Hopp til innholdet

Vi må gjøre IT enklere, og fjerne fuzz for kundene

Vi må gjøre IT enklere, og fjerne fuzz for kundene

Vår CEO Dagfinn Ringås har blitt intervjuet av Smart Energy Network. Les om det han kaller “IT-spagetti”, bekjemping av fuzz og om hvordan han endte opp i akkurat SYSCO.

Dagens IT-systemer er ofte komplekse og sammenvevd som en spagetti, kokt opp mange ganger, gammeldagse og lite fleksible. – Vår oppgave er å løse opp i flokene, og snu komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier.

Dagfinn Ringås

– Vi har en differensiering som gjør oss litt annerledes enn mange andre teknologiselskaper. Hos oss snakker vi om «det gylne triangel». Det dreier seg om å ha fokus på tre områder. For det første må vi forstå det domenet vi opererer i, altså energisektoren, og de utfordringene denne sektoren har. For det andre mener jeg vi er blitt en teknologisk supermakt på det virkelig nye, dvs. på skytjenester og datastrøm-teknologier. For det tredje er vi Nordens sterkeste Oracle kompetanse-hus. Alle disse tre tingene trenger du for å kunne få IT til å spille sammen hos kundene.

Dagfinn Ringås understreker at summen av disse tre områdene gjør SYSCO unik og gir troverdighet i markedet. – Det er klart at vi må forstå de forretningskritiske systemene – som skal rulle og gå i mange år. Og som gradvis har utviklet seg til en kompleks IT-spagetti, som bare blir mer og mer kompleks – og dyr. I stedet for å oppgradere gamle mastodont suiter mener vi det er bedre å lage datasjøer og fokusere på moderne og lettbente nettsky-applikasjoner, f.eks. produksjonsplanleggingsverktøy, en betalings app eller en kundeservicerobot. Å bryte opp i denne sementerte strukturen med mer lettbente løsninger er det som må til for å snu IT-kompleksiteten til digital suksess.

Mange toppledere forstår at IT er viktig for virksomheten, men ikke alltid hvorfor. En IT-løsning krever en mer kompleks IT-løsning som krever enda én. Etter hvert som virksomheten blir mer digital, følger bare enda et nytt, komplekst IT-system osv. Hvordan vil du beskrive veien til en digital suksess-historie – som også en toppleder kan forstå?

– Ja, IT-hverdagen blir bare mer og mer kompleks, det er riktig. Basisnettverk, pc-er og mobiler, altså sentral infrastruktur, alt dette må bare fungere. I løpet av årene blir nye systemer lagt til de gamle, og disse må oppgraderes jevnlig, men alt for ofte uten at det tilføres forretningsverdi. Det er mange kunder veldig lei av. Nå ser vi at flere og flere investerer i såkalte «datasjøer», dvs. at de trekker data ut av de sentrale systemene. I stedet for dyr oppdatering, kan data brukes fra flere systemer f.eks. i en billett-app. Vipps er en slik app som henter data fra mange forskjellig datakilder.

– Digital suksess i dag skjer langs tre akser. Den ene veien er å investere i moderne, kundevennlige software-apper som er skybasert. Den andre er å benytte seg av kompetanse som virkelig kan IT-integrasjon. Det kommer du ikke unna. Alle virksomheter trenger spisskompetanse til å integrere gammel og ny datastrøm. Disse datastrømmene vokser og blir større og større, og smart integrasjon er superkritisk for en bedrift. Det siste suksesskriteriet er sikker 24/7 drift og overvåking av hele infrastrukturen.

– Det mener jeg er oppskriften for at en toppleder skal kunne sove godt kom natten, og ikke være bekymret for selskapets IT-systemer.

Digital suksess krever lettbente og skybaserte apper, spisskompetanse innen IT-integrasjon og sikker 24/7 drift og overvåkning.

Dagfinn Ringås

Du har en spennende karriere bak deg fra ledende posisjoner i store selskaper som Microsoft og Schneider Electric, og så velger du å bli leder for SYSCO. Hvorfor?

– Jeg hadde mange fantastiske år i både Microsoft og i Schneider, nesten 15 år til sammen. Det har vært en utrolig god skole å være i sentral lederposisjon i disse store, globale og proffe selskapene.

– SYSCO kom litt brått på, og litt ut av det blå. Men jeg tenkte at det kunne være ok at neste jobb ble i et norsk selskap, og kanskje kunne jeg få meg en «ordentlig» jobb! SYSCO har solide eiere, og er akkurat passe stort. Med 250 ansatte, og vel 500 mill. kroner i omsetning er vi store nok til å ha muskler og vinne større kontrakter, samtidig som vi er fleksible å jobbe med. Microsoft er jo IT, og Schneider er energi.

SYSCO ble den perfekte match for meg. Når jeg i tillegg fikk mulighet til å bli med på eiersiden, måtte jeg bare si ja. Reisen vi har hatt de to siste årene, har vært et eventyr.

Dagfinn Ringås

Noen tror at digitalisering er et relativt nytt begrep, men det er det jo ikke. De siste 50 årene har dataløsninger fått større og større innvirkning på all forretningsutvikling i en virksomhet. Det er vanskelig å spå om den tekniske veien videre, men hvor viktig vil du si en bedrifts kultur er, for å skape en overlevelseskultur?

– SYSCO er bare mennesker og kultur. Vi har ikke fabrikker eller fysiske varer, vi er kun hjerner og hjerter. Derfor jobber vi med å bygge det vi kaller en «ustoppelig kultur» og gi våre ansatte et løfte som handler om å få jobbe i en teknologisk supermakt, dedikert til å skape digital suksess i meningsfylte og bærekraftige bransjer.

Her kan du lese om hvordan SYSCO henter inspirasjon fra jordbruket når de bygge en ustoppelig bedriftskultur >

– I all teknologiimplementering ligger det jo også endring, den være seg liten eller stor.

– Teknologien skal anvendes og brukes. Om implementering handler om magedrevne eller datadrevne beslutninger, er veldig avhengig av kultur. Å endre en prosess som er kjent og trygg, til noe som virker fremmedgjørende, f.eks. i forbindelse med robotisering, kan være utfordrende for de ansatte i en bedrift. Omskolering, ny kunnskap, andre arbeidsprosesser er også en kulturell reise. Derfor er vår menneskelige tilnærming til nye tekniske løsninger utrolig viktig.

– En annen grenseflate mellom kultur og teknologi er hvem som setter premissene for programmering og bruk av kunstige intelligens? Etikk, holdning og verdier blir ekstremt viktig for den reisen videre. Vi er opptatt av å ha en kultur der endringer er helt normalt samtidig som vi er helt avhengige av mennesker med et sunt holdningssett og gode verdier.

Dagfinn Ringås opplever også at ansatte blir mer og mer opptatt av imaget til det selskapet de skal jobbe for. Han understreker at kultur og verdier står helt sentralt i SYSCO, og at ansatte tiltrekkes av et tech-selskap som tydelig arbeider for bærekraftige løsninger.

Les også: Slik skaper SYSCO samhold og kultur når det meste skjer digitalt >

– Våre verdier er å være energiske, være teknologiske superhelter og dessuten «fuzz-fighters». I det siste ligger at vi skal gjøre det enkelt, at vi skal løse floker og fikse problemer. Og vi må evne å snakke til folk på en måte de forstår. Disse verdiene jobber vi etter, og det er dette som er vår styrke i kundedialogen.

Les også: SYSCO lagde egen ordbok mot IT-Fuzz >

(opens in a new tab)”>Les hele intervjuet på Smart Energy Network sine sider her >

Tilbake til toppen