Personvernerklæring

Sysco konsernet og dets datterselskaper (Sysco) respekterer privatlivet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver din rett til personvern og vårt engasjement for å beskytte dine personopplysninger.

Sysco er et europeisk konsern med juridiske enheter, forretningsprosesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer som krysser landegrenser. Sysco leverer programvare og tjenester til private og offentlige bedrifter (Kunder) i Europa. Syscos hovedkontor ligger i Karmsund og Sysco-konsernet er underlagt europeisk personvernlovgivning, inkludert EU-forordning 2016/679 (GDPR).

Alle strategiske beslutninger om personvern i Sysco treffes på konsernnivå under tilsyn av konsernets personvernombud, Data Protection Officer (DPO).

Rekkevidden av personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen gjelder for alle forretningsprosesser i Sysco og for alle Syscos nettsteder, domener, mobilløsninger, skytjenester og nettforum samt Sysco-merkede nettsteder (Sysco-nettsteder). Tjenestespesifikke bestemmelser finnes i tillegg i bruksvilkårene for den aktuelle tjenesten, databehandleravtalen eller annen tilsvarende informasjon for den aktuelle tjenesten.

Personvernerklæringen gir informasjon om behandling av personopplysninger som skjer som ledd i at Sysco bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen av personopplysningene som innsamles (Sysco opptrer som behandlingsansvarlig). Den gir også informasjon om behandling av personopplysninger som Sysco utfører på vegne av kundene våre basert på deres instruksjoner (kunden som behandlingsansvarlig og Sysco som databehandler).

Personopplysninger er informasjon som kan identifisere deg som person, for eksempel en e-postadresse, gateadresse, telefonnummer eller lignende. Behandling av personopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne betjene kundene våre.

Vennligst ikke bruk Syscos nettsteder eller tjenester hvis du ikke samtykker i hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Hvem behandler vi personopplysninger om

Sysco behandler personopplysninger om jobbsøkere, kontaktpersoner og brukere av tjenester eller produkter knyttet til kundene våre. I tillegg behandler vi personopplysningene om personer som representerer mulige kunder, som f.eks tar kontakt med oss via Sysco-nettsteder eller andre kanaler. Hvordan vi behandler denne typen personopplysninger kan du lese mer om i den delen som omhandler Sysco som behandlingsansvarlig.

Sysco behandler også personopplysninger på vegne av Kundene våre med kunden som behandlingsansvarlig og Sysco som databehandler. Hvordan vi behandler denne typen personopplysninger kan du lese mer om i den delen som omhandler Sysco som databehandler.

I denne personvernerklæringen kan registrerte personer også omtales som personer eller deg.

Hvordan behandler Sysco personopplysninger som behandlingsansvarlig

Når Sysco bestemmer formålet med og måten dine personopplysninger behandles på er Sysco å anse som behandlingsansvarlig. Dette inkluderer scenarier der Sysco samler inn personopplysninger i sammenheng med at du er jobbsøker, kontaktperson for en Kunde eller mulig Kunde eller når du er en bruker av våre tjenester.

Hvorfor vi behandler dine personopplysninger

Om kundekontakter og brukere
For å håndtere våre kunderelasjoner generelt, og for å oppfylle konkrete forpliktelser overfor kunder i henhold til tjenesteavtaler, trenger Sysco å behandle personopplysninger om deg i din rolle som kundekontakt eller bruker av en tjeneste. Formålet med behandlingen av disse personopplysningene er:

a) Gjennomføre salgs- og kontraktsprosesser med Kunder og mulige Kunder
b) Gi Kunder tilbud om produkter og tjenester
c) Gi mulige Kunder tilbud om produkter og tjenester
d) Utføre leveranser i samsvar med avtaler inngått med deg eller Kunder
e) Tilby støtte til brukere av våre produkter og tjenester
f) Forbedre og utvikle kvaliteten, funksjonaliteten og brukeropplevelsen til produktene og tjenestene våre, samt på Syscos nettsider
g) Oppdage, minimere og forhindre sikkerhetstrusler
h) Forebygge misbruk av våre produkter og tjenester
i) Behandle bestillinger, fakturering, betalinger og annen administrasjon
j) Kartlegge utviste interesser på Sysco-nettsteder for å kunne gi deg innhold du synes å ha interesse for, med effektiv mulighet for “opt-out”
k) Drifte nettforum for å gi opplæring og legge til rette for samhandling og dialog mellom brukere og Sysco

Behandlingsgrunnlaget for personopplysningene i henhold til de ovenfor angitte formålene i bokstav b) og k) er samtykke, j) er den legitime interesse i optimalisere din brukeropplevelse, og de øvrige formålene er oppfyllelse og inngåelse av kontrakt.

Om kontaktpersoner for mulige Kunder
Sysco behandler personopplysninger om kontaktpersoner for mulige kunder for markedsføringsformål. For å kunne tilby målrettet og relevant innhold til mulige kunder bygger Sysco en interesseprofil basert på kontaktpersoners bevegelse, valg og handlinger på Syscos nettsider, samt i forbindelse med kontaktpersoners respons på epost fra oss. De juridiske grunnlaget for slik behandling er hovedsakelig kontaktpersonens samtykke.
Du kan lese mer om hvordan vi oppretter slike profiler, hvordan du kan justere profilen og trekke tilbake samtykket ditt nedenfor.

Om jobbsøkere
Dersom du er jobbsøker behandler vi dine personopplysninger for å vurdere din mulighet og potensiale for å bli ansatt i Sysco. Det juridiske grunnlaget for slik behandling er ditt samtykke.

Om besøkende
For å overvåke tilgangen til våre lokaler behandler vi personopplysninger om besøkende. Behandlingen er basert på vår berettiget interesse til å beskytte våre forretningshemmeligheter, ansatte, lokaler og deg som besøkende. Du vil bli informert om dine rettigheter i denne sammenheng når du registrerer deg i vårt elektroniske besøkssystem.

Hvordan vi samler inn dine personopplysninger

Generelt samler Sysco inn personopplysninger direkte fra deg eller andre personer som er tilknyttet Kunden. Disse personene kan være en leder eller kollega. Dersom Kunden du jobber for kjøper Sysco produkter eller tjenester via en Sysco partner kan vi samle inn opplysninger om deg fra vår Sysco partner.

Vi bruker også informasjonskapsler og annen sporingsteknologi når du bruker Syscos nettsider og samhandler med oss per e-post for å optimalisere din opplevelse av Sysco og våre nettsider.

Vennligst se avsnittet som beskriver våre automatiske datainnsamlingsverktøy for mer informasjon om hvordan disse teknologiene fungerer og dine rettigheter i denne sammenhengen.

I noen tilfeller kan vi også samle inn informasjon om deg fra andre kilder. Disse kildene kan være offentlige tilgjengelige kilder eller tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIN eller proff.no etc. Sysco vil kunne kombinere personopplysninger om deg fra én datakilde med data som er hentet fra en annen kilde. Dette gir oss et mer komplett bilde av deg og det gir oss også mulighet til å betjene deg på en best mulig måte.

Automatiske datainnsamlingsverktøy

Sysco bruker ulike digitale sporingsteknologier for å samle inn informasjon om bevegelsene dine på Syscos nettsider og når du samhandler med oss.

Informasjonskapsler og pikseltagger
Informasjonskapsler (“cookies”) er små tekstfiler som inneholder en streng med tegn, og som gir nettleseren din en unik identitet. Identiteten kan brukes til å kjenne deg igjen og f.eks tilpasse innholdet på nettsider til hva du interesserte deg for ved siste besøk på våre nettsider. De fleste nettlesere er i utgangspunktet innstilt for å godta informasjonskapsler. Du kan imidlertid endre nettleserinnstillingene for å få din nettleser til å nekte bruk av informasjonskapsler generelt, blokkere tredjeparts informasjonskapsler eller angi når en informasjonskapsel skal aksepteres.

Pikseltagger er skript (koder) som kjøres når en bruker går inn på en nettside eller åpner en e-post. Selve pikselen er ikke synlig og kan bare ses i HTML-adressen til nettstedet eller e-posten. Pikselen fører til at nettleseren din får en unik identitet. Som på samme måte som “cookies” kan brukes til å tilpasse innhold på nettsteder du besøker.

Dersom du vil vite mer om informasjonskapsler og hvordan de fungerer, kan du lese mer på www.allaboutcookies.org.

Eloqua informasjonskapsler
Sysco bruker markedsføringssoftware som heter Eloqua som leveres av Oracle og som plasserer informasjonskapsler for å gjenkjenne en returnerende bruker. Eloqua brukes for å registrere din aktivitet på Sysco-nettsider samt hvordan du samhandler med oss per e-post for å øke sannsynligheten for at vi viser deg innhold som du synes er interessant. Informasjonskapslene fra Eloqua får ikke tilgang til og kan ikke lese eller endre andre data på datamaskinen din. Sysco er forpliktet til å sikre at du har rett til innsyn i hvilke data vi lagrer om deg i denne forbindelse.

Informasjonskapsler og teknologier fra Google
Google Tag Manager: Et verktøy for å legge til funksjonalitet på nettsidene.
Google Analytics: Denne informasjonskapselen gir oss mulighet til å se informasjon om brukerens aktiviteter på nettsider, inkludert, men ikke begrenset til sidevisninger, kilde og tid brukt på et nettsted. Sysco anonymiserer IP-adresser før disse sendes videre til Google, noe som betyr at de ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner. Dette bidrar til å beskytte ditt personvern. Ved hjelp av Google Analytics kan vi se hvilket innhold som er populært, og mindre populær, på våre nettsider og arbeide for å gi våre brukere flere av de tingene de liker å lese og se på.

Google Remarketing (DoubleClick): Plasserer informasjonskapsler på brukerens datamaskinen, som betyr at Google etter at brukeren har forlatt nettstedet, kan vise annonser som fanger interesse, basert på brukerens tidligere aktivitet på Sysco-nettsider. Denne informasjonen identifiserer ikke enkeltpersoner.

Google AdWords: Ved å bruke en Google AdWords-kode kan vi se hvilke sider som bidrar til at noen velger å sende inn et kontaktskjema. Dette gjør det mulig for oss å optimalisere vår annonsering på søkemotorer. Denne informasjonen identifiserer ikke enkeltpersoner.

Hotjar: Plasserer informasjonskapsler på brukerens datamaskin for å analysere faktisk bruk av nettsidene, herunder plassering av musepeker, scrolling av side, registrering av museklikk eller fingerberøring ved touchskjerm og brukerens gjennomføring av skjemaer. All data som blir lagret er anonymisert, og er ikke gjenstand for identifisering av personer.

Du kan forhindre at den informasjonen som genereres av Googles informasjonskapsler ved å laste ned og installere tillegget Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nåværende nettleser. Dette tillegget er tilgjengelig på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pikseltagger fra Facebook
Facebook Remarketing: Facebook pikseltagger innebærer at det plasserer en informasjonskapsel på datamaskinen din som kan sende et varsel til Facebook for å orientere Facebook om at du har vært inne på den nettsiden som Facebook pixeltaggen er knyttet til. Denne teknologien kan i teorien anvendes til å eksponere deg for Sysco i din Facebook “feed”. Bruk personverninnstillingene dine på Facebook for å begrense eksponeringen for slik markedsføring.

Hvilke typer personopplysninger behandler vi

Den typen personopplysninger som Sysco behandler om deg kan være:
• Grunnleggende kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post
• Demografisk informasjon som fødselsdato, alder og kjønn
• Jobbinformasjon som arbeidsgiver, tittel, stilling, samt faglige preferanser og interesser
• Tilbakemeldinger, kommentarer eller spørsmål fra deg om Sysco eller våre produkter og tjenester
• Bilder eller video i forbindelse med besøk i våre lokaler
• Innhold du har lastet opp som bilder eller videoer
• Unik brukerinformasjon som innloggings-ID, brukernavn, passord, sikkerhetsspørsmål etc.
• Økonomisk informasjon som f.eks kredittkortinformasjon, fakturaadresse etc.
• Informasjon som angis av nettleseren din som for eksempel type nettleser eller konsoll, språk og adressen til nettstedet du kom fra, samt annen trafikkinformasjon som IP-adresse
• Klikk og bevegelse på Sysco-nettsider og i våre produkter og tjenester
• Epost adferd, for eksempel hvilke e-poster fra Sysco du åpner når og hvordan
• Andre personopplysninger i din profil som du fritt har oppgitt på tredjeparts sosiale nettverk som f.eks LinkedIn.

Som behandlingsansvarlig behandler ikke Sysco sensitive personopplysninger om deg.

Hvordan deler vi dine personopplysninger

Innenfor Sysco konsernet

Siden Sysco konsernet består av mange forskjellige datterselskaper er det stor sannsynlighet for at en Kunde har kontakt og avtaler med mer enn ett Sysco selskap. Det er viktig for oss at vi gir best mulig kundeservice og totalopplevelse. I denne forbindelse kan koordinering på tvers av selskaper og land være nødvendig. For å få en fullstendig oversikt over og innsikt i hvilke kunder og kontaktpersoner som har forbindelser med de ulike selskapene i Sysco, vil ett Sysco selskap derfor kunne dele dine personopplysninger med andre Sysco selskaper. Likevel slik at selskapene er godt kjent med begrensningene som formålet bak innsamlingen av personopplysningene setter for bruken av disse, er underlagt konfidensialitetsforpliktelser, og har inngått de påkrevde databehandleravtaler.

Utenfor Sysco konsernet

Sysco kan også dele dine personlige data med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

Syscos nettforum
Dersom du legger ut et innlegg, kommentarer eller lignende på Syscos nettforum som f.eks Sysco Community eller andre fora på Syscos nettsider, kan slik informasjon leses og brukes av alle andre som har tilgang til slike fora og brukes til formål som verken brukerne eller du har kontroll over. Sysco er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør i slike nettforum, Sysco-nettsider eller andre lignende fora.

Sysco partnere
Sysco kan dele dine personopplysninger med våre partnere i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For eksempel dersom du kjøper et produkt eller en tjeneste på vegne av din arbeidsgiver som Sysco tilbyr gjennom en av våre sertifiserte partnere. I en slik situasjon kan Sysco og vår partner dele dine personopplysninger for å kunne levere produktet eller tjenesten til Kunden.

Offentlige myndigheter
Politiet og andre myndigheter kan kreve utlevert personopplysninger fra Sysco. I slike situasjoner vil Sysco bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

Fusjoner og oppkjøp
I forbindelse med fusjoner, oppkjøp eller omorganisering av Syscos virksomhet, vil den overtakende enheten, samt dets konsulenter, kunne få tilgang til data som forvaltes av den aktuelle Sysco enheten eller selskapet, og dette kan i noen tilfeller omfatte personopplysninger. I slike tilfeller vil eksterne parter undertegne en taushetserklæring med Sysco.

Hva er dine rettigheter

Rett til å velge bort markedsføringskommunikasjon

Du har rett til å melde fra om at du ikke ønsker å motta markedsføring fra Sysco og kan gjøre dette ved enten å:
(a) Følg instruksjonene for reservasjon inkludert i markedsføringskommunikasjon
(b) Endre innstillinger på din profilside/konto hos Sysco
(c) Kontakte oss ved å sende en e-post til privacy.norway@sysco.no
(d) Ved å bruke Syscos Subscription Manager
Vær oppmerksom på at selv om du velger ikke å motta markedsføringskommunikasjon fra Sysco, kan du likevel motta administrativ kommunikasjon som for eksempel bestillingsbekreftelser eller varsler som er nødvendige for å administrere kontoen din eller de tjenestene som vi tilbyr kundene våre.

Grunnleggende rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og kan be om en oversikt over de personopplysningene vi lagrer om deg. Du kan også ha rett til å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen (dataportabilitet). Du har også rett til å be om at Sysco korrigerer feil i dine personopplysninger. Dersom du har en konto hos Sysco på et Sysco-nettsted, kan dette vanligvis gjøres under “din konto” eller “din profil” på det aktuelle Sysco-nettstedet eller tjenesten.

Videre har du rett til å be om sletting av personopplysninger og til å begrense eller motsette deg behandling av dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen eller andre tjenestespesifikke vilkår. I den grad Sysco behandler personopplysninger basert på ditt samtykke som behandlingsgrunnlag, kan du når som helst trekke ditt samtykke tilbake ved å endre innstillinger på din profilside/konto hos Sysco.

Bruk e-postadressen privacy@sysco.no for å ta kontakt med oss angående punktene i dette avsnittet.

Du har også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av personopplysningene dine.

Hvordan beskytter og lagrer Sysco dine personopplysninger

Slik beskytter vi personopplysningene dine

Sysco tar den tilliten du og Kunder viser oss på alvor. Sysco er opptatt av å hindre uautorisert tilgang til og videreformidling av personopplysninger. Sysco skal sørge for at de personopplysningene vi behandler behandles konfidensielt, vi skal opprettholde integriteten til personopplysningene, samt sikre at de er tilgjengelige i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Som en del av våre forpliktelser benytter vi tilstrekkelige organisatoriske, tekniske og fysiske prosedyrer og tiltak for å beskytte personopplysninger vi behandler, sett i lys av hvilken type informasjon og hvilken risiko du og våre Kunder utsettes for ved et eventuelt avvik. Vi tror på å bygge en sterk bedriftskultur der respekt for og bevissthet rundt personvern blant våre ansatte er grunnleggende for å sikre lovlig behandling og beskyttelse av personopplysninger og data. Følgende tiltak er spesielt viktige i denne forbindelse:

Organisatoriske tiltak

I Sysco har vi et Data Protection Council på konsernnivå som tar alle strategiske beslutninger, samt generelt overvåker og styrer konsernets arbeid med personvern. Her sitter interne sikkerhet- og personvern eksperter som representanter for de ulike virksomhetsområdene til Sysco.
I Sysco har vi utnevnt en advokat til å være vårt personvernombud som gir råd i alle konkrete saker som handler om personvern

Det er obligatorisk for alle ansatte i Sysco å gjennomgå utdanning innenfor personvern
Det er obligatorisk for alle virksomheter i Sysco å føre protokoll over sine behandlingsaktiviteter og fortløpende vurdere risiko ved behandlingen av personopplysninger
Det inngås databehandleravtaler underleverandører som behandler personopplysninger

Tekniske tiltak

Klassifisering av personopplysninger for å sikre at de sikkerhetstiltakene som implementeres står i forhold til vurderingen av risiko

Vurdere bruk av kryptering og pseudonymisering som risiko reduserende tiltak

Begrense tilgang til personopplysninger til de som trenger tilgang for å oppfylle plikter i henhold til tjenesteavtaler eller lovgivning

Bruke systemer som oppdager, avhjelper, forhindrer og rapporterer personvern avvik

Bruke sikkerhetsrevisjoner for å fortløpende vurdere hvorvidt gjeldende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak er tilstrekkelige

Fysiske tiltak

Lokalene er beskyttet med tilgangskontroll og videoovervåkningssystemer

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger
Sysco behandler bare dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for det formålet som kommuniseres til deg eller Kunden i forbindelse med innsamlingen av personopplysningene, samtidig som vi tar hensyn til vårt behov for å kunne svare på spørsmål fra deg eller Kunden, løse tvister, samt overholde juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover. Dette betyr at Sysco kan beholde dine personopplysninger i en rimelig periode etter din og vår Kundes siste samhandling med oss.

Når personopplysningene vi har samlet inn ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet bak at de ble samlet inn, sletter vi dem. Vi kan behandle data for statistiske formål, men i slike tilfeller vil data bli pseudonymisert eller anonymisert, da personopplysninger ikke er interessante i denne sammenheng.

Sysco som databehandler

Sysco tilbyr mange forskjellige tjenester til kundene våre. De fleste av disse tjenestene innebærer behandling av kundedata, herunder personopplysninger. Formålet med behandlingen av personopplysningene bestemmes av kundene våre. Som betyr at kunden er behandlingsansvarlig, Sysco er databehandler og Sysco behandler kun personopplysninger på vegne av Kunden. Forholdet mellom Kunden som behandlingsansvarlig og Sysco som databehandler skal reguleres av en databehandleravtale.

Kundens og Syscos forpliktelser

Når Kunden opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Videre skal kunden vurdere etablere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene.

Et annet viktig aspekt ved Kundens ansvar som behandlingsansvarlig er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene.

Sysco er en naturlig del av Kundens ansvar som behandlingsansvarlig i den forstand at Syscos tjenester er del av den behandlingen av personopplysninger som Kunden må sikre at er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Når Sysco behandler personopplysninger på vegne av Kundene sine må vi derfor gjøre dette i samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.

Kort sagt er både Kunden og Sysco forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. Sysco skal gi den informasjonen som er nødvendig for at Kunden skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

Hvordan bruker Sysco underleverandører til å behandle personopplysninger

Sysco bruker underleverandører til å behandle personopplysninger og kan i den forbindelse eksportere våre, dine eller kundedata til andre selskaper innenfor eller utenfor EU. Disse underleverandørene er vanligvis leverandører av skytjenester eller andre IT tjenester.

Ved bruk av underleverandører vil Sysco inngå en databehandleravtale for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning og for å oppfylle våre forpliktelser overfor Kundene. Dersom underleverandører befinner seg utenfor EU, vil Sysco gjøre seg kjent med og sørge for at det inngås gyldige overføringsmekanismer med disse på dine eller kundens vegne, ved å benytte anbefalinger gitt av EU kommisjonen.

Sysco er avhengig av strategiske samarbeidspartnere for å lykkes med våre forretningsprosesser og for å kunne tilby deg våre tjenester på en effektiv, trygg og kostnadsbevisst måte. Disse tredjepartene inkluderer, men er ikke begrenset til:

Oracle (USA), leverandør av Eloqua som automatisk datainnsamlingsverktøy
Google (USA), leverandør av e-post, dokumenthåndtering, analyseverktøy
Confirmit (N og USA), leverandør av vår Voice of the Customer løsning
Super Office (N), leverandør av vårt foretrukne CRM-system
Lithium (NL og US), leverandør av brukerforum som Sysco Community
Microsoft Azure (US), leverandør av teknisk plattform til skytjenestene våre
Amazon (IRL og US), leverandør av teknisk plattform til skytjenestene våre

Du finner ytterligere informasjon om Syscos underleverandører i de tjenestespesifikke vilkårene eller i en egen databehandlingsavtale. Du er alltid velkommen til å be om en oversikt over og en mer detaljert informasjon om Syscos underleverandører, herunder dokumentasjon av det juridiske grunnlaget for internasjonale overføringer.

Endringer i denne erklæringen

Dersom vi endrer personvernerklæringen legger vi ut den reviderte utgaven her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom erklæringen jevnlig. Dersom vi gjør vesentlige endringer i personvernerklæringen vår som vesentlig endrer vår personvernspraksis, kan vi også varsle deg på annen måte, for eksempel ved å sende ut en e-post eller legge inn et varsel på selskapets nettsider og/eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.

Den siste oppdateringen av denne personvernerklæringen ble gjort 10. mai 2018.

Slik kontakter du oss

Vi vil gjerne høre din mening. Dersom du har kommentarer til eller spørsmål om personvernerklæringen vår eller andre spørsmål knyttet til personvern, ber vi deg kontakte oss på privacy@sysco.no.

Du kan også sende oss en skriftlig henvendelse via post til Sysco AS, Data Protection Officer, Stølsmyr 22, 5542 Karmsund, Norge.