Til­stands­rap­por­ter

Vi har løsninger som hjelper selskapene med kapitalisering på gjennomførte AMS-investeringer gjennom å benytte data for presis innsikt i nettet.

infosak

Insight handler om å få mer kontroll på kjerneprosessene og å kjenne mulighets- og handlingsrommet. For nettselskapene handler dette om en mer effektiv håndtering av teknisk verdikjede fra måler til innmating, innenfor de rammebetingelsene nettselskapene skal etterleve. For kraftprodusentene handler det om sammenheng mellom driftssentralen og de lokale kontrollsystemene, med søken om en optimalisering av produksjon under konsesjonen.

Operative AMS data effektiviserer nettdriften. Vi har løsninger som hjelper selskapene med kapitalisering på gjennomførte AMS-investeringer gjennom å benytte data for presis innsikt i nettet. Gjennom å kombinere informasjon fra målerne med strukturdata fra distribusjonsnettet og informasjon fra kundesystemene bruker vi Azure og PowerBI til å navigere gjennom feilsituasjoner som feilkoblinger, spenningsfeil og nett-tapsberegninger i tillegg til å sikre økt datakvalitet på tvers av systemene.

Synlighet på tidligere investeringer. Gjennom å kombinere informasjon fra ulike system jobber vi med å hjelpe selskapene med å synliggjøre gevinsten av sine investeringer. Både gjennom organisatorisk effektivitet og tydeligere kundedialog. Vi har løsninger for automatisk å kunne informere forbruker om relevante feil i distribusjonsnettet.

Økt Konkurransekraft gjennom digitalisering. Digitaliseringen gir muligheter for å redusere drifts-og vedlikeholdskostnadene, samt KILE. Vi har løsninger og innovasjonsprosjekt som vil redusere driftskostnaden. Eksempler er innovasjonsprosjekt og avanserte analyseprosjekt. Gjennom innovativ tilnærming til å øke presisjonen på jordfeildeteksjon og lokalisering av feilen vil redusere kost på tilsyn og feilsøking. Strukturert tilnærming til benyttelse av AI og Machine Learning for prognoser gir bedre forutsigbarhet på kommende feilsituasjoner i nettet og reduserte KILE kostnader

Use-cases / anvendelser

  • Økt datakvalitet på tvers av kjernesystemene
  • Anvendelse av operative AMS-verdier for bedre innsikt
  • Automatisk kundemelding ved feil
  • Prognose på feil i distribusjonsnettet for bedret beredskap og redusert KILE

Bygge kompetanse og erfaring. Vi er opptatt av å involvere nettselskapene i pågående aktiviteter, for gjennom dette å bygge relevante kompetanse, erfaring og innsikt i selskapene gjennom aktiv erfaringsoverføring fra våre erfarne konsulenter og bransjespesialister.

Andre produkter

SYSCO EnergyX leverer to produkter: EnergyX Control som gir full kontroll på innsamling og validering av energidata – fra produksjon til salg. EnergyX Dispatch som er en moderne og kost­nads­ef­fek­tiv løsning for selskaper som kjøper, selger og trans­por­te­rer naturgass.

Les mer

SYSCO Finans har utviklet verktøyet ePortal, som automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i energiselskapene.

Les mer

Dagens teknologi gjør det mulig å være tilgjengelig 24/7. Hvordan skal din bedrift møte dette? Er det på tide å skaffe seg en digital kundebehandler?

Les mer

Ønsker du en uforpliktende prat rundt løsningen, eller en demo?

Ole Roterud

VP Energy Solutions

  • Telefon +47 95843266

OleRoterud, LinkedIn