SYSCO Central Integration Platform

SYSCO Central Integration Platform er en fleksibel løsning, utviklet for å tilpasse integrasjoner mellom fagsystemer og tjenester.

SYSCO Level data center

SYSCO Central Integration Platform hjelper våre kunder med å tilpasse integrasjoner mellom fagsystemer og tjenester. Løsningen er utviklet på bakgrunn av at mange bedrifter har stadig flere systemer som må kommunisere med hverandre. Transaksjonene mellom systemene går i alle retninger og det kan være lett å miste oversikten. Små endringer i ett system, kan skape komplekse problemer med andre systemer de kommuniserer med. Hovedmålet med løsningen er rett og slett en enklere og mer effektiv hverdag for våre kunder.

SYSCO Central Integration Platform er enkel å ta i bruk. Løsningen kan enten kjøres i sky eller on-prem (lokalt hos kunden), den kan overvåke transaksjonsflyten, og automatisk varsle med e-post og/eller SMS ved avvik. Ved hjelp av teknologien Kubernetes er løsningen lett skalerbar og enkel å distribuere på tvers av skyer og on-prem. Central Integration Platform er skrevet i GO og Spring Boot, noe som gjør at løsningen er både “Multi tenant” og “Multi Cloud” – den er altså skyuavhengig, man trenger ikke en egen sky for å ta i bruk løsningen.

Fordeler med løsningen:

Mottar og leverer transaksjoner i flere formater
Per nå henter vi filer, SOAP API og Rest API. Av transaksjonene vi mottar kan vi enten sende dem ubehandlet videre, eller konvertere dem til format som deres fagsystem forventer å motta.

Mulighet for å holde tilbake eller omkjøring av transaksjoner
Vi har alle opplevd at fagsystemer eller tjenester får planlagt og uventet nedetid. Hvis det er planlagt nedetid, kan vi holde tilbake transaksjoner til systemet er oppe igjen. Central Integration Platform kan enkelt omkjøre meldinger som har blitt prøvd sendt siden løsningen mistet kontaktet til den kom opp igjen. Dette gjelder både synkrone og asynkrone transaksjoner.

SMS og e-post varsling
Central Integration Platform er satt opp til å lagre respons fra teleoperatøren som f.eks at ett mobilnummer ikke lenger er gyldig. Dette er data som kan videresendes til dere.
I dag er det 2 SMS/e-post løsninger som er satt opp:

  • Håndtere sending av SMS/e-post til kunder.
  • Central Integration Platform kan skape SMS/e-post til kontaktpersoner når løsningen oppdager ett avvik dere ønsker å bli varslet om.

State Engine

SYSCO Central Integration Platform har en innebygd “State Engine” som håndterer alle transaksjoner, dette gjør at løsningen har en god måte å ivareta transaksjonene på – og de blir ikke borte. Løsningen kan overvåke synkrone og asynkrone transaksjoner. Når løsningen kommuniserer med andre tjenester trengs sertifikater til å autorisere hvem vi er og hvem vi utfører oppdraget for. Overvåkningen gjør at våre kunder vil få varsel i god tid før utløpsdato for disse sertifikatene.

Central Integration Platform har generiske og spesiallagde løsninger etter kundenes ønsker, og følgende generiske løsninger er tilgjengelig:

Elhub
Her har vi også CSP (opptre som fysisk avsender på vegne av kunden)

Bring Posten
Laste ned gyldige postnummer og endringer.

Brønnøysundregisteret
Hente og overvåke bedrifters organisasjonsnummer.

Det Sentrale Folkeregisteret (DSF)
Hente og abonnere på endringer på persondata som er knyttet til deres kundesystemer.

SMS
Håndtere en enkel og masseutsendelse av SMS på vegne av kunden.

E-post
Håndtere forsendelse av e-post med og uten vedlegg.

Matrikkel
Koblet opp mot kartverket og motta endringer på eiendomsdata.

Signicat
Brukes når det er behov for digital signering eller autorisasjon.

Elsmart
Verktøy nettselskap bruker for å registrere nye eller oppdatere eksisterende installasjoner.

Nordpool
Henter ned time/uke/måned priser i de prisområder som Nordpool operer i.

StormGeo / Nena Analysis
Henter prognose på regn og temperatur i de områdene kunden ønsker å motta værprognose for.

Andre produkter

SYSCO EnergyX leverer to produkter: EnergyX Control som gir full kontroll på innsamling og validering av energidata – fra produksjon til salg. EnergyX Dispatch som er en moderne og kost­nads­ef­fek­tiv løsning for selskaper som kjøper, selger og trans­por­te­rer naturgass.

Les mer

SYSCO Multi Channel Invoicing, en multikanal-plattform for distribusjon av fakturaer og dokumenter, med tilgang til de mest brukte betalingsformene i markedet.

Les mer

SYSCO Connected Energy Hub, en fleksibel, moderne og skalerbar MAFI-løsning. Løsningen er skreddersydd for nett- og markedsselskaper i energibransjen.

Les mer

SYSCO Finans har utviklet verktøyet ePortal, som automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i energiselskapene.

Les mer

#MeetOurTeam

Vi har lyst til å vise frem noen av våre superhelter gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Geir Ove!

Les mer

Ønsker du mer informasjon om løsningen, eller en uformell prat med oss?

Geir Ove Drevland

Consulting Manager Integration & Development

  • Telefon +47 40 40 84 83