Hopp til innholdet

PSD2

Hva er PSD2?

PSD2 står for Payment Services Directive nr.2 eller på norsk betalingstjenestedirektivet. Det er den nyeste versjonen av EU-direktivet som regulerer betalingstjenester i EU og EØS. Siden Norge er en del av EØS, så vil vi måtte følge dette direktivet.

I denne sammenheng betyr betalingstjenester noe som tilbys forbrukere og virksomheter til blant annet å gjennomføre alle typer betalinger, både over nett og i butikk. I tillegg kommer andre typer tjenester som tilgang til konto, uttak, innskudd, informasjonstjenester om betalingskontoer.

PSD2 åpner for at disse betalingstjenestene kan utføres ved hjelp av andre aktører enn bankene. Disse aktørene kan på vegne av forbrukerne utføre rene betalinger og innhente informasjon fra deres konti og sammenstille disse på tvers av bankene dersom de har kundeforhold i flere banker.

Det finnes en rekke andre aktører som ikke er bank i dag og til nå har det vært opp til hvert enkelt land å lovregulere disse. I PSD2 blir det et felles sett med krav som alle land må følge. Dette med hensyn til sikkerhet, rapportering, ansvarsregulering, forbrukerrettigheter og samtidig legger man til rette for god konkurranse til kundens beste.

Bakgrunnen til at PSD2 ble innført var at EU ønsket at alle deres borgere og virksomheter skulle ha tilgang til sikre og effektive betalingstjenester som fungerer i hele EUs indre marked.

I tillegg skulle det stimulere til økt handel mellom landene og legge til rette for økt konkurranse i markedet for betalingstjenester. Det skulle fremme innovasjon og tilgang til konto, samt bedre samhandlingen mellom ulike typer aktører og ytterligere harmonisere regelverket i EU.

SYSCO og PSD2:

SYSCO jobber ikke direkte med PSD2, men gjennom vår løsning SYSCO Multi Channel Invoice, har vi ferdige integrasjoner til de mest brukte betalingstjenestene på markedet. PSD2 ble etablert for å øke konkurransen, fremme innovasjon, og øke sikkerheten for betalingsløsninger.

Dermed kan fremtidige multikanal-løsninger potensielt inkludere enda flere betalingsalternativer, også fra andre aktører – ikke bare de som i dag kommer fra bankene.

Les mer om SYSCO Multi Channel Invoicing her >

Relaterte ord: 

Tilbake til toppen