gode digitale historier og driver frem transformasjon gjennom kombinasjon av topp teknisk kompetanse og dyp forretningsforståelse.

For mer informasjon om gode digitale historier fra SYSCO og hva SYSCO kan bidra med for din virksomhet ta kontakt med administrerende direktør Frank Vikingstad (epost frank@sysco.no, tlf 416 56 161).

Tilbake til toppen