Hopp til innholdet

Borås Elnät AB är mycket nöjda

Borås Elnät AB är mycket nöjda

Problemställing:

Borås Elnät upplevde prestandautmaningar för sina tredjeparts Oracle applikationer (Billing -, NIS – & Maintenance System) vilket resulterade i långa väntetider för användare och verksamheten.

Detta resulterade i att Borås Elnät´s IT operations internt likväl respektive applikationsleverantör belastades med att optimera miljöer och försöka ändra kodningar på applikationssidan.

Borås Elnät AB har bristfällig kompetens internt kring Oracle och förlitar sig på att applikationsleverantörerna ska lösa eventuella utmaningar. Här upplevde också Borås Elnät långa svarstider samt bristfällig Oracle kompetens samt att lösningar till problemen inte löstes långsiktigt utan endast temporärt.

Borås Elnät upplevde en volatil driftplattform som bestod av ett HP Gen9 ESXi kluster med tillhörande 3-par SAN där VM Ware 6.5 användes och endast en produktionsserver fanns till hands med kontinuerlig tredjeparts backup.

Lösningsförslag:

Den kompletta slutgiltiga lösningen byggde på att SYSCO levererade Oracle som en Skalbar, komplett HAA tjänst innanför Borås Elnät brandvägg med tillhörande möjligheter för att ta del av publika PaaS tjänster från Oracle.

Tjänsten består av fysiskt separerade SYSCO appliances (Produktion + Disaster Recovery), dataskydd för hårdvarufel likväl logiska fel samt en lösning som är förberedd för SYSCO Digital Utility Innovation Platform.
Borås Elnät AB fick mervärden som bättre redundans med Disaster Recovery, bättre proaktiv monitorering av Oracle, reducerade licenskostnader och en enkelhet – – SYSCO tar hand om allt som berör Oracle till en fast månadskostnad!

SYSCO blir även ett mycket bra DBaaS komplement till applikationsleverantörerna vars Oraclekompetens, felsökningar och nertider blir absolut minimala.

För att säkerställa att SYSCO´s föreslagna lösning levererade enligt utlovat så fick Borås Elnät chansen till en Proof Of Concept, i sitt datacenter där det ingick migrering av produktionslast till en av deras Oracleapplikationer.

Denna ”Prova på möjlighet” upplevde Borås Elnät som mycket lyckad med en oväntad kort & kvalitativ implementeringsplan med tillhörande migrering av produktionslaster.

Resultat:

Borås Elnät AB är mycket nöjda med en snabb och kvalitativ implementering från befintlig plattform till ny. Prestandan har avsevärt förbättrats med en reduktion av väntetider på 98 % vilket gör att applikationsleverantörernas gränssnitt och UX får en helt annan användarupplevelse!

Driften är nu kontinuerligt stabil och SYSCO responstid är snabb och kvalitativ och åtgärdar problemen permanent och långsiktigt.
Borås Elnät tycker även att det är tryggt att ha ”SYSCO Oracle as a Service” innanför sin brandvägg men tillväxtmöjligheter framöver inom BI/Analytics last.

Borås totala Oraclekostnader har reducerats med 35 % årligen och har även frigjort utrymme i sitt befintliga SAN, VM ware licenser har frigjorts likväl Microsoft OS licenser.
Mervärden har även implementerats som en komplett robust HAA arkitektur med en bättre replikering & kortare återställningstider och en transparens som påvisar hur SYSCO presterar.

Borås Elnät AB har nu en komplett Managed Oracle as a Service On premise med möjlgheter att enkelt flytta last till Oracle Public Cloud. Helhetslösningen har skapat enkelhet i ansvarsgränser om något händer och som är framtidssäkrad. Applikationsleverantörerna applikationer har nu en kontinuerlig hög prestanda vilket har löst endel av deras utmaningar.

Möjliga nästa steg för Borås Elnät:

Borås möjliga nästa steg är att migrera in Borås Energis Oracle datalaster samt även annan Microsoft last för att optimera Microsoft licenser och även sänka denna kostnad.
Andra möjliga steg framåt är att använda denna högpresterande plattform för bearbetning och analys av stora mängder datavolymer oavsett databasleverantör.

Word of Mouth from Customer:

SYSCO har levererat snabbt med hög kvalitet hela vägen från start till slut. SYSCO har skapat en bekymmersfri vardag för Borås Elnät när det kommer till allt inom Oracle och de känner även till flertalet av Energibranschens applikationer. Jag rekommenderar varmt SYSCO som en framtida Oraclepartner där även fokus på Energibranschen gör att SYSCO går steget längre.

Patrik Bohlin – IT Ansvarig – Borås Elnät AB

Les mer

Integrer dine lokale systemer med de nye skyløsningene Software as a Service (SaaS).

Les mer

Ved hjelp av Oracle Analytical Cloud (OAC) og Oracles Autonome tjenester kan du nå flytte hele din Analyseløsning til skyen.

Les mer

Trenger du en Oracle lisenspartner er SYSCO riktig valg. Vi tilbyr alle produkter fra skytjenesten og er «Oracle Partner of the year» på niende året.

Les mer
Tilbake til toppen