Hopp til innholdet

Risikovurdering av IT-systemer

Risikovurdering av IT-systemer

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) er en arbeidsgiverforening for danske banker, forsikringsselskaper, kredittinstitusjoner, pensjonsselskaper og andre virksomheter i den finansielle sektor. Foreningen jobber for å beskytte ansettelsesforholdene for sine medlemmer og andre virksomheter i den finansielle sektor, og medlemmer teller ca. 65.000 ansatte.

Problemstilling:

Finanssektorens Arbeidsgiverforening stod overfor en utfordring med å tilpasse hele sin database til de nye personvernbestemmelsene i GDPR. I den forbindelse måtte selskapet ta en fullstendig risikovurdering av sine IT systemer.

Løsning:

Oracle Cloud ga integrert kryptering
Basert på de nye retningslinjene i GDPR, tok SYSCO sitt datterselskap Basecare sammen med en underleverandør en total gjennomgang av selskapets risikoprofil for de persondata som var lagret i selskapets ulike IT systemer.
På bakgrunn av denne gjennomgangen valgte Finanssektorens Arbeidsgiverforening å investere i en Oracle Cloud løsning selv om deres on-premise-setup var dekket inn under Advanced Encryption og faktisk oppfylte betingelsene for GDPR.

Som samarbeidspartner hjalp Basecare kunden med å etablere denne Oracle Cloud løsningen. Løsningen, som gir en økonomisk besparelse, fører også til at kunden har en vesentlig mer fleksibel it-løsning til Oracle databasen, og i tillegg sparer de tid og kroner på å drifte serveren i eget miljø. Videre eliminerer Oracle Cloud løsningen en rekke tekniske problemer ift å være GDPR kompatibel

Siden kunden ikke hadde egne ressurser til drift og vedlikehold, valgte de også å etablere en Basecare Managed Services avtale. Gjennom denne avtalen sørger Basecare for at systemene er oppdatert og hele tiden it-teknisk kompatibel med GDPR.

Verdier:

  • Oppgradering av databasen i henhold til GDPR
  • Raskere responstid og bedre brukeropplevelse for involvert personell
  • Reduksjon av kundens eksisterende driftsomkostninger for Oracle systemet

Les mer

Oracle Cloud databaser har fått stor oppmerksomhet rundt omkring i verden og er virkelig en innertier for veldig mange kunder, og har en fornuftig pris.

Les mer

Integrer dine lokale systemer med de nye skyløsningene Software as a Service (SaaS).

Les mer

The big advantage of using Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud is simplification of operations.

Les mer
Tilbake til toppen