Hopp til innholdet

SYSCO ePortal – energibransjen

SYSCO ePortal - energibransjen

Endringer i inntektsrammene krever økt effektivitet i energiselskapene. Derfor er mange på jakt etter løsninger som bidrar til mer effektive arbeidsprosesser. SYSCO ePortal er en totalløsning på økonomistyring for energibransjen, som gir utslag både på produktivitet og effektivitet.

Dette er ePortal

ePortal er et sett verktøy som sørger for effektiv informasjonsflyt mellom fagsystemer og ERP-systemet. Systemet sikrer kvaliteten på input-dataene. Alle data registreres bare én gang, og kan brukes i alle prosesser. Du slipper å bruke tid på manuell registrering av data i ulike systemer, og unngår dobbeltarbeid.

Grunnsteinen i ePortal-løsningen er Visma Business, Visma Dokumentsenter og Visma Lønn, men det er våre egenutviklede moduler som gjør løsningen unik:

  • SYSCO Timemodul
  • SYSCO Anleggsregister
  • SYSCO Rapportering

Du kan hente ut korrekte og informative rapporter på alle nivåer i forretningsområdene. ePortal imøtekommer NVEs krav om rapportering, og effektiviserer prosesser fram mot ferdig og korrekt eRapp II. Verktøyet passer både for små og mellomstore bedrifter i alle bransjer, og er også skalert for konsern.

Mindre administrasjon

Selskapene som har tatt i bruk SYSCO ePortal, har redusert tidsbruken på administrasjon og økonomifunksjon betydelig. Erfaringen er at systemet frigjør tid til andre oppgaver i selskapet, og bidrar til økt produktivitet og mer effektiv administrasjon.

SYSCO er eksperter innfor regnskap og energi. Vi tilbyr tjenester innenfor blant annet regnskapsføring, lønnskjøring, rapportering, årsregnskap og rådgivning. Vi kjenner bransjen godt, og våre medarbeidere håndterer daglig de samme oppgavene som kundene vi hjelper. Vi kan bistå på relativt kort varsel, noe som mange små selskaper med begrenset kapasitet i økonomifunksjonen finner stor trygghet i.

Med SYSCO ePortal har vi mye bedre arbeidsrutiner, her ser en alt en gjør fra A til Å, og vi kan følge fakturaer, regnskapsføringen og timeregistreringen. Vi er veldig fornøyd med systemet

– Sissel H. Måkestad, Odda Energi

Mer informasjon om ePortal løsningen:

Integrert ERP-system
Visma Business er integrert med de andre komponentene i ePortal-løsningen. I tillegg til at Visma-modulene selvsagt er tett integrerte, har vi utviklet integrasjoner mellom Visma Business, Timemodulen og NIS-programmene.

Timemodul
Timemodulen er en egenutviklet ansattportal for timeføring og informasjon. Løsningen håndterer vaktordninger, timebank, feriebank, helligdager, egenmeldinger mm. Hoved- og særavtaler blir hensyntatt. Modulen har SMS-meldingssystem og intranett. Den er tett integrert mot openNIS/Netbas – det vil si at timer kan føres på nettbrett i felten.

Rapportmodul
Vi tilbyr web-baserte og delbare standardrapporter integrert mot Visma Business, Visma Lønn og Timemodulen. Modulen har gode rapporter for prosjektoppfølging, budsjettering og dashbord med nøkkeltall. Modulen gir også uendelige muligheter for tilpassede rapporter.

Anleggsregister
Vårt egenutviklede Anleggsregister er integrert med Visma Business. Det håndterer løpende avskrivinger, har prognoseverktøy for investeringssimuleringer, samt importmulighet fra openNIS for håndtering av avganger.

Bistandsavtale
Ved akutte bemanningsutfordringer (sykdom, oppsigelser osv.) kan SYSCO Finans bistå med beredskapsavtale på hele eller deler av økonomifunksjonen i selskapet. På grunn av vår standardiserte modell kan vi gå rett inn i arbeidsprosessene ved behov.

Regnskap og Rådgivning
Flere e-verk velger nå å kjøpe tjenester fra oss som regnskap, lønn osv. Se hva du kan spare på å sette bort økonomifunksjonen. Vi kan overta hele eller deler av disse funksjonene.

eRapp II
Vi tilbyr utfylling av eRapp II, enten hele prosessen eller deler av den. Vi har også utviklet en egen rapport for økonomiske tall til eRapp II.

Vil du vite mer om hvordan ePortal fungerer i praksis? Se erfaringene til Kragerø energi og Midt-Telemark Energi.

Les mer

SYSCO Finans har utviklet verktøyet ePortal, som automatiserer manuelle prosesser knyttet til økonomifunksjonen i energiselskapene.

Les mer

Rapportering og løpende analyse av statusen i din bedrift er en av de viktigste tjenestene vi tilbyr. Vi er behjelpelige med alle oppgaver innenfor regnskap.

Les mer

SYSCO ePortal er en bransjetilpasset ERP løsning utviklet av og for energibransjen

Les mer
Tilbake til toppen