Få hjelp i utfordrende Covid-19-tider

Regjeringer, myndigheter og virksomheter over hele verden setter inn kraftfulle tiltak for å bekjempe spredning og effekter av koronaviruset. Konsekvensene er uoversiktlige, men det er ingen tvil om at de er omfattende og vil påvirke virksomheter i lang tid fremover. Mens koronaepidemien pågår er det viktig at virksomhetenes kritiske IT-infrastruktur og -tjenester virker som det skal på tross av hjemmekontor, sykdom eller permitteringer.

Covid-19-SYSCO-Korona-IT-ressurser-sikkerhet-analyse-driftutviklere

Vi opplever at mange nå melder om utfordringer med IT-bemanning. Hvis dette gjelder deg så kan SYSCO hjelpe deg med å holde hjulene i gang, også gjennom krisetider.

Har du fått økt trykk på IT-systemene og trenger hjelp til driftsoppgaver? Sliter du med å bemanne IT-prosjektene? Har du behov for å sammenstille og forstå data for å ta raske og gode beslutninger i dagens krisesituasjon? Syns du det er utfordrende å få tak i god kompetanse på sikkerhet? Har du folk som er sykemeldt eller opptatt med barn og skolehjelp?

Vi har tilgjengelige spesialister innen IT-drift, og konsulenter med superkrefter på utvikling, integrasjon, databaser og infrastruktur. Vi har et av de beste data og analysemiljøene i Norge. Vi har dyktige sikkerhetskonsulenter, og vår digitale kundebehandler kan ta over når kundebehandleren din er syk. Finn ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg ved å lese om våre tjenester under her.

Ekstra IT-ressurser hjelper deg gjennom krisen

Krisetider gir plutselig endringer, som ofte fører til akutt behov for flere IT-ressurser og utviklere. Kriser kan føre til at egne utviklere er utilgjengelig som følge av sykdom, hjemmekontor eller at man sitter fast i utlandet. Kriser kan føre til at man må utvikle nye tjenester som følge av akutt markedsbehov eller nye lover og regler. Da trenger man raskt flere gode kodehoder. SYSCO kan stille høyt kvalifiserte og kompetente IT-ressurser tilgjengelig på kort varsel, om det er for å øke utviklerkapasiteten eller om du trenger bistand innen områder som sikkerhet, datavarehus, utvikling, driftsovervåking med mer.

Lisa B. Greenquist SYSCO

En be­kym­rings­fri IT-hverdag også i krisetider

I krisetider trenger du så få bekymringer som mulig. Gir du SYSCO ansvaret for driften av din IT-plattformen, blir vi din IT-avdeling. Vi gir deg en forutsigbar og bekymringsfri IT-hverdag uten uforutsette kostnader Overlat alt som har med IT å gjøre til våre eksperter, så du kan du fokusere på de krevende oppgavene i kjølvannet av koronakrisen og på bedriftens kjernevirksomhet.

SYSCO Level data center

Data og dataanalyse – viktigere enn noen gang

I krisetider er data og dataanalyse viktigere enn noen gang. Dataene dine kan fortelle deg hva som har skjedd, hva som skjer akkurat nå, hva som kan komme til å skje og hvorfor det skjer. Det gjelder å ha kontroll på dataene og anvende ulike matematiske modeller på de, for å få bedre innsikt i konsekvensene kriser vil ha på forretningen samt identifisere hvilken effekt har de tiltakene man setter inn. SYSCO har et stort fagmiljø som er eksperter på dette og vi har kanskje Norges største og sterkeste Analytics team.

SYSCO ansatte

Ivareta sikkerheten i krisetider

Krisetider er også krimtider. IT-kriminelle er eksperter på å utnytte kriser, trender og hendelser som gjentas med jevne mellomrom – koronaviruset er intet unntak. Derfor advarer Kripos spesielt mot cyberkrim under korona-epidemien. SYSCO har lang erfaring med komplekse sikkerhetsløsninger. Sikkerhet er også blitt mer komplekst – man kan ikke lenger gjemme informasjon og data fra omverdenen, du må nå ut til dine kunder og brukere. I SYSCO er vi eksperter på tilgangskontroll og tilgangsstyring og hjelper deg med kontroll på identitet og roller og tilganger til systemer og tjenester. Vi har dybdekunnskap om skyplattformer, hybride løsninger og multi-sky-infrastruktur. Vi jobber med Microsoft Azure, Google og Amazon, og er Norges ledende på Oracle infrastruktur.

SYSCO Oracle Azure Cloud

Hold systemene i gang med proaktivt vedlikehold

I krisetider er det kritisk at IT-infrastruktur og databaser virker som normalt og takler eventuelt ekstra trafikk og merbelasting. Våre HUBRO serviceavtaler, et sett bistands-, overvåknings-, og driftstjenester, er et godt utgangspunkt for å sikre at databaser og tilliggende infrastruktur fungerer optimalt 24/7 alle dager i året. Tjenestene omfatter databaser generelt, og alle deler av Oracle-stacken spesielt. Med proaktivt vedlikehold, en av HUBRO-tjenestene, gjør vi tiltak før ting feiler. Med SYSCOs lange erfaring og tunge Oracle-kompetanse vet vi hva som gjør at en tjeneste fungerer optimalt og kan overvåke de essensielle punktene med riktige parametre.

Close-up Shot of Female IT Engineer Working in Monitoring Room. She Works with Multiple Displays.

Styrk kunde­ser­vi­cen i krisetider

Dine kunder har høye forventninger til kundeopplevelsen og i krisetider er det flere som søker og trenger hjelp og informasjon. Samtidig som henvendelsene fra kundene øker, er kanskje flere av kundesentermedarbeiderne syke eller fraværende. Med Elivia, vår digitale kundebehandler som er utviklet spesielt for energibransjen, kan du gi svar og gi kundene topp kundeservice også i krisetider. Elivia gir svar på de vanligste spørsmålene og kan hjelpe kundene med fakturaer, bestillinger, strømpriser og så videre.

SYSCO ansatte

Trenger du hjelp til å holde hjulene i gang, tvers gjennom krisetider?

La oss ta en prat for å finne ut av ting.