Vi snur komplekse IT utfordringer til digitale suk­sess­his­to­ri­er!

SYSCO Level Solar

Vi slår oss sammen med Cegal. Sammen med Cegal er vi nå over 700 ansatte fordelt på kontorer i åtte land, og sammen skal vi bli et ledende globalt teknologiselskap for energibransjen. Sammen blir vi en sterk bidragsyter til det grønne skiftet!

SYSCO leverer smarte apper til energibransjen som er enkle å ta i bruk. Vår superkraft er å få ulike teknologier til å fungere sammen. Det krever solid bransjekunnskap om energisektoren. Av oss får du gode råd, trygg drift av databaser og overvåkning av IT- infrastruktur.

Kompleksitet gjort enkelt

IT blir stadig mer komplekst. For å få alle systemer til å virke sammen, trenger du en partner som forstår tre ting: bransjen din, de etablerte systemene du allerede har, og nye teknologier for skylagring og datastrømmer.

Se våre tjenester

Solid bransjekunnskap

Vi stiller med tung kompetanse på nye skyteknologier, og lang erfaring med IT-systemer. Slik hjelper vi virksomheter til å orientere seg i et IT-landskap i konstant forandring – med mål om å skape mange nye digitale suksesshistorier.

Les mer om vår ekspertise

Bærekraft er SYSCOs hjertesak

SYSCO ønsker å bidra til en bærekraftig verden og definerer dette basert på FNs definisjon på bærekraftig utvikling – en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe kommende generasjoners muligheter til å få dekket sine behov.

For oss er bærekraft helt essensielt i vår visjon om å bli et sagnomsust selskap som de ansatte digger å jobbe for og som kundene ønsker å jobbe med.

Det er 3 grunnpilarer i SYSCOs bidrag til FNs bærekraftsmål:

1. Vi bidrar til et bedre miljø
2. Vi tar sosialt ansvar
3. Vi er en ansvarlig aktør

Fokusområder for våre tre pilarer:

Å ta vare på miljøet er en sak, vi ikke bare bryr oss om, men bidrar til. Vårt fokus innenfor miljø er delt inn etter våre tre hovedområder:

Les mer

Vårt mål i SYSCO er å bygge et sagnomsust selskap som våre ansatte digger å jobbe for, og som kundene våre elsker å jobbe med. Derfor fokuserer vi sterkt…

Les mer

Det å være en ansvarlig aktør handler også om ansvarlighet utover oss selv. Vi må ta ansvar utover oss selv for å bidra til den globale bærekraftsagendaen.…

Les mer

Energized

We are positive and solution oriented people who bring energy to colleagues and customers every day. This is how we attract the most rewarding assignments and the most dedicated people.

Super skilled

We are black belts in relevant technology, and experts in energy – or have aspirations to become so. This gives us the confidence we need to solve new, complex challenges, and the knowledge required to turn a problem into a digital success story.

Fuzz fighter

We are problem solvers. We are easy to work with and we find clever ways around problems in order to fight our customers daily IT-fuzz.

Har du lyst til å ta en mer detaljert samtale?

Send en kortfattet forespørsel til oss og den mest relevante kontakten vil komme tilbake til deg straks

Dagfinn Ringås

CEO SYSCO Group

  • Telefon +47 97143146

DagfinnRingås, LinkedIn