EnergyX Dispatch
er en moderne og kost­nads­ef­fek­tiv løsning for selskap som kjøper, selger og trans­por­te­rer naturgass

Abstract World Map With Glowing Networks - Europe

EnergyX Dispatch støtter gassleverandører i arbeidet med å planlegge og gjennomføre kjøp, salg og transport av naturgass.

Løsningen er utviklet i samarbeid med flere av de ledende gasstransportørene på norsk kontinentalsokkel og ble introdusert i markedet ved oppstarten av gassåret 2020.

EnergyX Dispatch holder deg oppdatert på dine kontraktsforpliktelser gjennom støtte for bestilling av kapasitet på transportnettet og lar deg raskt ta kontroll på eventuelle plutselige ubalanser eller begrensninger gjennom et rask og intuitiv brukergrensesnitt med visualiseringer og alarmer.

Systemet er utviklet i samsvar med edig@s standarder, støtter sikker kommunikasjon over AS2 / AS4 og gir deg full kontroll over alle meldinger inn og ut av systemet.

Løsningen leveres på Microsoft Azure, både som en distribuert løsning og som en SaaS modell.

Ta kontakt for en demonstrasjon og dialog om hva som kan passe best for deg.

Automatisk håndtering av data­mel­din­ger

Ikke mer tolkning og behandling av manuelle rapporter og ulike dataformater. Med EnergyX Dispatch kan data automatisk mottas og sendes gjennom en lang rekke ulike kommunikasjonskanaler ved hjelp av moderne, skalerbare og fleksible dataintegreringstjenester.

Sysco network

Full kontroll på gassdagen

Integriteten og kvaliteten på de data du arbeider med er avgjørende for å ha full kontroll på gassdagen. EnergyX Dispatch utfører automatisk validering av data med det samme de kommer inn i systemet. Med varsling om dataavvik eller feil på e-post eller SMS, har du full kontroll selv om du ikke sitter rett foran skjermen hele tiden.

Businesswoman analyzing stock market KPI with BI, computer, smartphone screen

Fleksibel portefølje- og kon­trakts­sty­ring

EnergyX Dispatch gir deg muligheten til å se hele din gassportefølje, på tvers av produsenter, transportsystem og kjøpere. Du kan legge inn kontrakter – både aktive og planlagte – for lang tid fremover, og bruke dette sammen med støtten for kontroll på tilgjengelig kapasitet og tjenester til å identifisere og reagere på gode markedsmuligheter.

Graf

Full sporbarhet og kontroll på all data

I EnergyX Dispatch tar vi vare på alle datarevisjoner med full gjennomsiktighet – fra den originale meldingen som kom inn eller gikk ut – gjennom alle kalkuleringer eller konverteringer frem til det datapunktet du utfører en handling på. Dette gir full kontroll på hvilke data som var gjeldende og som ble brukt i meldinger på gitte tidspunkt. Dette er viktig når en skal levere data videre til fakturering eller annen behandling.

Businessmen working with graph data at office,Finance managers task,Concept business and finance

Ta kontakt for en demonstrasjon og samtale om EnergyX Dispatch

Geir Olav Hagen

Energy X

  • Telefon +47 40018205