Hopp til innholdet

Vi er en ansvarlig aktør

Vi er en ansvarlig aktør

Det å være en ansvarlig aktør handler også om ansvarlighet utover oss selv. Vi må ta ansvar utover oss selv for å bidra til den globale bærekraftsagendaen.

Dette gjør vi gjennom å stille krav til våre leverandører og partnere som gir forventninger til interessenter i verdikjeden. Samtidig søker vi å jobbe i partnerskap med andre og samarbeide i leverandørkjeden for å oppnå bærekraftig utvikling​.

​Vi er et åpent og transparent selskap som har strenge og tydelige rutiner for antikorrupsjon og et massivt fokus på IT-sikkerhet i alt vi gjør med tilhørende rutiner og prosedyrer.

SYSCO, en ansvarlig samfunnsaktør

FN og EU har identifisert teknologibransjen som en av de viktigste driverne for å nå FNs bærekraftsmål. Siden SYSCO representerer en bransje som er premissgiver og har en sterk påvirkning på andre bransjer, har vi et samfunnsansvar utover oss selv. Basert på vår unike kunnskap skal vi bidra til å skape et nytt bærekraftig økosystem. Dette innebærer at vi må bidra til ansvarlighet i vår verdikjede gjennom å sette krav til våre leverandører og våre samarbeidspartnere. ​

​Vi vil sørge for en ansvarlig verdikjede, hvor ansatte blir håndtert respektfullt. Vi stiller krav til våre leverandører og partnere (Code of Conduct) som gir klare forventninger til interessenter i verdikjeden. Dette er områder hvor vi stadig tar nye skritt og som vi kontinuerlig vil jobber med å oppfylle og forbedre. ​

​Basert på det faktum at det forbrukes 2,5 ganger jordens ressurser hvert år er samfunnet på vei inn i en blindgate med irreversible skader. Dette er i ferd med å endre  normen og holdninger til hvordan en ansvarlig aktør skal forholde seg til ressursbruk og hvordan teknologisk utstyr blir behandlet når det ikke lenger kan brukes av de ansatte. Teknologibransjen er del av en verdikjede hvor mange ikke-fornybare ressurser blir brukt og kastet. Dette må endres og vi må ta vår del av ansvaret – og vi søker stadig å teste ut nye konsepter rundt sirkulær økonomi både alene og i partnerskap. ​

​Samtidig søker vi ny kunnskap om endringer og potensielle endringer i politikk og reguleringer, for å på den måten stadig være oppdatert for å best mulig hjelpe våre kunder til å drive bærekraftig og levere bærekraftige løsninger. Et annet element i dette er hvordan vår organisasjon jobber døgnet rundt med sikkerhet i høysetet for å ivareta IT-sikkerheten vår og til våre kunder. 

Les mer

Vi har som mål i SYSCO å bygge et sagnomsust selskap som våre ansatte digger å jobbe for, og som kundene våre elsker å jobbe med.

Les mer

Miljø er en av våre hjertesaker. Vi ønsker å bruke digitalisering til å skape mer miljøvennlige løsninger både hos oss selv og hos kundene våre.

Les mer
Tilbake til toppen