Pro­sjekt­le­del­se

Gode digitaliseringsprosjekter krever sterke og dedikerte prosjektledere. Våre konsulenter forstår forretningsbehovet, og leder arbeidet med å realisere det fra start til mål.

DevOps i SYSCO

Gode digitaliseringsprosjekter krever sterke og dedikerte prosjektledere. Våre konsulenter forstår forretningsbehovet, og leder arbeidet med å realisere det fra start til mål. Flere har bakgrunn fra både IT og behov/kravstilling, og har erfaring med å være produkteier. De kan metodene, og er faglig sertifisert – for eksempel innen Scrum og Prince2.

I SYSCO jobber vi etter fem prinsipper for god prosjektgjennomføring:

  1. Fornuftig bruk av prosjektmetodikk, betyr i praksis at vi bruker prosjektstyringselementer fra Prince2-rammeverket, samtidig som vi jobber agilt der vi anser det som hensiktsmessig. ​SYSCO tar alltid hensyn til våre kunders prefererte prosjektmodell, men vi ønsker også å være en rådgivende part, slik at vi sammen kan skape de beste prosjektleveransene.
  2. Med domenekompetanse, mener vi at det er helt nødvendig å ha med forretningssiden inn i prosjektet. Dersom prosjektteamet mangler fagkompetanse, blir prosjektrigget svakere og det mister evnen til en smidig, kundenær og verdifull produktleveranse.
  3. Kundedialog er et punkt som ikke må undervurderes og det hører på mange måter sammen med punktet om domenekunnskap. I veldig mange digitaliseringsprosjekter sitter leverandøren enten med totalansvar eller delansvar for det som skal utvikles og leveres. Likevel er det en forutsetning for prosjektets fremdrift at man opprettholder en tett og god kundedialog under hele prosjektløpet. I SYSCO gjør vi alt for å tilrettelegge for gode kommunikasjonsarenaer slik at våre prosjekter blir forretningsstyrt, ikke IT-styrt.
  4. Styring og endringsdreining handler om prosjektledelse på to nivåer. Som prosjektleder i SYSCO skal du ha et stødige blikk på tid og kost, samtidig som du skal sikre en viss grad av fleksibilitet og smidighet for teamet til å ta inn endringer som er viktige for kvaliteten og verdien på kundens sluttprodukt. ​
  5. Tidlig testing handler om å sørge for at kunden blir fortrolig med den løsningen som utvikles eller implementeres. Derfor er det viktig med et godt planlagt testløp som starter med engang første del av produktet er testbart. Igjen er fagkompetanse avgjørende for utarbeidelse av gode testkriterier og godkjenning. SYSCO-prosjekter har konsulenter som gjennomfører både manuelle og automatiserte testprosedyrer, slik at kunden kan føle seg trygge i sin del av testløpet.

#MeetOurTeam

Vi har lyst å vise frem noen av våre superhelter gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Maria!

Les mer

Vi har lyst til å vise frem noen av våre superhelter gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Line!

Les mer

Vi har lyst til å vise frem noen av våre superhelter gjennom det vi har kalt #MeetOurTeam. Møt Ingrid!

Les mer

Våre produkter

Våre utviklere gjør gode ideer om til virkelighet ved bruk av teknologi og kode. App-utvikling, lettbeinte applikasjoner og mer kompleks systemutvikling.

Les mer

Data skal bidra til verdiskaping, om det er for operasjonell nytte eller for å vinne kampen om kundene. Så enkelt – men likevel komplekst i praksis.

Les mer

Våre eksperter på cyber security hjelper deg med sikring av IT-infrastrukturen, og gir deg god kontroll innenfor kravene til GDPR.

Les mer

Forretningsrådgiverne våre er spesialisert på prosess, samtidig som de har svært god forståelse for IT-systemer.

Les mer

Sysco hjelper deg å flytte, modernisere og drifte Oracle-løsningene dine i Oracle Cloud og koble dem sammen med Azure, så du får det beste fra begge verdener.

Les mer

Våre konsulenter kan test og testautomatisering, og bruker det ofte i en DevOps-kultur.

Les mer

Ønsker du en uforpliktende prat rundt disse tjenestene?