Hopp til innholdet

C WorldWide Asset Management

C WorldWide Asset Management

Vi stod i en situasjon hvor vi skulle utvide og endre vår SimCorp Dimension installasjon som kjører på Oracle database. I den forbindelse skulle vi blant annet se mulighetene med å oppgradere Oracle databasen, performance og back-up prosedyrer. Vi skulle også se på ulike lisenser og være sikre på at disse støtter vårt fremtidige behov.

Internt beskrev jeg denne prosessen, som at vi skulle flytte en fem etasjers bygning 100 meter ned i veien, over en natt, uten å vekke noen av beboerne.

Løsningsforslag:

Vi valgte å installere Basecare Discover™ før oppgraderingsprosjektet, for å innhente informasjon om det eksisterende systemet. Vi var meget fornøyd med systemet og har valgt å kjøre videre med det. Basecare Discover™ overvåker vår Oracle installasjon og de virtuelle maskinene den kjører på, og sender oss oppdatering på alle unormal aktivitet som skulle forekomme på systemet.

Resultat:

Dimension-systemet og den underliggende Oracle databasen er rett og slett hjertet i vår virksomhet. Vi kan ikke drive virksomheten uten denne, og vi kan heller ikke leve med at den er nede over lengre tid. Så for oss er det forretningskritisk at dette kjører som det skal.

På et stort prosjekt som det her så må man forvente at det kommer noen uforutsette utfordringer både før, under og etter. Men i vårt tilfelle har dette blitt holdt på et minimum, og de utfordringene som vi har hatt har blitt håndtert på en god måte.

Les mer

Take your data into the clouds with Oracle Cloud – and become flexible, scalable and cost effective.

Les mer

Oracle Cloud databaser har fått stor oppmerksomhet rundt omkring i verden og er virkelig en innertier for veldig mange kunder, og har en fornuftig pris.

Les mer

Want to reduce your costs with your Oracle installations? Read about SYSCO’s License and compliance service.

Les mer
Tilbake til toppen