Hopp til innholdet

Avregning

Hva er en avregning? 

Når Nettselskapet beregner hvor mye du skal betale for nettleien og strømforbruket ditt, lager de en avregning. Denne kan være basert på faktisk forbruk eller estimert forbruk.

For kraftselskapene er avregning en del av den såkalte MAFI-prosessen (måling, avregning, fakturering og innkreving). For mange energiselskaper er dette en tungvint prosess med mye manuelt arbeid og mange feilkilder. Men med moderne teknologi kan man nå få digitalisert og automatisert MAFI-prosessen.  

Med de nye smarte strømmålerne (AMS) innhentes bedre informasjon om strømforbruket, som igjen sørger for en mer nøyaktig avregning – slik at kundene blir fakturert basert på faktisk forbruk.

SYSCO og avregning: 

SYSCO tilbyr et modul- og skybasert  avregningssystem som er fullt integrert med Elhub. Ved hjelp av SYSCO Connected Energy Hub kan vi helautomatisere fakturaprosessene. Systemet er modulbasert og kan kombineres sømløst integrert med hverandre i et moderne  webbasert  grensesnitt.  

SYSCO Connected Energy Hub har 4 moduler:  

  1. SYSCO Meter Data Collector – korrekte måleverdier og fortløpende avregning   
  2. SYSCO Billing Engine Module – forenkler kundedialog og automatiserer prosesser rundt fakturering og innkreving  
  3. SYSCO Insight – rapportering og analyse
  4. SYSCO Multi Channel Invoicing  – enkel tilgang til moderne betalingsløsninger   

Les om SYSCO Connected Energy Hub >

Relaterte ord:

Tilbake til toppen