Hopp til innholdet

Hubro rammeavtale med SYSCO

HUBRO er et sett av løpende bistands-, overvåknings-, og driftstjenester. Tjenestene omfatter databaser generelt, og alle deler av Oracle-stacken spesielt. Tjenestene leveres med ulike tjenestenivåer avhengig av kundebehov. HUBRO leveres på standardisert avtalemal med separate bilag for hver av tjenestene.

SYSCO Oracle Azure Cloud

Vår Hubro rammeavtale inkluderer:

Overvåkning

Avtalen sikrer at Kunde varsles dersom det er problemer med databaser eller andre overvåkede deler av driftsarkitekturen. Kunden varsles også om overvåkningen identifiserer tilstander som vil kunne medføre fremtidige problemer (proaktiv overvåkning).

Prioritert bistand

En «VIP-tjeneste» som sikrer rask tilgang på kvalifiserte ressurser ved driftsavvik eller ved andre behov for konsulentbistand.

24/7/365 beredskap

En tjeneste som sikrer at kunde via SYSCOs døgnbemannede beredskapsvakt alltid kan få hjelp ved kritiske hendelser. Beredskapsvakten er bemannet med høyt kvalifisert personell – det er normalt den som tar telefonen som også vil fikse problemet.

Periodisk rapportering/vedlikehold

Denne tjenesten innebærer at SYSCO på faste intervaller gjør en gjennomgang av avtalte deler av kundens driftsmiljø, og utarbeider en rapport på forhold som bør utbedres for å unngå fremtidige problemer. Tjenesten vil normalt følges opp ved at det utføres korrektive tiltak.

Sikkerhetspatching – Oracle

Oracle leverer kvartalsvis patcher for sikkerhet (SPU) og sikkerhet + feilrettinger (PSU). Disse patchene (SPU og PSU) er kumulative og anbefales av Oracle og installeres så raskt som mulig. Gjennom vår tjeneste for sikkerhetspatching ivaretar SYSCO at de aktuelle Oracle-miljøer blir jevnlig oppgradert, enten på årlig, halvårlig eller kvartalsvis basis.

Driftsansvar

Avtalen innebærer at SYSCO tar et totalansvar for drift av definerte deler av kundens driftsmiljø. Dette kan omfatte maskinvare (f.eks. Oracle Exadata, Exalogic, ODA), virtualiseringsplattform, database, mellomvare eller applikasjonslag. Totalansvar betyr at SYSCO overvåker miljøet, og gjør nødvendige tiltak og preventivt vedlikehold av miljøet for å sikre kundene et optimalt driftsmiljø.

Helsesjekk

Helsesjekk er en dybdeanalyse av forretningskritiske komponenter.

En database helsesjekk omfatter hardware, OS, databasekonfigurasjon, databaseytelse, databasesikkerhet og lisensiering. En helsesjekk gjennomføres gjerne på årlig basis.

Lisensadministrasjon

Gjennom denne tjenesten gjør SYSCO en sjekk av kundens Oracle-lisenser og installert programvare og påser at oppsettet er i henhold til de enhver tid gjeldende lisensregler hos Oracle.

Som lisensadministrator representerer SYSCO også kunden i lisensspørsmål overfor Oracle Norge. SYSCO fornyer de nødvendige lisensene innen forfallsdato. Vurderinger av korrekt lisensiering gjøres også ved endringer i kundens konfigurasjon eller regelendringer hos Oracle.

“Med SYSCO’s kompetanse og Oracle spesialized databasepartner-status er vi blitt ivaretatt på en meget profesjonell og god måte”

Kjell Ove Skarsbø – DBA Manager, TV2

Ønsker du en uforpliktende prat rundt disse tjenestene?

Ta kontakt med oss >

Les mer

SYSCO hjelper deg å utnytte AMS-dataene til presis innsikt i strømnettet, så du får mer igjen for investeringen.

Les mer

SYSCO sin digitale arbeidsflate gir en brukervennlig, sikker og fleksibel tilgang til alle applikasjoner, data og ressurser brukerne trenger i arbeidshverdagen.

Les mer

SYSCO sørger for at din virksomhet har den raskeste, sikreste og mest stabile kommunikasjonen – internt og eksternt.

Les mer
Tilbake til toppen