Hopp til innholdet

Technical Manager Microsoft Analytics

Technical Manager Microsoft Analytics

Ønsker du å være med på å bygge SYSCOs Microsoft Analytics satsning? Er du klar for en rolle der du blir en synlig og faglig sterk kollega og en «Go-to person”? Er du god på å skape engasjement og vet hva som skal til for å for å bygge et team av faglige eksperter?

SYSCO snur kompliserte utfordringer til smarte løsninger og skaper hver eneste dag digitale suksesshistorier for våre kunder.

Avdelingen AI og Analytics tilhører forretningsområdet Consulting og består i dag av 28 ansatte, der hovedvekten av teknologikompetansen ligger innenfor Oracle domenet. Målet på lang sikt er å bygge en minst like stor leveransekraft på Microsoft området.

Vi er derfor på jakt etter et faglig fyrtårn som kan bygge og utvikle et ekspertteam innen MS Analytics.

Arbeidssted: Oslo

Om oss

I SYSCO står vi opp hver dag for å snu komplekse IT-utfordringer til digitale suksesshistorier. Nå fusjonerer vi med Cegal, og nye digitale suksesshistorier skal skrives. En perfekt match – vi går sammen for å skape et ledende, globalt teknologiselskap for energisektoren og blir en sterk bidragsyter for å drive frem det grønne skiftet.

Energi-industrien har et stort behov for å løse helt nye utfordringer slik at de kan levere energi på nye og bærekraftige måter. Her spiller teknologibransjen en helt avgjørende rolle. Med lettfattelig og moderne programvare, konsulenttjenester i verdensklasse, samt leveranse av sikre og stabile skytjenester skal vi bidra til å finne løsninger på mange av bærekraftsutfordringene. Vil du være med oss på denne reisen?

Les om hvordan SYSCO jobber med bærekraft >

Om rollen

Som faglig fyrtårn for Microsoft Analytics vil du jobbe i et uformelt miljø med mange utrolig flinke kollegaer, lite byråkrati og med høy grad av innflytelse.

Du vil bli «the one to go to» når kunder og kollegaer ønsker å diskutere muligheter, arkitektur, prosjekter og leveranser innenfor MS Analytics.

I rollen ligger også ansvar for å vokse og utvikle fagområdet i tråd med selskapets strategi og målsetninger.  Det er viktig at du bidrar på tvers av selskapets ulike divisjoner, samt sikre solide leveranser, meningsfylt arbeid og fornøyde kunder.

Din kompetanse på området vil også være til stor støtte i salg og rekruttering. Hva SYSCO skal prioritere og satse på for å bli en anerkjent leverandør vil også være et viktig ansvarsområde som tillegges rollen.

Du skal sammen med nærmeste leder utvikle en knallsterk, sammensveiset og mangfoldig faggruppe bestående av teknologiske superhelter med høyt engasjement. Dette skal igjen bidra til å bygge den ustoppelige kulturen SYSCO er kjent for.

Du rapporterer til avdelingsleder for AI & Analytics og blir en del av et sterkt-team med andre teamledere og fagressurser.

Om deg

Du er god på kommunikasjon både internt og eksternt og trives godt med å delta aktivt i leveranser ute hos kunder og evner å skape tillitt og knytte sterke relasjoner. For å kunne vokse og skalere vår Microsoft Analytics satsing er det viktig ha et godt nettverk som er til stor nytte både i rekruttering og salg.

Du har erfaring fra prosjekter som gjør at du vet hvilke teknologier innen Microsoft Analytics domenet som SYSCO skal prioritere og ikke.

Bakgrunn og kunnskap om utvikling av prosjektplaner og ha jobbet i leveranser hos en del større kunder er svært ønskelig.  Har du også erfaring fra både on-premis og cloud arkitekturer er det en kjempefordel.  Er du også god på å presentere og selge det som skal leveres til kunder, er det heller ikke feil.

At du fremstår som lagspiller som setter SYSCO først, avdelingen dernest, er sentrale egenskaper vi ser etter.

Du må beherske norsk godt.

Hvorfor jobbe hos oss?

Vi har et internasjonalt teknologimiljø og er partner med ledende teknologiselskaper som Microsoft og Oracle. Vårt team består av råe teknologer og spesialister med lang erfaring innen digitalisering og modernisering i energisektoren, samtidig som vi også jobber med andre industriers utfordringer. Vi er representert i et bredt spekter av fagmiljøer og med konsulenter som holder foredrag på blant annet KafkaSummit, HashiTalk, JavaOne og Oracle Open World.

Vi er nå over 700 ansatte fordelt på kontorer i åtte land og vil omsette for rundt 1,4 milliarder kroner i 2021. Det er viktig for oss å være små nok til å beholde smidighet, fleksibilitet og nærhet til kundene, og samtidig være store nok til å ta nye, større og spennende prosjekter. Vi er i vekst og posisjonerer oss for å bli en global aktør og en solid og profesjonell teknologipartner for våre kunder.

Vi er svært opptatt av å gi tilbake til samfunnet med meningsfullt arbeid, og i år støtter vi blant annet SOS-Barnebyer sitt prosjekt Digital Village. I dette prosjektet bistår vi SOS-Barnebyer i jobben med å tette det digitale gapet, og gi marginaliserte barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Vi har et stort mangfold med over 30 nasjonaliteter som bringer fantastiske kulturer, kunnskap og kompetanse inn i organisasjonen vår. Vi har fokus på å få flere kvinner inn i Tech-bransjen, noe vi jobber for sammen med ODA Nettverk, hvor vi er Platinum Partner.

Hva mer kan vi friste med?

  • Gode muligheter for utvikling av egen kompetanse og karriere i en innovasjons- og kompetansedrevet organisasjon
  • Fleksibilitet i arbeidshverdagen, for en god balanse mellom jobb, familie og fritid.
  • Sosiale events
  • Utfordrende og varierte prosjekter
  • Gode forsikringsordninger
  • Når det er tid for ferie, kan vi også friste med mulighet til å booke en av våre leiligheter i Spania

For mer informasjon om stillingen, spør Runar Vestrheim, runar.vestrheim@sysco.no,  tlf: 95 27 05 89

Send din søknad til jobb@sysco.no

Tilbake til toppen