SYSCO teknologi- og energiordbok

Har du noen gang irritert deg over trebokstavforkortelser, stadig nye, eller for deg ukjente ord og utrykk det er vanskelig å forstå? Du er ikke alene. Aktører i IT-bransjen forvirrer ofte kundene med konseptskisser, komplekse plattformbudskap og trebokstavforkortelser. Dette er noe vi i SYSCO ønsker å gjøre noe med. Vi vil tilby lettbente løsninger med tydelige verdibudskap og rask vei for kundene fra problem til løsning.

Dette er grunnen for at vi har laget denne ordboken, med relevante ord og utrykk innenfor teknologi og energi. I ordboken finner du en oversikt med forklaringer på utvalgte begreper sammen med en kort beskrivelse av hva SYSCO gjør på de aktuelle områdene.

SYSCO energi- og teknologiordbok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

AI

AI står for Artificial Intelligence, eller Kunstig Intelligens, et samlebegrep for teknologier som gjør datasystemer “intelligente”.

Les om AI

AMS

AMS står for avanserte måle- og styringssystemer. De nye strømmålerne går også under mange andre navn, som for eksempel smart strømmåler.

Les om AMS

API

API står for Application Programming Interface, også kalt programmeringsgrensesnitt, er et grensesnitt i en programvare som gjør at den brukes fra en annen programvare.

Les om API

Automatisering

Automatisering, eller automasjon, er en faglig prosess med formål å gjøre et fenomen automatisk, slik at det i større eller mindre grad styrer seg selv.

Les om Automatisering

Avregning

Når et Nettselskap beregner hvor mye du skal betale for nettleien og strømforbruket ditt, lager de en avregning.

Les om Avregning

Applikasjonsintegrasjon

Applikasjonsintegrasjon gjør at man kan få applikasjoner til å fungere sammen som en helhet.

Les om Applikasjonsintegrasjon

AWS

AWS står for Amazon Web Services, en global skyplattform som tilbyr et hundretalls IT-tjenester fra et globalt nettverk av datasentre.

Les om AWS

Azure

Azure er en skyplattform og skyinfrastruktur utviklet av Microsoft.

Les om Azure

Agile

Ordet agile kommer fra det engelske ordet agility, som betyr smidig eller bevegelig. For oss handler det om å jobbe smartere ved å skifte fokus i måten vi utvikler software på.

Les om Agile

APEX

Oracle Application Express (APEX) er et lavkode utviklingsrammeverk som gjør det mulig å bygge skalerbare, sikre bedriftsapper, med en rekke funksjoner, som kan distribueres hvor som helst.

Les om APEX

AvtaleGiro

AvtaleGiro er en norsk betalingstjeneste for automatisk betaling av faste regninger.

Les om AvtaleGiro

Apple Pay

Apple Pay ble lansert i 2014 og er Apple sin egen tjeneste for mobilbetaling og digital lommebok.

Les om Apple Pay

Aksesspunkt

For at bedrifter skal kunne sende elektronisk faktura, må de knytte seg til et aksesspunkt i nettverket for elektronisk handel.

Les om Aksesspunkt

Azure DevOps

Som navnet indikerer, så favner Azure DevOps vidt. Men Azure DevOps er ikke det samme som DevOps, og Azure trenger du faktisk heller ikke å bruke

Les om Azure DevOps

BI

BI står for Business Intelligence, et samlebegret for IT-verktøy som samler inn og analyserer informasjon som finnes i bedriftens ulike datasystemer.

Les om BI

Boost.ai

Boozt.ai er et norsk chatbot-selskap som lager programvare basert på kunstig intelligens.

Les om Boost.ai

Bærekraft

Bærekraft er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.

Les om Bærekraft

Big Data

Big Data er et uttrykk som brukes i forhold til et massivt volum av både strukturerte og ustrukturerte data.

Les om Big Data

Basecare Discover

Basecare Discover er en sikker og enkel SYSCO-løsning for å overvåke databasesystemer og vedlikeholde dem proaktivt.

Les om Basecare Discover

BaseCenter

BaseCenter SYSCO-tjeneste som tar totalansvar for kundens drift, vedlikehold og utvikling av databaser, integrasjonsplattformer og integrasjoner.

Les om BaseCenter

Backup

En backup eller en sikkerhetskopi er en kopi av data. Kopien er laget med tanke på å gjenskape data, hvis den original skulle gå tapt.

Les om Backup

Chatbot

En chatbot, kortform av chat-bot, er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.

Les om Chatboot

Cloud Computing

Cloud Computing, nettsky, sky, skyen eller skytjenester er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.

Les om Cloud Computing

Containerteknologi

Containerteknologi er en metode for å pakke et program slik at det kan kjøres isolert fra andre prosesser.

Les om Containerteknologi

Cloud Native

Cloud-Native er en tilnærming til å bygge og kjøre systemer som utnytter fordelene med leveransemodellen Cloud Computing.

Les om Cloud Native

CSR

Corporate Social Responsibility (CSR), «bedriftenes samfunnsansvar», handler om fokus og arbeid, på frivillig basis, rundt sosiale og miljømessige hensyn.

Les om CSR

CaaS

Ved å ha en Client as a Service (CaaS)-løsning, administrerer og håndterer en partner kunden sine bærbare og stasjonære PCer, gjennom hele livssyklusen.

Les om CaaS

Data Scientist

En Data Scientist er en ekspert på datavitenskap, et tverrfaglig felt som bruker vitenskapelige metoder, prosesser, algoritmer og systemer for å hente ut kunnskap og innsikt fra strukturerte og ustrukturerte data.

Les om Data Scientist

Data Lake

Med den stadig voksende mengden ustrukturerte data, altså data som ikke finnes i en database med rader og kolonner eller i et datavarehus, kom begrepet datasjø, fra det engelske Data Lake.

Les om Data Lake

Data Crawling

Data Crawling er en metode som involverer datautvinning fra forskjellige nettkilder.

Les om Data Crawling

Data Mining

Data Mining er prosess, mens datavitenskap er et område. Målet med Data Mining er å gjøre dataene mer brukbare, mens målet med datavitenskap er å bygge datasentriske produkter for en organisasjon.

Les om Data Mining

Data Wrangling

Data Wrangling, også noen ganger kalt Data Munging, kan på norsk forklares som dataavstemming, datajustering eller dataarrangering.

Les om Data Wrangling

Datasenter

Et datasenter er en bygning, et dedikert rom i en bygning eller en gruppe bygninger som brukes til å huse datamaskiner, datasystemer og tilhørende komponenter.

Les om Datasenter

DBaaS

Database-as-a-Service (DBaaS) er en skydatabase, en database som vanligvis kjøres på en sky-plattform, der tilgang til databasen blir gitt som en tjeneste.

Les om DBaaS

DevOps

DevOps er et helhetlig konsept for systematisk og strukturert samarbeid mellom utviklings- og driftsteamene – Development/Dev og Operations/Ops.

Les om DevOps

Digitalisering

Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet.

Les mer Digitalisering

DL

DL står for Deep Learning/dyp læring, en læreprosess som går ut på å trene opp såkalte dype kunstige nevrale nettverk. Dette er en sentral metode innen maskinlæring – hvor det er et prinsipp at datamaskiner skal tilegne seg kunnskap om noe den ikke vet eller kan fra før.

Les om DL/AI

DPIA

DPIA står for Data Protection Impact Analysis og er en vurdering av personvernkonsekvenser.

Les om DPIA

Digital Transformasjon

Digital transformasjon er bruk av ny, rask og ofte skiftende digital teknologi for å løse problemer. Det handler om å transformere manuelle prosesser til digitale eller digitalisere digitale prosesser ytterligere.

Digital transformasjon

Database

En database er en samling av data/informasjon lagret på ett elektronisk medium, slik at et dataprogram kan konsultere de for å besvare spørsmål.

Les om Database

Design Thinking

I Design Thinking utvikles nye løsninger med utgangspunkt i det reelle behovet til sluttbrukeren.

Les om Design Thinking

Digital tvilling

En digital tvilling er definert som en digital eller virtuell kopi av en fysisk ting som finnes i den virkelige verden.

Les om Digital Tvilling

Datavarehus

Datavarehus er en sentral database der vi samler forskjellige typer data fra virksomheten og sammenstiller data på en måte som gjør det lett å få innsikt.

Les om Datavarehus

Dedupe

Dedupe er en forkortelse av det engelske ordet deduplication, og på norsk deduplisering. Dette innebærer at man eliminerer unødige kopier av en fil eller deler av en fil.

Les om Dedupe

Disaster Recovery

Disaster Recovery (DR) betyr å ha retningslinjer, prosedyrer og verktøy som gjør at virksomheter kan gjenvinne bruk av kritiske systemer og IT-infrastruktur så fort som mulig etter en katastrofe.

Les om Disaster Recovery

Datamigrering

Datamigrering er en prosess der man flytter store mengder data fra ett sted til et annet. Slike flyttingen blir ofte gjort på bakgrunn av oppgraderinger eller utskiftninger av systemer.

Les om Datamigrering

DBA

En databaseadministrator, eller en DBA, er en informasjonsteknikker som er ansvarlig for å lede eller utføre alle aktiviteter knyttet til å opprettholde et vellykket databasemiljø.En databaseadministrator, eller en DBA, er en informasjonsteknikker som er ansvarlig for å lede eller utføre alle aktiviteter knyttet til å opprettholde et vellykket databasemiljø.

Les om DBA

Databaseovervåkning

Overvåkning (også kalt monitorering) av databaser brukes i driftskritiske miljøer slik at man kan få en advarsel eller pekepinn hvis noe er galt, eller er i ferd med å gå galt.

Les om databaseovervåkning

“Definition of Done”

Uttrykket «Definition of done» (DoD), på norsk definisjonen av «ferdig» sier noe om hvilke kriterier som må oppfylles før en kan si at en oppgave er utført.

Les om “Definition of done”

Elhub

Elhub er kraftbransjens felles datahub der alle dataene fra de forskjellige strømmålerne i hele landet samles i et felles system.

Les om Elhub

Elivia

Elivia er en chatbot eller digital medarbeider som er utviklet spesielt for kraftbransjen av SYSCO i samarbeid med Boost.ai.

Les om Elivia

Energi

Energi blir brukt om så mangt innen mange felt, her konsentrerer vi oss om energi slik det er definert i fysikken og om den delen av potensiell energi som kalles elektrisk energi.

Les om Energi

Energiforbruk

Energiforbruk er en fysisk størrelse som karakteriserer alle former for energi som blir tatt i bruk.

Energiverk

Energiverk er et foretak som produserer ulike former for energi som de selger til sluttbruker.

Les om Energiverk

EnergyX

EnergyX er en avdeling i SYSCO som utvikler og leverer produkter og tjenester knyttet til innsamling og validering av nøkkeltall brukt i sentrale forretningsprosesser gjennom energi-verdikjeden.

Les om EnergyX

Energized

Energized, eller energisk er en av SYSCOs verdier. Vi er positive og løsningsorienterte mennesker som gir både hverandre og kunder energi hver eneste dag​.

Enova

Enova er et statsforetak som skal bidra til mer effektive og fornybare energi- og klimaløsninger.

Les om Enova

Exadata

Oracle Exadata er en IT-plattform som er optimalisert for Oracle Databaser.

Les om Oracle Exadata

ERP

ERP (Enterprise Resource Planning), også kalt økonomisystem, men er ikke nødvendigvis ett produkt, men en sammensetning av programmer som snakker sammen.

Les om ERP

eFaktura B2B

Faktura B2B (Bedrift – Bedrift) gjør det mulig for bedrifter å sende elektronisk faktura til kunder og leverandører.

Les om eFaktura B2B

eFaktura B2C

eFaktura B2C er en norsk tjeneste som muliggjør at bedrifter kan sende faktura elektronisk til sine privatkunder

Les om eFaktura B2C

eFaktura 2.0

Med eFaktura 2.0 og funksjonaliteten «ja takk til alle» vil det si at forbruker gjør en generell aksept av alle eFaktura-avtaler i nettbanken.

Les om eFaktura 2.0

EHF

EHF (Elektronisk Handelsformat) er en norsk tilpasning til et felleseuropeisk fakturaformat. Det benyttes av statlige, kommunale og private virksomheter for mottak av regninger.

Les om EHF

ELMA

ELMA, Elektronisk mottakeradresseregister, er et norsk register over foretak som kan ta imot dokument i EHF-format.

Les om ELMA

Edge Computing

Edge Computing er et begrep som brukes når man vil lagre og behandle data nære kilden eller brukerne av dataene.

Les om Edge Computing

Fornybar energi

Fornybar energi er ganske enkelt energikilder vi ikke går tom for – for eksempel solenergi, vann- og vindkraft.

Les om Fornybar energi

Fuzz Fighter

Fuzz Fighter er en av SYSCOs verdier. Vi er problemløsere. Vi er enkle å jobbe med og finner smarte løsninger på komplekse problemer. På den måten hjelper vi hverandre i hverdagen og vi løser kundenes IT-fuzz​.

Fakturamal

En fakturamal er et oppsett som hjelper bedrifter når de skal opprette og sende en kundefaktura.

Les om Fakturamal

GoLang

Go er et statisk skrevet, kompilert programmeringsspråk designet hos Google.

Les om GoLang

Google Cloud

Google Cloud Platform, er en pakke med skytjenester levert av Google.

Les om Google Cloud

GDPR

General Data Protection Regulation, forkortet GDPR er en forordning som skal styrke personvernet for borgere i EU- og EØS-land.

Les om GDPR

Google Pay

Google Pay er en enkel måte å betale på hvor det fysiske bankkortet er byttet ut med en smarttelefon, nettbrett eller annen støttet enhet, som f.eks en smartklokke.

Les om Google Pay

HAN-port

HAN står for Home Area Network. Alle de nye strømmålerne, de smarte strømmålerne, har en utgang kalt HAN-porten som åpner for nye løsninger og tjenester under sekkebegrepet smarthus.

Les om HAN-porten

Hadoop

Hadoop er et åpenkildekode-program utviklet for å håndtere lagring av store mengder data og kjøring av applikasjoner på klynger av vanlige datamaskiner.

Les om Hadoop

HCM

HCM står for Hydrocarbon Management og handler om å overvåke og ha kontroll på de hydrokarboner som strømmer gjennom forsyningskjeden – fra opphav til salgspunkt.

Hubro

Hubro er Europas største ugle. I SYSCO-sammenheng er Hubro er et sett av bistands-, overvåknings-, og driftstjenester knyttet til databaser. Grunnen til at vi valgte navnet Hubro på denne tjenesten er at hubroen ser 360 grader og har et fantastisk nattesyn. Vår Hubro passer på dataene dine mens du sover.

Les om Hubro

Human Algorithms

Kunstig intelligens/Machine Learning (maskinlæring)/Deep Learning er samlebegreper på «intelligente» eller lærende algoritmer. Dermed kan de få en menneskelig slagside, det vi kaller «Human Algorithms» – den menneskelige siden ved algoritmene.

Les om Human Algorithms

HashiCorp

HashiCorp er et open-source drevet programvareselskap grunnlagt av Mitchell Hashimoto og Armon Dadgar i 2012 med målet om å revolusjonere datasenter-administrasjon: applikasjonsutvikling, levering og vedlikehold. 

Les om HashiCorp

HashiCorp Vault

HashiCorp Vault er et verktøy for sikker tilgang til hemmeligheter. En hemmelighet er alt du vil kontrollere tilgangen til, for eksempel API-nøkler, passord eller sertifikater. 

Les om HashiCorp Vault

HashiCorp Nomad

HashiCorp Nomad er en enkel, fleksibel og produksjonsgrad “workload orkestrator” som gjør det mulig for organisasjoner å distribuere, administrere og skalere ethvert program.

Les om HashiCorp Nomad

Integrasjon

Integrasjoner er fundamentet i et IT-løsninger hvor systemer som ikke er utviklet i samme kodeverk kan samhandle og fungere sammen som en helhet.

Les om Integrasjon

Interconnect

Interconnect er betegnelsen på samarbeidet mellom Oracle og Microsoft hvor Oracle Cloud kobles sømløst sammen med Microsoft Azure.

Les om Interconnect

IoT

IoT står for Internet of Things, eller tingenes internett på norsk, og handler om tingene rundt oss som kan kobles til internett. Når ting er koblet til nett kan de koble seg sammen, snakke med hverandre og med omgivelsene.

Les om IoT

IaaS

IaaS er en engelsk forkortelse for “Infrastructure as a Service”. Det kan oversettes til norsk som “infrastruktur som en tjeneste”, altså IT-infrastruktur levert som en skytjeneste.

Les om IaaS

Internet of Sense

Internet of Sense dreier seg om å bruke hjernen som grensesnitt for å utveksle de kognitive sansene med brukerne. Teknologien kommer til å «vaske ut» grensen mellom en fysisk og en digital opplevelse

Les om Internet of Sense (IoS)

Java

Java er et objektorientert programmeringsspråk.

Les om Java

Kafka

Kafka er en open source streaming-plattform.

Les om Kafka

KIS-system

KundeInformasjonsSystem (KIS) et forretningskritisk system for energiselskapene.

Les om KIS-system

Kraftbalanse

I et energidimensjonert produksjonssystem for elektrisk energi betyr kraftbalanse forholdet mellom systemets samlede produksjonsevne og årlig forbruk av elektrisk energi.

Les om Kraftbalanse

Kraftleverandør

En kraftleverandør er det selskapet du kjøper strøm fra. Du kan velge mellom mange forskjellige leverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår.

Les om Kraftleverandør

Kraftproduksjon

Kraftproduksjon er prosessen med å generere elektrisk kraft fra kilder til primærenergi.

Les om Kraftproduksjon

Kraftprodusent

En kraftprodusent er et kraftselskap som eier kraftverk og driver med produksjon av elektrisk kraft/elektrisk energi.

Les om Kraftprodusent

Kraftverk

Et kraftverk er et anlegg for produksjon av elektrisk energi. For eksempel vannkraftverk, solkraftverk og gasskraftverk.

Les om Kraftverk

Kubernetes

Kubernetes er en åpen kontainer for dataklynger som er utviklet av Google.

Les om Kubernetes

Klimahub

Klimahub.no er en portal som viser klimaavtrykket til bedrifter i Norge.

Les om Klimahub

Kanban

Kanban er en metode for å håndtere komplekst utviklingsarbeid og springer ut fra den agile tradisjonen.

Les om Kanban

Lean

Lean er en metodikk for å utvikle virksomheter og produkter som tar sikte på å forkorte produktutviklingssykluser og raskt oppdage om en foreslått forretningsmodell er levedyktig.

Les om Lean

Lav Kode

Lav-kode (low-code) er et utviklingsverktøy som med minimal håndkoding får en raskt fungerende applikasjon/integrasjon.

Les om Lav kode (Low Code)

Linux

Linux er kjernen som Linux-baserte operativsystem benytter. I motsetning til operativsystemene Windows og OS X til Mac, er Linux-baserte operativsystem basert på åpen kildekode.

Les om Linux

MAFI

MAFI står for måling, avregning, fakturering og innkreving.

Les om MAFI

Microsoft

Microsoft er et amerikansk programvareselskap mest kjent for operativsystemet Windows og kontorstøtteprogammene i Office.

Les om Microsoft

ML

ML er en forkortelse for Machine Learning, eller Maskinlæring, som er en gren av Artificial Intelligence (AI)/kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk.

Les om ML/AI

MLOps

MLOps eller ML Ops står for Maskinlæringsoperasjoner, og kan beskrives som DevOps for maskinlæring.

Les om MLOps

MySQL

MySQL er et databaseadministrasjonssystem som er lisensiert som åpen kildekode og som kjører på de fleste vanlige operativsystem.

Les om MySQL

Microservices

Microservices Architecture – er en arkitektonisk stil som strukturerer en applikasjon som en samling tjenester.

Les om Microservices

Multikanal

Multikanal er et begrep som kan benyttes på flere arenaer. I “fakturaverden” vil det si «en felles plattform for distribusjon av alle typer dokumenter via alle tilgjengelige distribusjonskanaler.»

Les om Multikanal

Managed Services

Managed Services kan forklares med å outsource ansvaret for å opprettholde en rekke prosesser og funksjoner for å forbedre driften, og kutte utgifter i en virksomhet.

Les om Managed Services

MS SQL

MS SQL står for Microsoft SQL Server og er Microsoft sitt databasehåndteringssystem.

Les om MS SQL

Mobilbetaling

Med mobilbetaling kan du enkelt og greit betale fra eller via mobilen i en App. I stedet for å betale med kontanter eller kredittkort, kan du bruke en mobiltelefon til å betale for et bredt spekter av tjenester.

Les om Mobilbetaling

MongoDB

MongoDB står for Mongo Database, og er et populært plattformuavhengig dokumentorientert databaseprogram.

Les om MongoDB

.NET

.NET eller .NET Framework er en samling teknologier rundt programvareutvikling fra Microsoft.

les om .Net

Nettleie

Nettleie er en avgift som dekker utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet. Nettleien betales til det lokale nettselskapet, og kreves inn på vegne av staten.

Les om Nettleie

Nettnytte

Begrepet Nettnytte handler om hvordan avanserte måle- og styringssystemer kan bidra til å gjøre det enklere for kraftnettselskapene å drifte nettet.

Nettselskap

Et nettselskap, også kalt netteier, eier- og er ansvarlig for strømnettet der du bor og sørger for at strømmen fra kraftleverandøren du har valgt blir transportert til huset ditt.

Les om Nettselskap

NFC

NFC er en forkortelse for Near Field Communication, eller nærfeltskommunikasjon på norsk.

Les om NFC

NoSQL

NoSQL er en database som kan håndtere enorme mengder ustrukturert data på andre måter enn SQL (relasjonsdatabase) med tabeller og rader.

Les om NO SQL

Oracle

Oracle er et amerikansk, børsnotert selskap som utvikler IT-verktøy for databaselagring, selskapsplanlegging og systemer for kunderelasjonshåndtering.

Les om Oracle

Oracle CPU/SPU

Oracle Critical Patch Update (CPU) er en pågående serie med jevnlig utstedte rettelser for sikkerhetsfeil i produkter laget av eller vedlikeholdt av Oracle.

Les om Oracle CPU/SPU

Oracle OCI

Oracle OCI står for Oracle Cloud Infrastructure.

Les om OCI

Oracle ODI

Oracle ODI står for Oracle Data Integrator.

Les om ODI

ODA

ODA er ofte brukt som forkortelse for Oracle Database Appliance.

Les om ODA

ODA Nettverk

ODA Nettverk er Nordens største nettverk for kvinner i Tech. SYSCO er Platinum Partner med ODA Nettverk.

Operativsystem

Operativsystemet er den viktigste programvaren som kjører på en datamaskin, og den styrer datamaskinens minne, prosesser, all programvare og maskinvare.

Les om Operativsystem

Open Source

Noen programmerere og firma velger å tilgjengeliggjøre kildekode til et dataprogram ut på internett slik at andre kan inspisere, endre og gratis bruke den. Dette kalles gjerne Open Source

Les om Open Source

Opprinnelsesgaranti

En opprinnelsesgaranti er en elektronisk garanti som fungerer som en dokumentasjon på at elektrisk kraft er produsert og levert inn i nettet fra et spesifisert kraftverk.

Les om Opprinnelsesgaranti

Oracle Analytics

Oracle Analytics er en komplett pakke med Business Intelligence-, rapporterings- og visualiseringsverktøy.

Les om Oracle Analytics

On-Premise

On-Premise betyr at en lokal programvare er installert og kjører på datamaskiner i virksomhetens eget IT-miljø. Dette benyttes i stedet for et eksternt anlegg, for eksempel en serverfarm eller skyløsning.

Les om On-Premise

PaaS

PaaS er en engelsk forkortelse for “Platform as a Service”. Det kan oversettes til norsk som “Plattform som en tjeneste”.

Les om PaaS

Power BI

Power BI er en forretningsanalysetjeneste av Microsoft. BI er en forkortelse av Business Intelligence.

Les om Power BI

Python

Python er et objektorientert programmeringsspråk.

Les om Python

Produksjonsselskap

Et produksjonsselskap er et annet ord for kraftprodusent, som er et kraftselskap som eier kraftverk og driver med produksjon av elektrisk kraft/elektrisk energi.

PostgreSQL

PostgreSQL, også kjent som Postgres, er en open source relasjonsdatabase, eller et så kalt Database management system.

Les om PostgreSQL

PSD2

PSD2 står for Payment Services Directive nr.2 eller på norsk betalingstjenestedirektivet. Det er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EU og EØS.

Les om PSD2

PEPPOL

PEPPOL står for Pan European Public Procurement Online, og er en digital infrastruktur for elektronisk handel i Europa. PEPPOL sikrer at bedrifter enkelt kan sende og motta elektronisk faktura på tvers av landegrensene.

Les om PEPPOL

Patch

En Patch er et sett med endringer i et dataprogram eller støttedata som har til hensikt å forbedre funksjonaliteten, brukervennligheten eller ytelsen til et program.

Les om Patch

Quantum computing

Quantum computing, på norsk, kvantedatamaskin, bygger på prinsippene for kvantemekanikk og er fundamentalt forskjellig fra vanlige datamaskiner.

Les om Quantum Computing

R

R er et programmeringsspråk for statistisk databehandling og grafisk visning av data.

Les om R

REAL

Red Expert Alliance (REAL) er et globalt nettverk med Oracle eksperter.

Les om REAL

Robotisering

Robotisering er et tiltak som kan være del av automatisering av en prosess eller en virksomhet.

Les om Robotisering

RPA

RPA står for Robot Process Automation, på norsk robotisert automatisering av prosesser. RPA brukes til å digitalisere, eller automatisere, rutineoppgaver ved bruk av robotikk og kunstig intelligens.

Les om RPA

SaaS

SaaS er en engelsk forkortelse som står for «Software as a Service». Det kan oversettes til norsk som «programvare som en tjeneste», altså programvare levert som en skytjeneste.

Les om SaaS

Scrum

Scrum er et prosessrammeverk utviklet for å støtte kompleks produktutvikling.

Les om Scrum

Smarthus

Begrepet smarthus omfatter elektriske installasjoner som kan bidra til å gi en bolig lavere energiforbruk, bedre komfort, enklere betjening eller et høyere sikkerhetsnivå.

Les om Smarthus

Super skilled

Super skilled, eller superdyktig, er en av SYSCOs verdier. Vi er knalldyktige teknologiske superhelter. Det er vår kjerne, og uten dem er vi ingen ting. De sørger for at vi kan levere på vårt kundeløfte som er å skape digitale suksesshistorier.

Sky

Sky, nettsky, skyen, skytjenester eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.

Les om Cloud Computing

Skytjenester

Skytjenester, sky, nettsky, skyen eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på felles IT-tjenester som tilbys fra et nettverk av datasentre.

Les om Cloud Computing

SmartWeb

SmartWeb er en dansk leverandør av nettbutikker. SmartWeb har over 6.000 nettbutikker på sin plattform, både i Danmark, Norge og andre land.

Les om SmartWeb

Statnett

Statnett et norsk statsforetak som utvikler, eier og driver det sentrale strømnettet i Norge.

Les om Statnett

SYSCO Finans

SYSCO Finans er et regnskapsbyrå som har ordinær regnskapsførervirksomhet for kunder i ulike typer næringer. SYSCO Finans tilbyr også løsningen SYSCO ePortal.

Les om SYSCO Finans

SYSCO ePortal

SYSCO ePortal er en totalløsning på økonomistyring for energibransjen, som gir utslag både på produktivitet og effektivitet.

Les om SYSCO ePortal

SOA

Service Oriented Architecture (SOA) eller Tjenesteorientert arkitektur samler funksjoner i enheter eller tjenester som utviklere gjør tilgjengelige for andre.

Les om SOA

SQL

Structured Query Language SQL er et standardisert språk for å stille spørsmål til en database. Dette blir gjort når du vil endre på innhold eller hente ut data fra en relasjonsdatabase.

Les om SQL

SQL Service

SQL Service er et nisjeselskap som jobber med, som navnet sier, SQL. Selskapet ble etablert i Sverige i 2009, og i 2021 ble de en del av SYSCO-familien.

Les om SQL Service

Scope creep

Direkte oversatt til norsk betyr «scope creep» krypende omfang, og det er lett å se for seg at det her er snakk om noe som vokser seg større.

Les om Scope creep

Sandboxing

Når vi snakker om Sandboxing er det ikke snakk om en sandkasse barn leker i, men programvare sandkasse. Disse sandkassene har et sentralt formål: å forhindre spredning av et angrep.

Les om Sandboxing

Testautomatisering

I programvaretesting er testautomasjon bruk av programvare atskilt fra programvaren som testes for å kontrollere utførelsen av tester og sammenligningen av faktiske utfall med forutsagte utfall.

Les om Testautomatisering

Tardis

Tardis er en integrasjon mellom SmartWeb og Tripletex som forenkler fakturering av kunden.

Les om Tardis

Tripletex

Tripletex er en norsk leverandør av regnskapssystemer og de har som visjon å være førstevalget og en «One stop shop» for SMB-markedet og for regnskapsførere.

Les om Tripletex

TIA

TIA Solution er en applikasjon som håndterer alle større forsikringsprosesser, støtter og administrerer hele forsikringens verdikjede.

Les om TIA

ULA

En Oracle Unlimited License Agreement (ULA) er en ordning der et selskap betaler en enkelt forhåndsavgift for å få så mange lisenser de vil for et spesifikt sett med Oracle-produkter over en fast tidsramme.

Virtuell agent

Virtuell agent er et ord brukt på chatbot, som er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.

Les om Chatbot

Virtuell assistent

Virtuell assistent er et ord brukt på chatbot, som er en programvare som man kan snakke med via et chat-grensesnitt.

Les om Chatbot

Visma

Visma er leverandør av programvare, outsourcingstjenester, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet.

Les om Visma

WebLogic

WebLogic er en applikasjonsserver utviklet av Oracle.

Les om WebLogic

VMware

VMware er verdens ledende leverandør av virtualiseringsprogramvare og private skyløsninger. VMware lar deg bruke forskjellige operativsystemer som Windows og Linux samtidig.

Les om VMware

XML

XML står for Extensible Markup Language. XML brukes for å dele strukturerte data mellom systemer.

ZDLRA

ZDLRA står for Zero Data Loss Recovery Appliance, og er en databehandlingsplattform som inkluderer Oracle maskinvare og programvare bygd for sikkerhetskopiering og gjenoppretting av Oracle-databasen.

Zero Trust

Zero Trust handler om hvilket sikkerhetsnivå et system skal ha, og baserer seg på at ingen i et selskap kan anses som pålitelig som standard (Zero Trust).

Les om Zero Trust

Finner du ikke ordet du leter etter? Send oss gjerne en tilbakemelding på hva du leter etter – og ta kontakt om du lurer på noe.

Tips oss

Kilder: Bakgrunnsinformasjonen er blant annet hentet fra Energi Norge, Wikipedia, SNL (Store norske leksikon) og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).