Hopp til innholdet

ELMA

Hva er ELMA?

ELMA, Elektronisk mottakeradresseregister, er et norsk register over foretak som kan ta imot dokument i EHF-format. I ELMA finnes det oppdatert oversikt over hvilke forretningsdokument en bedrift som er tilkoblet støtter og kan motta. I tillegg inneholder registeret informasjon om hvilket aksesspunkt mottaker har valgt for å ta imot sine EHF-dokument.

For å sende et dokument elektronisk gjennom PEPPOL, som stort sett er standard sendemåte i Norge, må mottakeren være registrert i ELMA for å motta dokumentet. En mottaker som er registrert i ELMA må ta imot dokument fra alle avsendere. Så lenge dokumenttypen som sendes er registrert i ELMA, er det ikke behov for avsender å spørre mottaker om lov til å sende eller gjøre en test for dette dokumentet. Dette gjør systemet raskere og enklere, og man når ut til flere. Avsender forplikter seg til å sende i standardformat og versjon som er ført opp i ELMA. Det er aksesspunktleverandøren som registrer mottakere i ELMA.

Om man ønsker å melde seg ut av ELMA, gjøres dette ved å ta kontakt med sin leverandør.

Se oversikt over godkjente aksesspunktleverandører >

SYSCO og ELMA:

SYSCO har ingen direkte relasjon til ELMA, men er partner med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring)-godkjente Aksesspunktleverandører som er registrert i ELMA.

SYSCO leverer Multikanal-løsningen SYSCO Multi Channel Invoicing >

Relaterte ord: 

Tilbake til toppen