Hopp til innholdet

SYSCO Innovation Lab – Tilstandsmodell Skagerak Nett

SYSCO Innovation Lab - Tilstandsmodell Skagerak Nett

Distribusjonen av kraft i det norske kraftnettet er underlagt strenge krav til stabil leveranse og alle strømbrudd registreres og rapporteres til NVE.

SYSCOs tilstandsmodell bygger på automatisk innlasting av data, kombinert med maskinlæring, slik at modellenes presisjon øker med mengden av tilgjengelig datagrunnlag. Modellen trenes på kjente feil, og ferdig modell brukes deretter for å gi en prediksjon på risiko for feil på eksisterende kabelnett.

På denne måten kan nettselskapene få en matematisk beregnet referanse på hvor nettet har sine største svakheter. Tilstandsmodellen gjør det dermed enklere både å prioritere investeringskostnader og å foreta de riktige beslutninger for aktuelle investeringsbehov.

Problemstilling:

For å skape best mulig forutsigbarhet i drift og sikre optimale resultat fra sine investeringer, er nettselskapene avhengige av nøyaktig datagrunnlag når de skal ta beslutninger om nødvendige oppgraderinger og forbedringer i nettet. Varierende kvalitet og tilgjengelighet på dataene, samt manglende fellesnøkler kan by på utfordringer i innhenting og vask av disse.

Løsning:

For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag, har SYSCO utviklet en MVP analyseapplikasjon som gir nettselskaper mulighet til å bygge avanserte modeller for prediksjon av levetid på jord- og sjøkabler i distribusjonsnettet. Systemet henter informasjon om avbrudd og topologi fra proprietære systemer, og genererer prediksjoner på sannsynlighet for feil på den enkelte komponent.

Verdier:
  • Prediksjon av risiko for feil basert på maskinlæring
  • Forbedret beslutningsgrunnlag og bedre effekt av investeringer
  • Redusert KILE (Kostnad for ikke levert energi)
Tilbake til toppen