Hopp til innholdet

SYSCO Oracle JAVA Licensgenomgång och strategisk JAVA plan

SYSCO Oracle JAVA Licensgenomgång och strategisk JAVA plan

Var finns Oracle JAVA
Oracle JAVA har funnits på marknaden i drygt 20 år och finns installerat nästan överallt idag. Det kan vara i bärbara datorer, applikationer av olika slag, IoT lösningar samt installerat i företagens datacenter.
Oracle JAVA är grundpelaren/fundamentet till många av dagens IT lösningar och används där man vill uppnå en robust, stabil, säker och högpresterande helhetslösning.

Uppdaterade Licensregler 2019
Oracle JAVA har nya uppdaterade licensregler sedan början av året vilket gör att företag behöver skapa en generell JAVA Road Map samt se över sitt användande av Oracle JAVA.
Oracle har tidigare haft JAVA licensregler sedan 2010 vilket endel förbisett.

SYSCO JAVA Review & JAVA Strategisk Road Map erbjudande:
SYSCO tillhandahåller vi en Java-Review/ strategisk roadmap där vi hjälper våra kunder att få kontroll över sina totala Java-miljöer för att optimera eventuella licenskostnader, säkerställa att ni inte föreligger några säkerhetsrisker samt skapa en Strategisk JAVA plan för hur ni framåt kan/bör managera era JAVA miljöer.

Vi har som målsättning att kunderna inte ska behöva migrera bort från JAVA då det innebär ”extra kostnader” och ”risker” i att funktioner & drift kan påverkas negativt. Vår målsättning är att försvara er investering och ni ska få kontroll över er Oracle JAVA.Vilka risker föreligger om man inte gör något alls?
Utan en kvalitativ Oracle JAVA License Review så kan större företag få oförväntade licenskostnader på miljonbelopp.
Alternativt kan felaktiga beslut tas som kan leda till att man migrerar bort hela eller delar av Oracle JAVA till andra lösningar som kan riskera Driftstopp & funktionsbortfall och stora säkerhetsbrister.

Processen ser ut som följande

  • Genomlysning för att se omfattningen av era Oracle JAVA installationer?
  • Genomgång av befintliga avtal säkerställa att inga avtalsmässiga risker finns.
  • Genomgång och optimering av eventuella Oracle JAVA licenser & funktioner
  • Strategisk vägledning för hur ni vill hantera av Java framöver (licenser/säkerhetsaspekter/drift/avtal)

Exempelvis på KPI:er efter en slutförd Review:

  • Sänkningar av Oracle JAVA licenskostnader med 60 %
  • En total kontroll över Oracle JAVA installationer & eventuella insikt i säkerhetsrisker
  • Säkerställt att kunden maximerat funktioner & nyttan av de JAVA licenser som de valde att köpa.
  • En erhållen strategisk JAVA Road Map för att säkerställa att verksamheten kontinuerligt fortlöper.

Bra att veta:
Det är ni som slutkund/slutanvändare som behöver säkerställa att ni har rätt typ & antal av licenser samt använder era licenser på rätt sätt set från ett användarperspektiv.

Kontaktperson:
Lucas Almqvist
Director Sweden
Lucas.almqvist@syscoab.se
+46(0)70-8619712

Tilbake til toppen