Hopp til innholdet

Greentracker

greentracker

Problemstilling

Selskapet Green Tracker AS ble stiftet for å utvikle og tilby energioppfølgingssystem (EOS) tjenester på nett. En av selskapets stiftere er energirådgivingsselskapet Eta Energi AS. De har gjennom mange kundeoppdrag avdekket at selv store energibrukere har lav bevisshetsnivå og liten oversikt over egne energibruk. Dette er også påvist som en av barrierene for energieffektivisering i norsk industri (NOU 2012:9). Det er også krav fra Enova for utbetaling av investeringstøtte til bygg og anlegg, satt ett krav om ett automatisert energioppfølgingssystem må være på plass.

Gjennom økt bevisshet og bedre oversikt vil en svært kostnadseffektivt typisk oppnå 5-15 % reduksjon i virksomhetens energibruk. Enkelte virksomheter har insett dette mens mange har fremdeles ugjort på området. Det har også vist seg at manuelle avlesnings- og rapporteringsrutiner ikke fungerer over tid, og at varig energieffektivisering betinger at automatiserte løsningers bruk. Dette er bakgrunnen for etablering av selskapet. Bak selskapet står aktører innen bygg, elektro, IT og energieffektivisering.

Løsning

Green Tracker er utviklet til ett moderne web-basert energioppfølgingssystem (EOS) med fokus på brukervennlighet. Ved å automatisk logge energidata lar systemet deg enkelt kartlegge din egen totale energibruk for bygninger eller produksjon en er driftsansvarlig for. Utviklingen startet med vekt på robuste løsninger for kommunikasjon med energimåler, innhenting av energistatistikk, samt utarbeiding av enkle og oversiktlige energirapporter.

Systemet fungerer som ett prognoseverktøy som gir brukeren et langt bedre utgangspunkt for å nå sine effektiviseringsmål. Systemet er utviklet til å kunne foreta analyser av energibruken. Dette gjennom sammenligninger med tilsvarende virksomheter, energibruk i forhold til normtall, eller bransjetall, eget energibruk i forhold til sammenligning av perioder, ift. klima, produksjon osv.

Systemet er utviklet slik at det skiller mellom levert (kjøpt) energi og netto(nyttet) energii bygg. Dette er ett krav i rapportering iht. ”NS 3031 Beregninger av bygningens energiytelse” Dette er en rapporteringsmal som nyttes ifm. lovpålagt energimerking av bygg.

All programmering er utført av IT-bedriften Sysco AS

Verdiskapende eksempler

Total oversikt over energibruk
I systemet får vi total oversikten av egen energibruk. Man kan også enkelt ta ut ønskede analyser og rapporter av egenen energibruk.

Automatisk innhenting av energidata
Systemet baserer seg på automatisk innhenting av energidata. Dette kan være strøm, oljebruk, gass og fjernvarme. Måledata sendes til vår server hvor energidata samles og analyseres.

Historikk
Man anbefaler å få importert inn 3 års historikk av måledata, slik at man enkelt kan se dagens eller årets forbruk i henhold til tidligere år.

Les mer

Dagens teknologi gjør det mulig å være tilgjengelig 24/7. Hvordan skal din bedrift møte dette? Er det på tide å skaffe seg en digital kundebehandler?

Les mer

SYSCO Finans har utviklet verktøyet ePortal, som automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i energiselskapene.

Les mer

Samle alle nøkkeltall og data på ett sted, med full oversikt over alle forretningens prosesser.

Les mer
Tilbake til toppen