Hopp til innholdet

Innsikt og analyse i distribusjon og produksjon

Innsikt og analyse i distribusjon og produksjon

Dataene du samler gjennom AMS kan brukes til å gi presis innsikt i strømnettet. Vi hjelper deg til å få mer verdi ut av investeringen, samtidig som du øker selskapets effektivitet og konkurranseevne.

Det et økende behov hos nettselskapene og kraftprodusentene å hente ut gevinster fra investeringene som er gjort i AMS (smarte strømmålere) de siste årene. Vi tror på innsikt og analyse som noen av de viktigste ressursene for verdiskaping og konkurranseevne. Og vi vet at mange selskaper har mye å tjene på å utnytte dataene sine bedre.

Mer kontroll og handlingsrom


Måten nettselskapene kan gjøre det på, er å håndtere den tekniske verdikjeden – fra måler til leveranse ­– på en mer effektiv måte, men innenfor rammebetingelsene de har fått. Kraftprodusentene kan tjene på å optimalisere informasjonsflyten mellom driftssentralen og de lokale kontrollsystemene. Innsikt og analyse gir begge parter bedre kontroll på prosessene og mer kunnskap og handlingsrom.

Verdifull innsikt i nettet


Operative AMS-data effektiviserer nettdriften. Med våre løsninger får du mer igjen for investeringen i AMS, ved å bruke data som gir for presis innsikt i nettet. Vi kombinerer informasjon fra målerne med strukturdata fra distribusjonsnettet og informasjon fra kundesystemene. Vi bruker Azure og PowerBI til å navigere gjennom feilsituasjoner som feilkoblinger, spenningsfeil, jordfeil og nettapsberegninger. I tillegg sikrer vi økt datakvalitet på tvers av systemene.

Ved å kombinere informasjon fra flere systemer på denne måten, oppnår du både økt effektivitet og en tydeligere kundedialog. For eksempel ved å automatisk varsle forbrukerne om relevante feil i distribusjonsnettet. Slik synliggjør du gevinsten av investeringen i AMS.

Med AMS-kontroll får du:

  • Innsikt i og håndtering av leveringskvalitet i henhold til Forskrift om leveringskvalitet (Fol)
  • Oversikt over og behandling av alarmer og hendelser
  • Automatisk kundemelding ved feil
  • Prognose på feil i distribusjonsnettet for bedret beredskap og redusert KILE (Kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke-levert energi)

Ønsker du en uforpliktende prat rundt disse løsningene?

Ta kontakt med oss >

Les mer

SYSCO sin digitale arbeidsflate gir en brukervennlig, sikker og fleksibel tilgang til alle applikasjoner, data og ressurser brukerne trenger i arbeidshverdagen.

Les mer

SYSCO kan ta totalansvar for hele driften av deres IT-plattform. Dette gir en forutsigbar og bekymringsfri IT-hverdag uten uforutsette kostnader.

Les mer

SYSCO sørger for at din virksomhet har den raskeste, sikreste og mest stabile kommunikasjonen – internt og eksternt.

Les mer
Tilbake til toppen