Hopp til innholdet

Prosjektledelse

Prosjektledelse

Gode digitaliseringsprosjekter krever sterke og dedikerte prosjektledere. Våre konsulenter forstår forretningsbehovet, og leder arbeidet med å realisere det fra start til mål. Flere har bakgrunn fra både IT og behov/kravstilling, og har erfaring med å være produkteier. De kan metodene, og er faglig sertifisert – for eksempel innen Scrum og Prince2.

I SYSCO jobber vi etter fem prinsipper for god prosjektgjennomføring:

  1. ​Fornuftig bruk av prosjektmetodikk​
  2. Domenekompetanse 
  3. Tett kundedialog
  4. Styring og endringsdreining
  5. Tidlig testing

Fornuftig bruk av prosjektmetodikk, betyr i praksis at vi bruker prosjektstyringselementer fra Prince2-rammeverket, samtidig som vi jobber agilt der vi anser det som hensiktsmessig. ​SYSCO tar alltid hensyn til våre kunders prefererte prosjektmodell, men vi ønsker også å være en rådgivende part, slik at vi sammen kan skape de beste prosjektleveransene.

Med domenekompetanse, mener vi at det er helt nødvendig å ha med forretningssiden inn i prosjektet. Dersom prosjektteamet mangler fagkompetanse, blir prosjektrigget svakere og det mister evnen til en smidig, kundenær og verdifull produktleveranse.

Kundedialog er et punkt som ikke må undervurderes og det hører på mange måter sammen med punktet om domenekunnskap. I veldig mange digitaliseringsprosjekter sitter leverandøren enten med totalansvar eller delansvar for det som skal utvikles og leveres. Likevel er det en forutsetning for prosjektets fremdrift at man opprettholder en tett og god kundedialog under hele prosjektløpet. I SYSCO gjør vi alt for å tilrettelegge for gode kommunikasjonsarenaer slik at våre prosjekter blir forretningsstyrt, ikke IT-styrt.

Styring og endringsdreining handler om prosjektledelse på to nivåer. Som prosjektleder i SYSCO skal du ha et stødige blikk på tid og kost, samtidig som du skal sikre en viss grad av fleksibilitet og smidighet for teamet til å ta inn endringer som er viktige for kvaliteten og verdien på kundens sluttprodukt. ​

Tidlig testing handler om å sørge for at kunden blir fortrolig med den løsningen som utvikles eller implementeres. Derfor er det viktig med et godt planlagt testløp som starter med engang første del av produktet er testbart. Igjen er fagkompetanse avgjørende for utarbeidelse av gode testkriterier og godkjenning. SYSCO-prosjekter har konsulenter som gjennomfører både manuelle og automatiserte testprosedyrer, slik at kunden kan føle seg trygge i sin del av testløpet.

Les om testing og testautomatisering i SYSCO >

Ønsker du en uforpliktende prat rundt disse tjenestene?

Ta kontakt med oss >

Les mer

Hos SYSCO er det konsulentene som er superheltene. Våre konsulenter er eksperter på data, og får tingene til å virke ved å koble sammen ulike teknologier.

Les mer

Våre eksperter på cyber security hjelper deg med sikring av IT-infrastrukturen, og gir deg god kontroll innenfor kravene til GDPR.

Les mer

Våre utviklere gjør gode ideer om til virkelighet ved bruk av teknologi og kode. App-utvikling, lettbeinte applikasjoner og mer kompleks systemutvikling.

Les mer
Tilbake til toppen