Hopp til innholdet

Smart Energy Network

Smart Energy Network

Endringer i kraftbransjen, krever både innsats og samkjøring, og tidligere Statkraft-topp Ragnvald Nærø har i den forbindelse startet opp Smart Energy Network. Nettverket skal inspirere ledere i norske energibedrifter til å utvikle nye forretningsmuligheter i møtet med teknologiske endringer.

– Energibransjen stilles overfor store krav til omstilling, og samtidig ser vi at bransjens evne til å omstille seg har et stort forbedringspotensial. Målet med Smart Energy Network er å hjelpe bedriftene i bransjen og i omlandet rundt energiselskapene med å skape mer lønnsom business knyttet til ny og smart teknologi, forteller Nærø.

Nettverket hadde sitt første møte i Oslo i november, og Nærø har fått med seg flere kjente navn fra næringslivet i styret. CEO, Frank VIkingstad fra SYSCO, er en av dem som stiller seg positiv til initiativet og som også har sagt seg villig til bidra som styremedlem.

-Energibransjen står overfor store endringer i årene fremover, og vi ser på dette nettverket som en mulig møteplass for næringens innovasjon og kompetanse. Vi ønsker en uavhengig plattform for inspirasjon til å tenke digitalt og annerledes, sier Frank Vikingstad.

Tempoet som ny teknologi tas i bruk på i bransjen vil endres dramatisk. Når denne bransjen konkurrerer i et stadig mer internasjonalt marked må vi også hente inspirasjon og lærdom utenfra, sier han.

Også Nærø tror endringspresset på bransjen bare vil øke på. Samtidig mener han at det er viktig at man ikke isolerer seg i en snevert avgrenset næringsforståelse, men også inkluderer tilgrensende virksomheter til kraft og energifeltet.

– Nettverket skal omfatte energibransjen og tilhørende virksomhet, som for eksempel leverandører til smarthus-teknologi og «smart byutvikling», forklarer han.

Nærø ønsker at nettverket skal være en møteplass hvor folk møtes for å utvikle konkrete forretningsløsninger og få en direkte kommersiell uttelling for å delta.

– Vi skal i tillegg til å organisere møteplasser også reise ut og hente inspirasjon fra steder i verden hvor det faktisk skjer innovasjon og forretningsutvikling. Men vi skal ikke være teknoturister. Besøker vi Tesla så er det ikke nok for oss å få en enkel presentasjon av teknologien og få se en av fabrikkene deres. Da må medlemmene i nettverket få møte dem som virkelig driver med innovasjonen i selskapet, og få et mer konkret utbytte av disse møtene som kan gi kilde til ny business, sier Nærø.

Tilbake til toppen