Hopp til innholdet

MAFI

Hva er MAFI?   

MAFI står for Måling, Avregning, Fakturering og Innfordring. Begrepet brukes i forbindelse med nettselskapenes avregning av nettleie og strømforbruk (MAFI-kjeden).  

MAFI-kjeden inkluderer innsamling av målerdata, avlesninger, registrering for avregning av strømforbruk, oppsett av faktura basert på avlest/prognosert forbruk, utsending av faktura til kunder, verifisering av innbetaling samt prosessen for å sikre innbetalinger.   

Slik fungerer innhenting og registrering av måleverdier:  

Alle nettselskapene opererer sine egne AMS målere og disse sender automatisk måleverdier inn til det respektive nettselskapet. Alle nettselskap er pliktige å sende disse dataene videre til Elhub hver dag innen kl 9. I Elhub gjøres dataene så tilgjengelig for alle strøm- og nettselskaper og danner grunnlaget for utsendelse av faktura til kunder. Mange strømselskaper har nå etablert gjennomfakturering som betyr at man får nettleie og strømforbruk på samme faktura. 

SYSCO og MAFI:  

SYSCO er spesialisert på smarte applikasjoner til energibransjen og leverer blant annet en løsning for håndtering av MAFI-kjeden. Løsningen heter SYSCO Connected Energy Hub, er modulbasert og kan kombineres sømløst integrert med hverandre i et moderne webbasert grensesnitt.  

SYSCO Connected Energy Hub har 4 moduler:  

  1. SYSCO Meter Data Collector – korrekte måleverdier og fortløpende avregning   
  2. SYSCO Billing Engine Module – forenkler kundedialog og automatiserer prosesser rundt fakturering og innkreving  
  3. SYSCO Insight – rapportering og analyse
  4. SYSCO Multi Channel Invoicing  – enkel tilgang til moderne betalingsløsninger   

Les mer om SYSCO Connected Energy Hub her >  

Tilbake til toppen