Hopp til innholdet

Senior Data Scientist, Data Engineers & Platform Engineers

Senior Data Scientist, Data Engineers & Platform Engineers

Vi er et ledende miljø innen Business Intelligence og Advanced Analytics som opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse og som ønsker å favne om enda flere dyktige og hyggelige kollegaer. Vi ser etter deg som vil være med og utvikle våre kunder og som vil være en del av et miljø der vi bygger hverandre opp, og skaper god energi.

Du som finner deg til rette i vårt miljø er enten super skilled, eller veldig motivert for å bli det. Du er en problemløser og du bryr deg om kunder og kollegaer.

Arbeidssted: Vårt kontor i Oslo eller Stavanger

Om oss

I SYSCO står vi opp hver dag for å snu komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier. Nå fusjonerer vi med Cegal, og nye digitale suksesshistorier skal skrives. En perfekt match – vi går sammen for å skape et ledende, globalt teknologiselskap for energisektoren og blir en sterk bidragsyter for å drive frem det grønne skiftet.

Energi-industrien har et stort behov for å løse helt nye utfordringer slik at de kan levere energi på nye og bærekraftige måter. Her spiller teknologibransjen en helt avgjørende rolle. Med lettfattelig og moderne programvare, konsulenttjenester i verdensklasse, samt leveranse av sikre og stabile skytjenester skal vi bidra til å finne løsninger på mange av bærekraftsutfordringene. Vil du være med oss på denne reisen?

Les om hvordan SYSCO jobber med bærekraft >

Om deg

Du har gjerne høyere utdannelse fra universitet eller høyskole innen matematikk, statistikk, ingeniørfag, informatikk eller lignende. Erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Det viktigste for oss er at du er faglig sterk, nysgjerrig og kunnskapssøkende. Du synes det er spennende å jobbe med og rundt teknologier fra Microsoft og Oracle. Du holder deg oppdatert på det siste innen teknologi, og deler gjerne av din kompetanse. Videre kommuniserer du på en enkel og effektiv måte slik at komplekse konsepter også forstås av det ikke-tekniske publikum – Fuzz-fighting som vi liker å kalle det i SYSCO. Du er kjent for din gode evne til å samarbeide med andre, og henter energi av å jobbe i team og skape verdi for kundene våre. Så er det ikke dumt om du er som oss når det kommer til å sette pris på å bidra positivt til arbeidsmiljøet med både faglig og sosialt engasjement.

Om rollene

Vi opplever stor pågang og full fart i utviklingen av nye og spennende løsninger. I den forbindelse ønsker vi å styrke vårt team med flere Senior Data Scientists, Data Engineers og Platform Engineers. Hos oss vil du:

  • Jobbe tett med våre kunder i alle faser.
  • Du vil sette deg inn i kundens behov og jobbe i team med andre konsulenter.
  • Du vil jobbe med utvikling av løsninger som skaper kundeverdi og der kunden ikke allerede har valgt plattform og løsning, vil dine råd bli tillagt stor vekt.
  • Du vil sammen med oss bidra til å forme og bygge videre et ledende miljø i Norge innen Big Data og Analytics.

Senior Data Scientist
Du har inngående kunnskap om deler av energibransjen og du har matematikk-/statistikk-kompetanse på et meget høyt nivå. Du har jobbet som Data Scientist i minst 2 år og har gode programmeringsferdigheter innen språk som Python eller R, samt erfaring med databaseteknologier og SQL eller ulike big data-teknologier. God kompetanse på datamodellering/evaluering og tidsserieanalyser er viktig i denne stillingen. Kompetanse på nevrale nettverk og Reinforcement Learning er en fordel.
Du er god til å formidle og visualisere data. Du jobber med våre kunders data på en måte som ivaretar sikkerhetskrav og GDPR.
Du er god til å utvikle use case, konkretisere og implementere. Du jobber godt i team med data engineers og kundens brukere. Dersom du har erfaring med DataOps er dette en fordel. Du holder deg oppdatert på nye teknologier og vil være våre kunders rådgiver på disse.
Du kan bistå i tilbudsskrivning og presentere vårt budskap. Kanskje liker du også å stå på en scene og formidle hva vi kan få til?

Data Engineers og Platform Engineers
Vi søker deg som kan jobbe med å designe, implementere, teste og vedlikeholde skalerbare data plattformer. Du har erfaring med å bygge jobber for datafangst og data ingestion og du vet hvordan du jobber med datakvalitet og datasikkerhet, datamodellering, datamining og å tilrettelegge data for analyse. Du bruker git og du har erfaring med programmering med Java eller Python og er meget god i SQL. Du har også kunnskap om big data teknologier som Hadoop og Spark. Dersom du også har erfaring med plattformer som Microsoft Azure, Google Cloud Platform eller Amazon Web Services er det en fordel. Det er et pluss dersom du kan Linux, bash scripting, infrastructure as code, devops og om du har erfaring med monitorering av data plattformer.

Hvorfor jobbe hos oss?

Vi har et internasjonalt teknologimiljø og er partner med ledende teknologiselskaper som Microsoft og Oracle. Vårt team består av råe teknologer og spesialister med lang erfaring innen digitalisering og modernisering i energisektoren, samtidig som vi også jobber med andre industriers utfordringer. Vi er representert i et bredt spekter av fagmiljøer og med konsulenter som holder foredrag på blant annet KafkaSummit, HashiTalk, JavaOne og Oracle Open World.

Les mer om hva SYSCO kan bidra med når Statnett setter fart på det grønne skiftet her >

Vi er nå over 700 ansatte fordelt på kontorer i åtte land og vil omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021. Det er viktig for oss å være små nok til å beholde smidighet, fleksibilitet og nærhet til kundene, og samtidig være store nok til å ta nye, større og spennende prosjekter. Vi er i vekst og posisjonerer oss for å bli en global aktør og en solid og profesjonell teknologipartner for våre kunder.

Vi er svært opptatt av å gi tilbake til samfunnet med meningsfullt arbeid, og i år støtter vi blant annet SOS-Barnebyer sitt prosjekt Digital Village. I dette prosjektet bistår vi SOS-Barnebyer i jobben med å tette det digitale gapet, og gi marginaliserte barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Vi har et stort mangfold med over 30 nasjonaliteter som bringer fantastiske kulturer, kunnskap og kompetanse inn i organisasjonen vår. Vi har fokus på å få flere kvinner inn i Tech-bransjen, noe vi jobber for sammen med ODA Nettverk, hvor vi er Platinum Partner.

Hva mer kan vi friste med?

  • Gode muligheter for utvikling av egen kompetanse og karriere i en innovasjons- og kompetansedrevet organisasjon
  • Fleksibilitet i arbeidshverdagen, for en god balanse mellom jobb, familie og fritid.
  • Sosiale events
  • Utfordrende og varierte prosjekter
  • Gode forsikringsordninger
  • Når det er tid for ferie, kan vi også friste med mulighet til å booke en av våre leiligheter i Spania

Spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med vår Director of AI & Analytics Geir Thorrud, Geir.Thorrud@sysco.no
Mobilnr +4795774823

Tilbake til toppen