EnergyX Control gir full kontroll på innsamling og validering av energidata – fra produksjon til salg

SYSCO-teknologi-energi

Ønsker du full kontroll over alle nøkkeltall fra produksjon til salg av energimengder eller volum – for samtlige operasjoner i hele organisasjonen? Eller ønsker du å se hvordan energi som kommer inn på et målepunkt balanseres med målte eller beregnede verdier på hvordan energi blir brukt i verdikjeden?

Vil du at denne innsamlingen av data fra alle dine ulike kilder – uavhengig av dataformat – skal gå automatisk og smertefritt? Hadde du hatt nytte av en visuell oversikt over hvordan det hele henger sammen gjennom hele verdikjeden for alle dine operasjoner?

Er du lei systemer som krever omfattende oppgraderings- og endringsprosjekter og som stiller store underliggende krav til investeringer i infrastruktur og lisenser?

Alt dette løser vi med EnergyX Control. Les om hvordan under, og ta gjerne kontakt for en demonstrasjon av løsningen.

Automatisert data­inn­sam­ling

Ikke mer tolkning og behandling av manuelle rapporter og formater. Med EnergyX Control er prosessen for innsamling av data fullt ut automatisert ved hjelp av moderne, skalerbare og fleksible integrasjonstjenester bygget i Microsoft Azure.

Alltid på, alltid oppdatert!

SYSCO Level oil gass

Deling av alle data

EnergyX Control gjør innsamlede, validerte og kvalitetssikrede data tilgjengelig gjennom ferdige datasett eller datastrømmer, og sikrer at hele organisasjonen tar utgangspunkt i det samme datagrunnlaget i sine videre arbeidsprosesser.

En versjon av sannheten!

Validering av nøkkeldata

Integriteten og kvaliteten på innsamlede nøkkeldata er kritisk for nøyaktigheten i videre bruk av disse, og ofte en kilde til omfattende kvalitetssikrings- og revisjonsprosesser.
EnergyX Control utfører automatisk validering av data i innsamlingsøyeblikket, med full revisjonskontroll på alle data, og med alarmer og varsler ved avvik eller feil.

Konsekvent korrekt!

vindmøller

Visuell innsikt

Innsikt handler om å kontrollere og forstå kjerneprosesser. EnergyX Control gir deg en grafisk visualisering av hvordan nøkkeldata rapporteres og endrer seg på alle målepunkt gjennom hele verdikjeden, fra produksjon til salg. Få kontroll på nøkkelinformasjon til hvert målepunkt, se på trender i data, sjekk den originale datakilden, se på revisjonshistorikk eller eksporter data for videre behandling – alt dette gjennom et enkelt og intuitivt grensesnitt.

Nye måter å jobbe på!

Two people analyzing stock market investment strategy on computer

Ta kontakt for en demonstrasjon og samtale om EnergyX Control

Geir Olav Hagen

Energy X

  • Telefon +47 40018205