Hopp til innholdet

Hydrocarbon Management (HCM)

Hva er Hydrocarbon Management (HCM)?  

Hydrocarbon Management (HCM) handler om å overvåke og ha kontroll på de hydrokarboner som strømmer ned over forsyningskjeden – fra opphav til salgspunkt. En rekke arbeidsprosesser er etablert for å sikre riktig produksjonsvolum i forhold til behov, for å sikre stabil og pålitelig transport og lagring av energi, for utvikling av ulike produkter fra råvaren, og dermed også sikring av stabil tilgang til energi og produkter til forbruker og marked. I tillegg sikrer disse prosessene riktig fordeling av verdier, innsikt og forutsigbarhet til ulike interessenter gjennom forsyningskjeden (eiere, myndigheter, forbrukere), dette går både på riktig grunnlag for skatt, men også på kontroll og sikring av riktig rapportering av utslipp av klimagasser. 

SYSCO og HCM:  

I SYSCO sitter noen av verdens fremste eksperter på sentrale arbeidsprosesser, datagrunnlag og systemer brukt i HCM. Vi utvikler produkter og leverer en rekke tjenester til store energiselskap og myndighetsorganisasjoner som hjelper dem i gjennomføringen av HCM arbeidsprosessene.  

Vi er blant annet tett involvert i ulike europeiske og nasjonale standardiseringsorgan for datautveksling, har inngående kunnskap om forsyningskjeden, og leverer både produkter og tjenester som er sentrale for at aktører på norsk kontinentalsokkel leverer om lag 25% av all naturgass som forbrukes i EU.  

Europeere skal ha varme i hus, de skal kunne dusje i varmt vann og ha varm mat på bordet hver dag. Våre produkter og tjenester for overvåkning og kontroll av energivolum og produkter fra hydrokarboner skal kunne fungere for både onshore og offshore olje- og gassproduksjon, men samme løsninger skal kunne fungere også for onshore- og offshore energiproduksjon fra vind, sol og hydro. Slik sett bidrar også vi i SYSCO til en stabil sikring av energiforsyningen, og en gradvis endring av energibalansen gjennom å kontrollere og validere energivolum og produkter for alle av energiselskapenes produserende teknologier.  

I vår avdeling EnergyX sitter et spesialisert team som utvikler og leverer SYSCO sine produkter og tjenester knyttet til HCM.  

Les mer om: SYSCO og HCM her > 

Relaterte ord:

Tilbake til toppen