Hopp til innholdet

SYSCO ePortal

SYSCO ePortal

Integrert ERP-system

Visma Business er integrert med de andre komponentene i ePortal-løsningen. I tillegg til at Visma-modulene selvsagt er tett integrerte, har vi utviklet integrasjoner mellom Visma Business, Timemodulen og NIS-programmene.

Timemodul

Timemodulen er en egenutviklet ansattportal for timeføring og informasjon. Løsningen håndterer vaktordninger, timebank, feriebank, helligdager, egenmeldinger mm. Hoved- og særavtaler blir hensyntatt. Modulen har SMS-meldingssystem og intranett. Den er tett integrert mot openNIS/Netbas – det vil si at timer kan føres på nettbrett i felten.

Rapportmodul

Vi tilbyr web-baserte og delbare standardrapporter integrert mot Visma Business, Visma Lønn og Timemodulen. Modulen har gode rapporter for prosjektoppfølging, budsjettering og dashbord med nøkkeltall. Modulen gir også uendelige muligheter for tilpassede rapporter.

Anleggsregister

Vårt egenutviklede Anleggsregister er integrert med Visma Business. Det håndterer løpende avskrivinger, har prognoseverktøy for investeringssimuleringer, samt importmulighet fra openNIS for håndtering av avganger.

Bistandsavtale

Ved akutte bemanningsutfordringer (sykdom, oppsigelser osv.) kan SYSCO Finans bistå med beredskapsavtale på hele eller deler av økonomifunksjonen i selskapet. På grunn av vår standardiserte modell kan vi gå rett inn i arbeidsprosessene ved behov.

Regnskap og Rådgivning

Flere e-verk velger nå å kjøpe tjenester fra oss som regnskap, lønn osv. Se hva du kan spare på å sette bort økonomifunksjonen. Vi kan overta hele eller deler av disse funksjonene.

eRapp II

Vi tilbyr utfylling av eRapp II, enten hele prosessen eller deler av den. Vi har også utviklet en egen rapport for økonomiske tall til eRapp II.

Med SYSCO ePortal har vi mye bedre arbeidsrutiner, her ser en alt en gjør fra A til Å, og vi kan følge fakturaer, regnskapsføringen og timeregistreringen. Vi er veldig fornøyd med systemet

– Sissel H. Måkestad, Odda Energi

Les mer

SYSCO Finans har utviklet verktøyet ePortal, som automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i energiselskapene.

Les mer

Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedrift er en av de viktigste tjenestene vi tilbyr. Vi er behjelpelige med alle oppgaver innenfor regnskap.

Les mer

SYSCO ePortal er en bransjetilpasset ERP løsning utviklet av og for energibransjen

Les mer
Tilbake til toppen