Hopp til innholdet

Power BI

Hva er Power BI? 

Power BI er en skybasert Business Intelligence løsning utviklet av Microsoft. Løsningen er bygd opp som en samling med programvaretjenester, apper og koblinger utviklet av Microsoft. Power BI kan transformere dine urelaterte datakilder til sammenhengende, visuell og interaktiv innsikt. Det kan for eksempel være et Excel-regneark eller en samling av data du har lagret i skyen og lokalt. Med Power BI kan du koble datakilder, visualisere og oppdage hva som er viktig – og dele dette med andre. 

BI handler om å gjøre bruk av de dataene som skapes i din virksomhet, slik at det raskere kan treffes gode faktabaserte beslutninger. Informasjonen kan komme fra en eller flere datakilder på forskjellige systemer og plattformer. 

Power BI består av en skrivebordsapp for Windows som heter Power BI Desktop, en nettbasert SaaS-tjeneste (programvare som en tjeneste) som heter Power BI-tjenesten, og Power BI mobilapper for Windows-, iOS- og Android-enheter.  

I tillegg finnes det en rapportserver for Power BI som gjør at du kan publisere Power BI-rapporter på en lokal rapportserver etter at du har opprettet dem i Power BI Desktop.  

SYSCO og Power BI: 

I SYSCO har vi flere Power BI eksperter som hjelper våre kunder med å samle data og hente ut den viktigste informasjonen fra de – slik at de enklere kan bruke dataen og ta beslutninger basert på datagrunnlaget. Vi har for eksempel hjulpet en rekke kunder med analyse av både tradisjonelle økonomi, salg, marked og HR data samt tidsseriedata knyttet til realtidsstrømming av data fra sensorer i kraftturbiner. 

Les om: Data og Analytics i SYSCO her >

Relaterte ord: 

Tilbake til toppen