Hopp til innholdet

Helgeland Kraft – God kontroll på transaksjonsflyten mellom KIS og Elhub

Helgeland Kraft - God kontroll på transaksjonsflyten mellom KIS og Elhub

Helgeland Kraft (HK) kjører en kombidatabase (nettselskap og kraftleverandør i samme installasjon), der de hadde behov for å kunne ”fryse og tine” markedsmeldinger til Elhub. Dette var ikke mulig med standard funksjonalitet i KIS systemet.

Helgeland Kraft ønsket å ha kontroll på flyten mellom KIS system og Elhub, der meldingene fra både KIS og Elhub skulle tas vare på i en kort periode.

Feilede transaksjoner skulle fanges opp og vises i et eget system (Infosak) som Helgeland Kraft har i daglig bruk.

I tillegg ønsket de å kunne sende måleverdier til flere system enn bare KIS. De ønsket også mulighet til å kunne ”re-kjøre” verdier på opptil 3 måneder tilbake i tid, både til KIS og andre systemer.

SYSCO bistod HK med følgende løsning

Løsningen som ble laget er at KIS etterspør både markedsprosesser og måleverdier i begge roller (nett og kraftleverandører) via Oracle Service Bus (OSB).

Oracle Service Bus tar i mot forespørsler, lagrer og videresender dataen til en rekke systemer som skal snakke sammen i denne prosessen. I OSB er det også programmert inn logistikk for hvilke data som skal sendes hvor og hvordan de skal bli behandlet og lest av, i de andre systemene igjen.

Alle de nødvendige måleverdiene for sending til KIS og andre systemer blir lagret i opp til 100 dager i Oracle Service Bus.

Alle nye verdier fra Elhub blir automatisk levert til KIS, mens for leveranse til andre system kan kraftleverandør/netteier selv velge de målepunktene som skal overføres.

På den måten har de god fleksibilitet og slipper å fylle det andre systemet med masse måleverdier de ikke behøver.

Verdier løsningen gir HK

  • Løsningen gir god overvåking og feilhåndtering
  • Svært nyttig løsning i forhold til feilretting og kommunikasjon med KIS leverandør og Elhub.
  • Nå er det mulig å re-sende målverdier og markedsprosess meldinger eller hente ut disse meldingene samt ACK/NACK melding fra Elhub.
  • Løsningen gir automatisk duplisering av måleverdier fra Elhub til flere systemer.
  • Løsningen gir økt oppetid mot Elhub (meldingsflyt vil være oppe selv om KIS systemet er nede)
  • Løsningen gir stor fleksibilitet med mulighet for å pause dataflyt eller å gjøre justeringer/endringer uten at det berører KIS eller Elhub.

Trond Faksmo, IKT-konsulent på Helgeland Kraft Strøm AS sier at SYSCO sin løsning på disse utfordringene har gitt dem svært god kontroll på transaksjonsflyten mellom KIS og Elhub

Den nye funksjonaliteten vil benyttes i en App som gir oversikt over kundens forbruk.
Forbruket vil vises i grafer noe som gir kunden en fantastisk mulighet til å enkelt følge med på forbruket sitt. Kunden kan gjøre tiltak med tanke på riktig krafttariff, aktivering av varsler på brutte grenser eller få opp prisvarslinger dersom han har spottpris produkter.

          

Tilbake til toppen