Hopp til innholdet

Design Thinking

Hva er Design Thinking?  

Design Thinking er ikke en eksklusiv rett til designere. Så hvorfor kalle det designtenking?

Design Thinking er en metode der vi prøver å forstå brukeren, utfordre antagelser og omdefinere problemer i et forsøk på å identifisere alternative strategier og løsninger som kanskje ikke er de vi først vurderer.
Tradisjonelt har nye løsninger blitt utviklet med utgangspunkt i en virksomhetsidè eller et behov bedriften antar at markedet har. I Design Thinking snur man på dette og utvikler nye løsninger med utgangspunkt i det reelle behovet til sluttbrukeren.

Design Thinking som arbeidsmetode:
Hensikten med Design Thinking er å raskt omgjøre behovet i en prototype slik at man i løp av kort tid får testet ut ideen på brukergruppen. Målet er forbedring på bakgrunn av dirkete tilbakemeldinger. Her arbeider man i felten og har tett kontakt med sluttbruker. Arbeidsprosessen er sirkulær og gjentas til produktet er godt nok for implementering.

Det er fem elementer som definerer Design Thinking prosessen:

  1. Empathize: Opparbeide en god forståelse av det reelle behovet til sluttbruker, det er selve fundamentet for resten av utviklingsarbeidet. Ikke gå i fellen og anta noe før du har begynt.
  2. Define: Brukernes behov og utfordringer defineres. Innsikten vi samler inn brukes til å gi et konkret beslutningsgrunnlag for videre arbeid.
  3. Ideate: Etter at vi har fått en forståelse for brukerens reelle behov og definert problemstillinger som skal løses, setter vi i gang med å jobbe frem gode ideer og finne smarte løsninger.
  4. Prototype: Målet er å raskt sette ideene ut i praksis for videre test og iterering.
  5. Test: Når produktet er tatt i bruk, fortsetter arbeidet med analyse og optimalisering av produktet og dets funksjoner.

Design Thinking blir ofte likestilt med innovasjon, da Design Thinking som strategi kan brukes til å skape innovative produkter og tjenester basert på innsikt i menneskelig atferd, teknologi og forretningsmuligheter. Design Thinking er altså en konkret metode som din bedrift kan bruke for å skape en innovativ virksomhet.

SYSCO og Design Thinking:

SYSCO leverer løsninger basert på en grundig forståelse av kundenes behov. Basert på Design Thinking-tankegangen – å tenke innovativt og alternativt, sikrer SYSCO rask testing og validering av ideer i henhold til kundens behov. Utgangspunktet er alltid kundenes reelle problemer og behov, og derfor presenterer SYSCO en individuell business case og anbefaler løsninger som gir best mulig mening for kunden.

I hverdagen bruker SYSCO sitt produkt-team Design Thinking når det gjelder å tenke kreativt, eksperimentelt, iterativt og systematisk i forhold til produkt- og tjenesteutvikling internt og eksternt.

Les om: Prosjektledelse i SYSCO >

Relaterte ord:  

Tilbake til toppen