SYSCO teknologi- og energiordbok

Har du noen gang irritert deg over trebokstavforkortelser, stadig nye, eller for deg ukjente ord og utrykk det er vanskelig å forstå? Du er ikke alene. Aktører i IT-bransjen forvirrer ofte kundene med konseptskisser, komplekse plattformbudskap og trebokstavforkortelser. Dette er noe vi i SYSCO ønsker å gjøre noe med. Vi vil tilby lettbente løsninger med tydelige verdibudskap og rask vei for kundene fra problem til løsning.

Dette er grunnen for at vi har laget denne ordboken, med relevante ord og utrykk innenfor teknologi og energi. I ordboken finner du en oversikt med forklaringer på utvalgte begreper sammen med en kort beskrivelse av hva SYSCO gjør på de aktuelle områdene.

SYSCO energi- og teknologiordbok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

AI

AI står for Artificial Intelligence, eller Kunstig Intelligens, et samlebegrep for teknologier som gjør datasystemer “intelligente”.

Les om AI

AMS

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer. De nye strømmålerne går også under mange andre navn, som for eksempel smart strømmåler.

Les om AMS

API

API står for Application Programming Interface, også kalt programmeringsgrensesnitt, er et grensesnitt i en programvare som gjør at den brukes fra en annen programvare.

Les om API

Automatisering

Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv.

Les om Automatisering

Avregning

Når et Nettselskap beregner hvor mye du skal betale for nettleien og strømforbruket ditt, lager de en avregning.

Les om Avregning

Applikasjonsintegrasjon

Applikasjonsintegrasjon gjør at man kan få applikasjoner til å fungere sammen som en helhet.

Les om Applikasjonsintegrasjon

AWS

AWS står for Amazon Web Services, en global skyplattform som tilbyr et hundretalls IT-tjenester fra et globalt nettverk av datasentre.

Les om AWS

Azure

Azure er en skyplattform og skyinfrastruktur utviklet av Microsoft.

Les om Azure

BI

BI står for Business Intelligence, et samlebegret for IT-verktøy som samler inn og analyserer informasjon som finnes i bedriftens ulike datasystemer.

Les om BI

Boost.ai

Boozt.ai er et norsk chatbot-selskap som lager programvare basert på kunstig intelligens.

Les om Boost.ai

Bærekraft

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

Les om Bærekraft

Big Data

Big Data er et uttrykk som brukes i forhold til et massivt volum av både strukturerte og ustrukturerte data.

Les om Big Data

Chatbot

En chatbot, kortform av chat-bot, er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.

Les om Chatboot

Cloud Computing

Cloud Computing, nettsky, sky, skyen eller skytjenester er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.

Les om Cloud Computing

Containerteknologi

Containere er en lettvekts-variant av tradisjonell virtualisering.

Les om Containerteknologi

Data Scientist

En Data Scientist er en ekspert på datavitenskap, et tverrfaglig felt som bruker vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer for å hente ut kunnskap og innsikt fra strukturerte og ustrukturerte data.

Les om Data Scientist

Data Lake

Med den stadig voksende mengden ustrukturerte data, altså data som ikke finnes i en database med rader og kolonner eller i et datavarehus, kom begrepet datasjø, fra det engelske Data Lake.

Les om Data Lake

Datasenter

Et datasenter er en bygning, et dedikert rom i en bygning eller en gruppe bygninger som brukes til å huse datamaskiner, datasystemer og tilhørende komponenter.

Les om Datasenter

DBaaS

Database-as-a-Service (DBaaS) er en skydatabase, en database som vanligvis kjøres på en sky-plattform, der tilgang til databasen blir gitt som en tjeneste.

DevOps

DevOps er et helhetlig konsept for systematisk og strukturert samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene – Development/Dev og Operations/Ops.

Les om DevOps

Digitalisering

Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.

Les mer Digitalisering

DL

DL står for Deep Learning/dyp læring, en læreprosess som går ut på å trene opp såkalte dype kunstige nevrale nettverk. Dette er en sentral metode innen maskinlæring – hvor det er et prinsipp at datamaskiner skal tilegne seg kunnskap om noe den ikke vet eller kan fra før.

Les om DL/AI

Digital Transformasjon

Digital transformasjon er bruk av ny, rask og ofte skiftende digital teknologi for å løse problemer. Det handler om å transformere manuelle prosesser til digitale eller digitalisere digitale prosesser ytterligere.

Digital transformasjon

DPIA

DPIA står for Data Protection Impact Analysis og er en vurdering av personvernkonsekvenser.

Les om DPIA

Elhub

Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles i et felles system.

Les om Elhub

Elivia

Elivia er en chatbot eller digital medarbeider som er utviklet spesielt for kraftbransjen av SYSCO i samarbeid med Boost.ai.

Les om Elivia

Energi

Energi blir brukt om så mangt innen mange felt, her konsentrerer vi oss om energi slik det er definert i fysikken og om den delen av potensiell energi som kalles elektrisk energi.

Les om Energi

Energiforbruk

Energiforbruk er en fysisk størrelse som karakteriserer alle former for energi som blir tatt i bruk.

Energiverk

Energiverk er et foretak som produserer ulike former for energi som de selger til sluttbruker.

Les om Energiverk

EnergyX

EnergyX er en avdeling i SYSCO som utvikler og leverer produkter og tjenester knyttet til innsamling og validering av nøkkeltall brukt i sentrale forretningsprosesser gjennom energi-verdikjeden.

Les om EnergyX

Energized

Energized, eller energisk er en av SYSCOs verdier. Vi er positive og løsningsorienterte mennesker som gir både hverandre og kunder energi hver eneste dag​.

Enova

Enova er et statsforetak som skal bidra til mer effektive og fornybare energi- og klimaløsninger.

Les om Enova

Exadata

Oracle Exadata er en IT-plattform som er optimalisert for Oracle Databaser.

Les om Oracle Exadata

Fornybar energi

Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – for eksempel solenergi, vann- og vindkraft.

Les om Fornybar energi

Fuzz Fighter

Fuzz Fighter er en av SYSCOs verdier. Vi er problemløsere. Vi er enkle å jobbe med og finner smarte løsninger på komplekse problemer. På den måten hjelper vi hverandre i hverdagen og vi løser kundenes IT-fuzz​.

GoLang

Go er et statisk skrevet, kompilert programmeringsspråk designet hos Google.

Les om GoLang

Google Cloud

Google Cloud Platform, er en pakke med skytjenester levert av Google.

Les om Google Cloud

GDPR

General Data Protection Regulation, forkortet GDPR er en forordning som skal styrke personvernet for borgere i EU- og EØS-land.

Les om GDPR

HAN-port

HAN står for Home Area Network. Alle de nye strømmålerne, de smarte strømmålerne, har en utgang kalt HAN-porten som åpner for nye løsninger og tjenester under sekkebegrepet smarthus.

Les om HAN-porten

Hadoop

Hadoop er et åpenkildekode-program utviklet for å håndtere lagring av store mengder data og kjøring av applikasjoner på klynger av vanlige datamaskiner.

Les om Hadoop

HCM

HCM står for Hydrocarbon Management og handler om å overvåke og ha kontroll på de hydrokarboner som strømmer gjennom forsyningskjeden – fra opphav til salgspunkt.

Les om HCM

Hubro

Hubro er Europas største ugle. I SYSCO-sammenheng er Hubro er et sett av bistands-, overvåknings-, og driftstjenester knyttet til databaser. Grunnen til at vi valgte navnet Hubro på denne tjenesten er at hubroen ser 360 grader og har et fantastisk nattesyn. Vår Hubro passer på dataene dine mens du sover.

Les om Hubro

Human Algorithms

Kunstig intelligens/Machine Learning (maskinlæring)/Deep Learning er samlebegreper på «intelligente» eller lærende algoritmer. Dermed kan de få en menneskelig slagside, det vi kaller «Human Algorithms» – den menneskelige siden ved algoritmene.

Les om Human Algorithms

Integrasjon

Integrasjoner er fundamentet i et IT-løsninger hvor systemer som ikke er utviklet i samme kodeverk kan samhandle og fungere sammen som en helhet.

Les om Integrasjon

Interconnect

Interconnect er betegnelsen på samarbeidet mellom Oracle og Microsoft hvor Oracle Cloud kobles sømløst sammen med Microsoft Azure.

Les om Interconnect

IoT

IoT står for Internet of Things, eller tingenes internett på norsk, og handler om tingene rundt oss som kan kobles til internett. Når ting er koblet til nett kan de koble seg sammen, snakke med hverandre og med omgivelsene.

Les om IoT

IaaS

IaaS er en engelsk forkortelse for “Infrastructure as a Service”. Det kan oversettes til norsk som “infrastruktur som en tjeneste”, altså IT-infrastruktur levert som en skytjeneste.

Les om IaaS

Java

Java er et objektorientert programmeringsspråk.

Les om Java

Kafka

Kafka er en open source streaming-plattform.

Les om Kafka

KIS-system

KundeInformasjonsSystem (KIS) et forretningskritisk system for energiselskapene.

Les om KIS-system

Kraftbalanse

I et energidimensjonert produksjonssystem for elektrisk energi betyr kraftbalanse forholdet mellom systemets samlede produksjonsevne og årlig forbruk av elektrisk energi.

Les om Kraftbalanse

Kraftleverandør

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige leverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår.

Les om Kraftleverandør

Kraftproduksjon

Kraftproduksjon er prosessen med å generere elektrisk kraft fra kilder til primærenergi.

Les om Kraftproduksjon

Kraftprodusent

En kraftprodusent er et kraftselskap som eier kraftverk og driver med produksjon av elektrisk kraft/elektrisk energi.

Les om Kraftprodusent

Kraftverk

Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. For eksempel vannkraftverk, solkraftverk og gasskraftverk.

Les om Kraftverk

Kubernetes

Kubernetes er en åpen kontainer for dataklynger som er utviklet av Google.

Les om Kubernetes

Klimahub

Klimahub.no er en portal som viser klimaavtrykket til bedrifter i Norge.

Les om Klimahub

Lean

Lean er en metodikk for å utvikle virksomheter og produkter som tar sikte på å forkorte produktutviklingssykluser og raskt oppdage om en foreslått forretningsmodell er levedyktig.

Les om Lean

MAFI

MAFI står for måling, avregning, fakturering og innkreving.

Les om MAFI

Microsoft

Microsoft er et amerikansk programvareselskap mest kjent for operativsystemet Windows og kontorstøtteprogammene i Office.

Les om Microsoft

ML

ML er en forkortelse for Machine Learning, eller Maskinlæring, som er en gren av Artificial Intelligence (AI)/kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk.

Les om ML/AI

.NET

.NET eller .NET Framework er en samling teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft.

les om .Net

Nettleie

Nettleie er en avgift som dekker utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Nettleien betales til det lokale nettselskapet, og kreves inn på vegne av staten.

Les om Nettleie

Nettnytte

Begrepet Nettnytte handler om hvordan avanserte måle- og styringssystemer kan bidra til å gjøre det enklere for kraftnettselskapene å drifte nettet.

Les om Nettnytte

Nettselskap

Et nettselskap, også kalt netteier, eier- og er ansvarlig for strømnettet der du bor og sørger for at strømmen fra kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.

Les om Nettselskap

Oracle

Oracle er et amerikansk, børsnotert selskap som utvikler IT-verktøy for databaselagring, selskapsplanlegging og systemer for kunderelasjonshåndtering.

Les om Oracle

Oracle CPU/SPU

Oracle Critical Patch Update (CPU) er en pågående serie med jevnlig utstedte rettelser for sikkerhetsfeil i produkter laget av eller vedlikeholdt av Oracle.

Les om Oracle CPU/SPU

Oracle OCI

Oracle OCI står for Oracle Cloud Infrastructure.

Les om OCI

Oracle ODI

Oracle ODI står for Oracle Data Integrator.

Les om ODI

ODA

ODA er ofte brukt som forkortelse for Oracle Database Appliance.

Les om ODA

ODA Nettverk

ODA Nettverk er Nordens største nettverk for kvinner i Tech. SYSCO er Platinum Partner med ODA Nettverk.

Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti er en elektronisk garanti som fungerer som en dokumentasjon på at elektrisk kraft er produsert og levert inn i nettet fra et spesifisert kraftverk.

Les om Opprinnelsesgaranti

PaaS

PaaS er en engelsk forkortelse for “Platform as a Service”. Det kan oversettes til norsk som “Plattform som en tjeneste”.

Les om PaaS

Power BI

Power BI er en forretningsanalysetjeneste av Microsoft. BI er en forkortelse av Business Intelligence.

Les om Power BI

Python

Python er et objektorientert programmeringsspråk.

Les om Python

Produksjonsselskap

Et produksjonsselskap er et annet ord for kraftprodusent, som er et kraftselskap som eier kraftverk og driver med produksjon av elektrisk kraft/elektrisk energi.

Quantum computing

Quantum computing, på norsk, kvantedatamaskin, bygger på prinsippene for kvantemekanikk og er fundamentalt forskjellig fra vanlige datamaskiner.

Les om Quantum Computing

R

R er et programmeringsspråk for statistisk databehandling og grafisk visning av data.

Les om R

REAL

Red Expert Alliance (REAL) er et globalt nettverk med Oracle eksperter.

Les om REAL

Robotisering

Robotisering er et tiltak som kan være del av automatisering av en prosess eller en virksomhet.

Les om Robotisering

RPA

RPA står for Robot Process Automation, på norsk robotisert automatisering av prosesser. RPA brukes til å digitalisere, eller automatisere, rutineoppgaver ved bruk av robotikk og kunstig intelligens.

Les om RPA

SaaS

SaaS er en engelsk forkortelse som står for «Software as a Service». Det kan oversettes til norsk som «programvare som en tjeneste», altså programvare levert som en skytjeneste.

Les om SaaS

Scrum

Scrum er et prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks produktutvikling.

Les om Scrum

Smarthus

Begrepet smarthus omfatter elektriske installasjoner som kan bidra til å gi en bolig lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening eller et høyere sikkerhetsnivå.

Les om Smarthus

Super skilled

Super skilled, eller superdyktig, er en av SYSCOs verdier. Vi er knalldyktige teknologiske superhelter. Det er vår kjerne, og uten dem er vi ingen ting. De sørger for at vi kan levere på vårt kundeløfte som er å skape digitale suksesshistorier.

Sky

Sky, nettsky, skyen, skytjenester eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.

Les om Cloud Computing

Skytjenester

Skytjenester, sky, nettsky, skyen eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.

Les om Cloud Computing

SmartWeb

SmartWeb er en dansk leverandør av nettbutikker. SmartWeb har over 6.000 nettbutikker på sin plattform, både i Danmark, Norge og andre land.

Les om SmartWeb

Statnett

Statnett et norsk statsforetak som utvikler, eier og driver det sentrale strømnettet i Norge.

Les om Statnett

Testautomatisering

I programvaretesting er testautomasjon bruk av programvare atskilt fra programvaren som testes for å kontrollere utførelsen av tester og sammenligningen av faktiske utfall med forutsagte utfall.

Les om Testautomatisering

Tardis

Tardis er en integrasjon mellom SmartWeb og Tripletex som forenkler fakturering av kunden.

Les om Tardis

Tripletex

Tripletex er en norsk leverandør av regnskapssystemer og de har som visjon å være førstevalget og en «One stop shop» for SMB-markedet og for regnskapsførere.

Les om Tripletex

ULA

En Oracle Unlimited License Agreement (ULA) er en ordning der et selskap betaler en enkelt forhåndsavgift for å få så mange lisenser de vil for et spesifikt sett med Oracle-produkter over en fast tidsramme.

Virtuell agent

Virtuell agent er et ord brukt på chatbot, som er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.

Les om Chatbot

Virtuell assistent

Virtuell assistent er et ord brukt på chatbot, som er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.

Les om Chatbot

WebLogic

WebLogic er en applikasjonsserver utviklet av Oracle.

XML

XML står for Extensible Markup Language. XML brukes for å dele strukturerte data mellom systemer.

ZDLRA

ZDLRA står for Zero Data Loss Recovery Appliance, og er en databehandlingsplattform som inkluderer Oracle maskinvare og programvare bygd for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Oracle-databasen.

Finner du ikke ordet du leter etter? Send oss gjerne en tilbakemelding på hva du leter etter – og ta kontakt om du lurer på noe.

Tips oss

Kilder: Bakgrunnsinformasjonen er blant annet hentet fra Energi Norge, Wikipedia, SNL (Store norske leksikon) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).