Data­base­over­vå­king – Hubro

SYSCO leverer tjenester for databaseovervåkning på ulike teknologier. Dette kan være Oracle, MS-SQL, MySQL, PostgresSQL, Kafka, Elasticsearch osv. Vi leverer både on-prem og via de forskjellige skyleverandørene som Oracle, Azure, AWS og Google.

SYSCO leverer tjenester for databaseovervåkning på ulike teknologier. Dette kan være Oracle, MS-SQL, MySQL, PostgresSQL, Kafka, Elasticsearch osv. Vi leverer både on-prem og via de forskjellige skyleverandørene som Oracle, Azure, AWS og Google.

Vår rammeavtale inkluderer:

Overvåkning

Avtalen sikrer at Kunde varsles dersom det er problemer med databaser eller andre overvåkede deler av driftsarkitekturen. Kunden varsles også om overvåkningen identifiserer tilstander som vil kunne medføre fremtidige problemer (proaktiv overvåkning).

Prioritert bistand på flere teknologier

En «VIP-tjeneste» som sikrer rask tilgang på kvalifiserte ressurser ved driftsavvik eller ved andre behov for konsulentbistand.

24/7/365 beredskap

En tjeneste som sikrer at kunde via SYSCOs døgnbemannede beredskapsvakt alltid kan få hjelp ved kritiske hendelser. Beredskapsvakten er bemannet med høyt kvalifisert personell – det er normalt den som tar telefonen som også vil fikse problemet.

Periodisk rapportering/vedlikehold

Denne tjenesten innebærer at SYSCO på faste intervaller gjør en gjennomgang av avtalte deler av kundens driftsmiljø, og utarbeider en rapport på forhold som bør utbedres for å unngå fremtidige problemer. Tjenesten vil normalt følges opp ved at det utføres korrektive tiltak.

Sikkerhetspatching – Oracle

Oracle leverer kvartalsvis patcher for sikkerhet (SPU) og sikkerhet + feilrettinger (PSU). Disse patchene (SPU og PSU) er kumulative og anbefales av Oracle og installeres så raskt som mulig. Gjennom vår tjeneste for sikkerhetspatching ivaretar SYSCO at de aktuelle Oracle-miljøer blir jevnlig oppgradert, enten på årlig, halvårlig eller kvartalsvis basis.

Driftsansvar

Avtalen innebærer at SYSCO tar et totalansvar for drift av definerte deler av kundens driftsmiljø. Dette kan omfatte Cloud eller maskinvare (f.eks. Oracle Exadata, Exalogic, ODA), virtualiseringsplattform, database, mellomvare eller applikasjonslag. Totalansvar betyr at SYSCO overvåker miljøet, og gjør nødvendige tiltak og preventivt vedlikehold av miljøet for å sikre kundene et optimalt driftsmiljø.

Helsesjekk

Helsesjekk er en dybdeanalyse av forretningskritiske komponenter. En database helsesjekk omfatter hardware, OS, databasekonfigurasjon, databaseytelse, databasesikkerhet og lisensiering. En helsesjekk gjennomføres gjerne på årlig basis.

Lisensadministrasjon

Gjennom denne tjenesten gjør SYSCO en sjekk av kundens Oracle-lisenser og installert programvare og påser at oppsettet er i henhold til de enhver tid gjeldende lisensregler hos Oracle.

Som lisensadministrator representerer SYSCO også kunden i lisensspørsmål overfor Oracle Norge. SYSCO fornyer de nødvendige lisensene innen forfallsdato. Vurderinger av korrekt lisensiering gjøres også ved endringer i kundens konfigurasjon eller regelendringer hos Oracle.

“Oracle ligger til grunn for noen av sykehusets mest kritiske systemer, og vi er derfor avhengig av tilgang til god kompetanse og tilgjengelighet på disse systemene. Vi opplever at SYSCO har levert over forventninger på begge deler, og er godt fornøyd med samarbeidet.”
Tommy Holvik, Seksjonsleder eHelse og IKT ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Les hele saken her

Andre produkter

SYSCO hjelper deg å utnytte AMS-dataene til presis innsikt i strømnettet, så du får mer igjen for investeringen.

Les mer

SYSCO sin digitale arbeidsflate gir en brukervennlig, sikker og fleksibel tilgang til alle applikasjoner, data og ressurser brukerne trenger i arbeidshverdagen.

Les mer

SYSCO kan ta totalansvar for hele driften av deres IT-plattform. Dette gir en forutsigbar og bekymringsfri IT-hverdag uten uforutsette kostnader.

Les mer

SYSCO sørger for at din virksomhet har den raskeste, sikreste og mest stabile kommunikasjonen – internt og eksternt.

Les mer

Vi har en allsidig supportorganisasjon som tilbyr kundene våre flere alternativer for support og sikrer rask løsning av oppgaver og hjelp med problemer.

Les mer

Sysco hjelper deg å flytte, modernisere og drifte Oracle-løsningene dine i Oracle Cloud og koble dem sammen med Azure, så du får det beste fra begge verdener.

Les mer

Relaterte saker

På Lovisenberg Diakonale Sykehus sikrer SYSCOs databasespesialister at databasene alltid er tilgjengelige med HUBRO 24/7 driftsavtale.

Les mer

Ønsker du en uforpliktende prat rundt disse tjenestene?

Petter Minge

Director Database & Infrastructure

  • Telefon +47 48012404

PetterMinge, LinkedIn