Hopp til innholdet

Databaseovervåkning

Hva er Databaseovervåkning?  

Overvåkning (også kalt monitorering) av databaser brukes i driftskritiske miljøer slik at man kan få en advarsel eller pekepinn hvis noe er galt, eller er i ferd med å gå galt.

Tjenesten kan også ta vare på data fra overvåkningen, og dermed forutse trender. Man kan oppdage avvik, spå fremtidige situasjoner og/eller finne ut mer nøyaktig når noe har endret seg. Å ta vare på dataen kan være nyttig for å kunne gjøre alt fra å optimalisere databasen til å finne ut av hvordan endringer i driftsmiljøet påvirkes av ting som skjer i databasen.

Overvåkning brukes for å identifisere tilstander som vil kunne medføre fremtidige problemer (proaktiv overvåkning) eller varsle om at problemet er en realitet, og da kunne starte raskest mulig å få tjenesten tilbake til normalen.

Overvåkning på databaser og tilhørende infrastruktur er ekstremt viktig da databasen ofte er grunnpilaren i forskjellige tjenester. Går databasen ned eller skulle det oppstå problemer, vil det ofte få følger for hele tjenesten som kjører på databasen.

SYSCO og Databaseovervåkning: 

SYSCO har lang erfaring med å sette opp riktig overvåkning mot databaser og tilhørende infrastruktur og vi gjør dette for en rekke små og store kunder i norden. Vi kan overvåke både Oracle databaser, MS-SQL, Postgress og MYSQL databaser. I tillegg har vi sterk kompetanse innenfor andre database typer som MongoDB, Elasticsearch, NoSQL for å nevne noen.

SYSCO har «Managed Services» tjenester 24/7×365, hvor proaktiv monitorering er en av tjenestene. Denne tjenesten gir kundene en forsikring og trygghet om at kvalifisert ekspertise «følger» med på systemene deres. 24/7 teamet får informasjon hvis noe oppfører seg unormalt, og iverksetter tiltak på dette.

Les mer om SYSCO sin løsning for databaseovervåkning >  

Les om våre tjenester for sikker drift og overvåkning av forretningskritiske systemer > 

Les om hvordan vi jobber med Data og analytics i SYSCO > 

Se hvordan vi hjelper Lovisenberg Sykehus med deres databaser > 

Relaterte ord: 

Database, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, NoSQL, Hubro, Basecare Discover, BaseCenter, Oracle, Oracle Cloud Infrastructure (OCI), Azure, Cloud Computing, gjenoppretting, katastrofegjenoppretting, Dataguard, høy tilgjengelighet, backup, restore, disaster recovery, dataguard, cluster, standby database, tuning, optimalisering, RAC

Tilbake til toppen