Hopp til innholdet

Datamigrering

Hva er Datamigrering?

Datamigrering er en prosess der man flytter store mengder data fra ett sted til et annet. Slike flyttingen blir ofte gjort på bakgrunn av oppgraderinger eller utskiftninger av systemer. Det kan være at du ser på flytting av PC-filer til en ekstern harddisk som en enkel form for datamigrering, men mange migreringsprosesser kan være svært komplekse og tidkrevende.

Hva brukes datamigrering til?

Datamigrering brukes til å oppdatere bedriftsteknologi, enten for økt effektivitet eller økt sikkerhet. Det å bytte ut gamle systemer og å ha oppdatert teknologi er en viktig og unngåelig del av moderne forretningsvirksomhet.

For å lykkes med datamigrering er det viktig å ha en god strategi. Hvis du ikke har en god plan på forhånd kan du risikere å miste data, eller oppleve nedetid, noe som helt klart ikke ønskes.

Dette er bare noen av de viktige tingene du tenke igjennom før flyttingen:

  • Forstå datakvaliteten – Ta en titt på nåværende datastatus – hvor sensitive er de, hvilket format har de, og kommer migreringen til å endre på dette?
  • Sikkerhetskopi – Skulle migreringen gå galt, er det viktig å vite at alle data er trygge et sted og ha en plan for gjenoppretting.
  • Tidsrammen– Datamigrering er ofte omfattende, og da tro at du kan foreta dette på kort tid, må du tenke deg om igjen. Når f.eks. jobbdata flyttes vil det bety at mange blir påvirket og det kan være at det at nedetid er nødvendig. Ofte kan det være smart å legge til rette for migrering til en helg. Du bør ikke trykke på «start» før du vet akkurat hva du begir deg ut på.

Hvilke typer datamigrering finnes?

Det finnes flere typer datamigrering for ulike bruksområder:

  • Lagringsmigrering: Dette er når data blir flyttet fra et lagringsformat til et annet, for eksempel digitalisering av papirarkiv til nettlagring.
  • Programmigrering: Dette er når du går fra et program til et annet.
  • Databasemigrering: Dette er når du flytter hele databasen til en ny plassering, som å gå on-prem til nettskybasert.

SYSCO og Datamigrering:

I SYSCO utfører vi alle typer databasemigrering, databasemigreringer fra on-prem server til skyløsninger. Dette kan være både Azure og Oracle migreringer. Det kan være en delmengde av en kundes databaser, men også hele databasen.

Når en database flyttes og det utføres en datamigrering, er det opp til kunden å bestemme om det er hele databasen som skal flyttes eller kun en del, da det kan være data som ikke lenger er aktuelle. Basert på den gitte situasjonen, velger SYSCO den beste metoden for migrering, og som sikrer at data flyttes riktig og at datakvaliteten ikke endres i forbindelse med prosessen.

Datamigreringen utføres først på kundens testsystem (er) for å teste metoden og for å måle hvor mye nedetid det vil være i forbindelse med migreringen i produksjonen. Med denne typen migrering vil on-prem-databasen fungere som et tilbakeslag hvis noe ikke går som planlagt.

Les mer om SYSCO Informasjonssikkerhet og skyteknologi>

Les om Oracle database og in­fra­struk­tur>

Relaterte ord:

Tilbake til toppen