Hopp til innholdet

AMS

Hva er AMS? 

AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer. De nye strømmålerne går også under mange andre navn: smart strømmåler, energimåler, digitale strømmålere og så videre.

Med AMS er strømleveransen og energimarkedet digitalisert. Det betyr at AMS er inngangsbilletten til blant annet smarte hus, bærekraftige byer og mindre fuzz i livet. Om du vil selge strøm fra solcellene på taket eller lade bilen når strømmen er som billigst, gjør AMS dette mulig.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) vedtok at alle norske hjem og bygninger skulle ha smarte strømmålere (AMS) innen 1. januar 2019.

Først og fremst er målerne sett på som et verktøy for automatisk avregning og avlesning av strømforbruk med timesverdier. De kan imidlertid levere et stort antall tilleggsfunksjoner, som ovenstående. AMS legger til rette for andre nytteverdier gjennom utnyttelse av sanntidsdata, og muligheten til å bygge opp gode databaser for historiske nøkkeldata fra distribusjonsnettet.

Slike data vil kunne gi nettselskapene et bedre beslutningsgrunnlag for drift og investeringer. Dette er avgjørende for utviklingen av et smartere, mer fleksibelt og mer miljøvennlig energisystem, og at investeringene i nettet blir gjennomført så effektivt og optimalt for samfunnet som mulig. 

For sluttkundene betyr AMS i første omgang automatisk avlesning av strømforbruket, slik at man slipper å sende inn avlesning. Man får også mer informasjon om eget strømforbruk. 

SYSCO og AMS:

Dataene som samles inn gjennom AMS kan brukes til å gi presis innsikt i strømnettet. SYSCO hjelper deg til å få mer verdi ut av AMS-dataene, samtidig som du øker selskapets effektivitet og konkurranseevne. I tillegg hjelper vi kundene med å koble AMS-dataene til andre kilder, som strukturdata fra distribusjonsnettet og informasjon fra kundesystemene (KIS).

Vi bruker Microsoft Azure og Microsoft Power BI til å analysere og avdekke feilsituasjoner som feilkoblinger, spenningsfeil og gjøre nett-tapsberegninger. I tillegg sikrer SYSCOs løsninger økt datakvalitet på tvers av systemene.

Les om: SYSCO AMS-kontroll her >

Les om: Validèr som drifter og overvåker over 800.000 AMS-målere her >

Les om: Vår nye innovative løsning – SYSCO Connected Energy Hub her >

Les om: Vår avtale med Elhub her >

Relaterte ord: 

Tilbake til toppen